Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ια:14 Η δευτέρα ουαί απήλθεν, και ιδού, η τρίτη ουαί έρχεται ταχέως.

Αφήνουμε τώρα τη διακονία των δύο μαρτύρων, των αγίων της θλίψης. Στο εδ.13 είδαμε το μεγάλο σεισμό που συνέβη στην 6η σφραγίδα και τώρα στο εδάφιο 14 μας λέει ότι η δευτέρα ουαί απήλθε, και η τρίτη ουαί έρχεται ταχέως. Τα εδάφια της Αποκ.ια:1-13 αποτελούν μια παρένθεση στα γεγονότα που είδαμε να διαδραματίζονται πριν πάνω στη γη.

Στα κεφάλαια 7-10 καλύψαμε το χρόνο που οι 7 πληγές εκχέονται στη γη, τότε  που οι άγιοι της θλίψης θανατώνονται και ο Θεός τους ανασταίνει και τους αρπάζει στον ουρανό πριν ανοιχτεί η 6η σφραγίδα. Κατόπιν είδαμε τους 144.000 Ισραηλίτες που σφραγίζονται για να προστατευτούν από τις πληγές, και στη συνέχεια το άνοιγμα της 7ης σφραγίδας που περιλαμβάνει 7 σάλπιγγες ή πληγές.
Στην Αποκ.ια:1-13 πήγαμε πίσω στο χρόνο και περιγράψαμε τους δύο μάρτυρες της θλίψης σε παραλληλισμό με το κεφ. 6. Και στην μεν Αποκ.ς, είδαμε τα γεγονότα της περιόδου της Μεγ. θλίψης από μια ουράνια άποψη, καθώς το Αρνίο ανοίγει τις σφραγίδες μία προς μία, ενώ στο κεφ. ια είδαμε τα ίδια γεγονότα από την άποψη των αγίων που βρίσκονται πάνω στη γη, καθώς δίνουν την μαρτυρία τους. Τώρα στο εδ.14 πάμε πάλι μπροστά σε μεταγενέστερο χρόνο.
Στα εδ.14-19 του κεφαλαίου αυτού, προχωρούμε στο χρόνο συνεχώς και φτάνουμε μέχρι την μάχη του Αρμαγεδδών πριν την Δεύτερη Έλευση του Χριστού, και αυτή η περίοδος περιλαμβάνει την δεύτερη ουαί.
Η δεύτερη ουαί αντιστοιχεί στην 6η σάλπιγγα. Είδαμε ότι η 5η σάλπιγγα είναι η πρώτη ουαί, και η τρίτη ουαί είναι η 7η σάλπιγγα.
Και βρισκόμαστε στο άνοιγμα της 7ης σφραγίδας. Η 7η σφραγίδα είδαμε ότι περιλαμβάνει 7 σάλπιγγες.

