Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ι.γ:4 Και πρρσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες, τις όμοιος με το θηρίον τις δύναται να πολεμήση αυτό;

Προσκύνησαν τον δράκοντα, γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο, και προσκυνώντας το θηρίο και το σύστημά του, ήταν σαν να λατρεύουν τον ίδιο τον Σατανά ο οποίος εργαζόταν πίσω από αυτό. Προσκυνούσαν το διάβολο, ο οποίος ενεργούσε πάντα πίσω απ' όλες αυτές τις παγκόσμιες αυτοκρατορίες, ακόμη από τον καιρό της Βαβυλώνας.
Λέει επίσης ότι προσκύνησαν το θηρίο. Αυτό κυρίως σημαίνει ότι προσκύνησαν το σύστημά του, γιατί όταν στο προηγούμενο εδάφιο 3 είπε ότι όλη η γη θαύμασε για το θηρίο του οποίου η θανατηφόρος πληγή θεραπεύτηκε, εννοεί ότι θαύμασε για το σύστημα το οποίο αναβιώνει και πάλι.

Προσκυνούν λοιπόν το θηρίο και λένε, ποιός είναι όμοιος με το θηρίο; Αυτό απο­τελεί βλασφημία για το Θεό, γιατί το θηρίο έχει εξαπατήσει εκατομμύρια ψυχές ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν πέρα από τα στενά πλαίσια του νου τους, και νομίζουν ότι το θηρίο είναι το σπουδαιότερο πράγμα στον κόσμο. Είναι πνευματικά αιχμάλωτοι μακριά από το Θεό. Δεν γνωρίζουν τίποτα για τη μεγαλοσύνη του Θεού. Ενώ όμως οι άνθρωποι λένε, ποιός είναι όμοιος με το θηρίον πράγμα που ο Θεός βδελύττεται, ο Θεός λέει ποιός είναι όμοιος με εμένα. Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί ή να εξισωθεί με το Θεό. Ησ.μ:18-25
Επίσης οι άνθρωποι λένε, "ποιός μπορεί να πολεμήσει με αυτό". Και βλέπουμε ότι όλα τα έθνη έχουν υποτάξει το στρατό και τον οπλισμό τους (ΟΗΕ) σ'αυτή την παγ­κόσμια κυβέρνηση. Τα έθνη έχουν παραδώσει την εξουσία τους στο θηρίο, και τώρα οι διεθνείς ηγέτες ασκούν πλήρη οικονομικό και πολιτικό έλεγχο.

Αποκ.ι.γ:5 Και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασθημίας, και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας.

Είδαμε στο εδ.2 ότι το θηρίο είχε στόμα λέοντος. Αυτό το στόμα του θη­ρίου είναι ο Α/Χ. Το σύστημα είναι το θηρίο. Αν το θηρίο έχει στόμα ως λέων, τότε ο Α/Χ παρομοιάζεται με λέοντα. Ο Α/Χ είναι ο άνθρωπος που είναι ως λέων ωρυόμενος.
Αποκ.ιζ:11 Ο Α/Χ είναι ο 8ος και είναι από τους 7. Και το στόμα του θη­ρίου βρίσκεται πάνω στο κεφάλι της έβδομης παγκόσμιας κυβέρνησης. Πρόκειται για το στόμα του ίδιου του Σατανά κατά την χρονική περίοδο των 42 μηνών. Ο Α/Χ θα λαλεί και θα ενεργεί το θέλημα του Σατανά πάνω στη γη.
στόμα λαλούν μεγάλα και βλασθημίας
Και λέει ότι θα κάμει κατά τη θέληση του, και θα μεγαλυνθεί πάνω από κάθε άλ­λο Θεό, και θα μεγαλορρημονήσει κατά του Θεού των θεών. Είδαμε στην Β' Θεσ.β:4 ότι θα είναι αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις κάθε τι που λέγεται θεός η σέβασμα, και θα αξιώσει προσκύνηση σαν να είναι Θεός.
Δαν.η:23-25 Ο σκληροπρόσωπος βασιλιάς και συνετός σε πανουργίες είναι ο Α/Χ που θα έχει ισχυρή δύναμη, όχι όμως δική του δύναμη. Και θα αφανίσει τον λαό τον άγιο του Θεού εξαισίως, και θα ευοδούται και θα κατορθώνει. Με την πανουργία του θα κάνει να ευοδώνεται η απάτη στο χέρι του. Θα μεγαλυνθεί και με ειρή­νη θα αφανίσει πολλούς. Και θα σηκωθεί κατά του Άρχοντος των αρχόντων, εναντίον του Ίδιου του Θεού. Και στη Β' Θεσ.β:9 μας λέει ότι θα έλθει 'κατ' ενέργεια του Σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας.
Δαν.η:9-12 Η κύρια εφαρμογή των εδαφίων αυτών είναι για τον Αντίοχο τον επιφανή, που ήταν αυτοκράτορας στο βασίλειο της Συρίας. Όμως ο Αντίοχος είναι τύπος του Α/Χ, και εφαρμόζονται τα ίδια και στον Α/Χ.
Το κέρας το μικρό είναι ο Α/Χ που «εμεγαλύνθη έως του στρατεύματος του ουρανού και έρριψεν εις την γήν μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων, και κατεπάτησεν αυτά μάλιστα εμεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος».
Δαν.ζ:19,20,23-26 Ο Δανιήλ ήθελε να μάθει την ερμηνεία για το τέταρτο θη­ρίο, για τα 10 κέρατα, και για το κέρας το μικρό, που είχε «στόμα λαλούν μεγά­λα πράγματα». Και στα εδ.23-26 ο άγγελος ερμηνεύει στον Δανιήλ ότι το τέταρτο θηρίο είναι η τέταρτη βασιλεία πάνω στη γη, που θα διαφέρει απ' όλες τις άλλες βασιλείες. Αυτή είναι η βασιλεία του Α/Χ. Τα 10 κέρατα είναι οι 10 βασιλείς, που θα βασιλεύσουν μια ώρα μαζί με το θηρίο. Και το κέρας το μικρόν είναι ο Α/Χ, που θα λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου. Πρόκειται λοιπόν για τον Α/Χ που λαλούσε μεγάλα πράγματα και βλασθημίες εναντίον του Θεού.

