Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Τι νέα;


Μετά τις όποιες διακοπές, ρώτα γενικά «πώς πέρασες; τι νέα;», και μην αρχίζεις το ψαχούλεμα της προσωπικής ζωής του άλλου.

Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ιδιωτικότητα.

Έτσι, ο άλλος, αν θέλει, θα σου πει λεπτομέρειες.

Αν δεν θέλει, δεν θα πει. Όμως θα εκτιμήσει σίγουρα το σεβασμό και τη διακριτικότητά σου.
Α.Κονάνος