Αποκ.ι,γ:6 Και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλασθημίαν εναντίον του Θεού να βλασθημήσει το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν τω ουρανώ

Το θηρίο άνοιξε το στόμα του σε βλασφημία εναντίον του Θεού. Και ο κυριότερος τρόπος με τον οποίο το κάνει αυτό είναι ότι αξιώνει προσκύνηση σαν Θεός. Εξυψώνει τον εαυτό του πάνω από κάθε τι που λέγεται Θεός και αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός.
να βλασθημήση το όνομα αυτού
Το όνομα του Θεού είναι ΓΙΑΧΒΕ ή ΙΗΣΟΥΣ. Και με το να βλασφημήσει το όνομα του Θεού, θα αξιώσει ότι αυτός είναι ο Ιησούς, ο Μεσσίας, ο Γιάχβε που φανερώ­θηκε εν σαρκί. Φαίνεται λίγο απίστευτο το γεγονός ότι ένας άνθρωπος θα μπορέσει να εξαπατήσει όλο τον κόσμο.
Ήδη όμως ο κόσμος έχει εξαπατηθεί, ιδιαίτερα αυτό τον καιρό που διέρχεται μια περίοδο κρίσης και φόβου, με το να αναζητά κάποιον υπεράνθρωπο, ένα παγκόσμιο ηγέτη.
Όλοι προσπαθούν να βρουν κάποιο τρόπο να ελευθερωθούν και να διασωθούν μέσα απ' αυτή την κατάσταση, και παραδέχονται ότι μόνο μια παγκόσμια κυβέρνηση θα τους σώσει από τον όλεθρο.
Και όλοι είναι έτοιμοι να παραδώσουν τα πάντα σ' αυτόν τον παγκόσμιο ηγέτη, ακό­μη και την ίδια τους τη ζωή, προκειμένου να βγουν μέσα απ' αυτή τη δυσκολία και την ταραχή που βρίσκονται.
Όταν θα βρίσκονται σε απελπιστική ανάγκη και θα απειλείται ακόμη και η ίδια τους η ζωή, τότε θα είναι έτοιμοι να δεχθούν εκείνον, που θα έλθει 'εν πάση δυ­νάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους'. Και θα είναι πρόθυμοι όχι μόνο να τον δεχθούν, αλλά και να τον προσκυνήσουν.
Στη Γερμανία κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εκκλησίες καθοδηγήθηκαν να διδά­ξουν ότι ο Χίτλερ ήταν η ενσάρκωση του Ιησού Χριστού.
και την σκηνήν αυτού,και τους κατοικούντας εν τω ουρανώ
Επίσης το θηρίο άνοιξε το στόμα του για να βλασφημήσει τη σκηνή του Θεού. Το κριτικό κείμενο UBS δεν έχει την λέξη «και» μετά από το «και την σκηνήν αυτού». Λέει ότι άνοιξε το στόμα του για να βλασφημήσει το όνομα του Θεού, και τη σκη­νή Του, τους κατοικούντας στον ουρανό. Η σκηνή του Θεού είναι αυτοί που κατοικούν στον ουρανό.
Επομένως αναφέρεται στους αγίους της Αρπαγής, στο κατοικητήριο αυτό του Θεού, που είχε επιθυμήσει δια μέσου των αιώνων να κατοικήσει, και οι οποίοι είναι τώ­ρα μαζί με τον Θεό στον ουρανό.
Και ο Α/Χ βλασφημεί τους αγίους αυτούς του Θεού, που βρίσκονται τώρα στον ουρα­νό. Και θα τους βλασφημήσει με τους εξής τρόπους:
Θα διακηρύξει ότι αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που χάθηκαν, χάθηκαν γιατί αυτός τους εξαφάνισε με μυστικό τρόπο, και τους έχει κάπου κρυμμένους.
Θα ισχυρισθεί ότι αυτοί οι αληθινοί άγιοι ήσαν πολύ φανατικοί και είναι από τον διάβολο. Το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα αντιπροσωπεύει την πραγματική χριστιανική εκκλησία. Ακόμη θα λέει ότι αυτή η παγκόσμια εκκλησία είναι η εκ­πλήρωση του θελήματος του Θεού στη γη, η ενωμένη εκκλησία του Χριστού που έφτα­σε στην ενότητα της πίστης.
Με αυτά τα λόγια βλασφημεί την σκηνή του Θεού, τους αγίους που είναι στον ουρα­νό. Η πραγματική ενότητα και τελειότητα της εκκλησίας του Χριστού, έχει ήδη πραγματοποιηθεί, γι' αυτό και ο Θεός την άρπαξε στον ουρανό.
Το να συγκρίνει κανείς αυτό το σύστημα της παγκόσμιας Βαβυλώνας με την εκκλησία του Χριστού, αυτό αποτελεί βλασφημία στο έργο του Θεού πάνω στην εκκλησία Του.