H δεύτερη ουαί απήλθε, και ιδού έρχεται η τρίτη ταχέως. Τώρα θα δούμε γιατί ο καιρός των δύο μαρτύρων δεν είναι ο ίδιος με την δεύτερη ουαί.
Στην Αποκ.η:13 μας δείχνει ότι η 5η σάλπιγγα ου αναφέρεται στην Αποκ.θ:1-12 και η 6η σάλπιγγα στην Αποκ.θ:13-21, είναι αντίστοιχα η πρώτη και η δεύτερη ουαί. Στην Αποκ.ια:15 μας αναφέρει την 7η σάλπιγγα που είναι η τρίτη ουαί.
Βλέπουμε λοιπόν ότι τα εδάφια της Αποκ.ια:1-13 αποτελούν παρένθεση των γεγονότων που διαδραματίζονται πάνω στη γη, αυτά τα δεύτερα 3,5 χρόνια της μεγάλης θλίψης, ενώ ο καιρός των δύο μαρτύρων γνωρίζουμε ότι είναι τα πρώτα 3,5 χρόνια της θλίψης.
Τα τρία ουαί είναι οι τρείς τελευταίες πληγές, και συνεπώς είναι τα τελευταία γεγονότα πάνω στη γη πριν την έναρξη της χιλιετούς βασιλείας, γιατί η τρίτη ουαί, ή 7η σάλπιγγα σημαίνει την Δεύτερη Έλευση του Χριστού και την αρχή της χιλιετούς βασιλείας.
Η μαρτυρία των αγίων της θλίψης, των δύο μαρτύρων για 1260 μέρες, 3,5 χρόνια, δεν έχει καμιά σχέση με τη δεύτερη ουαί και τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην 7η σφραγίδα. Ήδη οι δύο μάρτυρες έχουν αρπαχτεί πριν ακόμα ανοιχτεί η 6η σφραγίδα.
Γνωρίζουμε ότι πριν να ανοιχτεί η 6η σφραγίδα, οι μάρτυρες της θλίψης θανατώνονται, γιατί στην Αποκ.ια:12 βλέπουμε ότι ανασταίνονται και αρπάζονται στην παρουσία του Θεού, και στο επόμενο εδ.13 μας λέει για το μεγάλο σεισμό, για τον οποίο διαβάζουμε στην Αποκ.ς:12 όπου ανοίγεται η 6η σφραγίδα.
Επομένως οι μάρτυρες της θλίψης δεν βρίσκονται στη γη, όταν διαδραματίζονται τα γεγονότα της 7ης σφραγίδας. Το πρώτο τμήμα του 11ου κεφαλαίου συμβαίνει σε προγενέστερο χρόνο, στα πρώτα 3,5 χρόνια της Μεγ. θλίψης, ενώ τα γεγονότα των τριών ουαί συμβαίνουν στα δεύτερα 3,5 χρόνια, κατά τα οποία οι άγιοι της θλίψης έχουν ήδη αρπαγεί και βρίσκονται στην παρουσία του Θεού.
Επίσης οι 144.000 σφραγίζονται για να προστατευτούν από τις πληγές της 7ης σφραγίδας. Αυτό τον καιρό είναι οι μόνοι δούλοι του Θεού πάνω στη γη, ενώ οι μάρτυρες της Μεγ. θλίψης έχουν ήδη αρπαχθεί.
Οι άγιοι της θλίψης μαρτύρησαν για το Αρνίο και την έκχυση των 7 πληγών στην 7η σφραγίδα. Και η παρένθεση τοποθετήθηκε ακριβώς εδώ πριν το άνοιγμα της 7ης σφραγίδα, για το λόγο ότι ήταν μάρτυρες του ανοίγματος αυτής της σφραγίδας. Μαρτύρησαν κατά του ψευδούς συστήματος του Α/Χ και ότι ο Θεός επρόκειτο να εγκαθιδρύσει την δική Του βασιλεία. Και η παρένθεση του 11ου κεφαλαίου τοποθετήθηκε ακριβώς πριν το άνοιγμα της 7ης σφραγίδας, γιατί είναι μάρτυρες του Θεού ότι θα εγκαθιδρύσει την βασιλεία Του.
Μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχουν πολλές τέτοιες παρενθέσεις.
Για παράδειγμα στην Αποκ.ιβ:1-5 μας μεταφέρει πάλι πίσω στο χρόνο, στον καιρό πριν την αρπαγή, και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το πρώτο τμήμα του κεφαλαίου 11 συμβαίνει μετά την αρπαγή κατά την Μεγ. θλίψη.
Στην Αποκ.ιβ:5 δείχνει την αρπαγή του Υιού του άρσενα, και ήδη έχουμε δει τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά την Μεγ. θλίψη μετά την αρπαγή.
Και στα επόμενα εδάφια 6-17 μας λέει για τους αγίους της θλίψης κάτω από το σύμβολο της γυναίκας και του υπολοίπου σπέρματός της, που έμειναν στη γη μετά την αρπαγή του Υιού του άρσεν, της εκκλησίας. Πρόκειται για διαφορετική εικόνα της Μεγ. Θλίψης την ίδια χρονική περίοδο.
Στην Αποκ.ιβ αναφέρει για την γυναίκα και το υπόλοιπο του σπέρματός της, αντί των δύο μαρτύρων. Η γυναίκα αυτή συμβολίζει την εκκλησία, την αληθινή εκκλησία, που είναι ντυμένη τον ήλιο. Έτσι η αληθινή εκκλησία είναι ντυμένη με την δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για την αληθινή ορατή εκκλησία, που γέννησε την αόρατη εκκλησία, τον Υιό τον άρσενα, που αρπάχτηκε στο θρόνο του Θεού. Η γυναίκα και το υπόλοιπο του σπέρματός της συμβολίζουν την εκκλησία της Μεγ. Θλίψης.
Στο κεφ.13 μας μεταφέρει πάλι πίσω στην αρχή της Μεγ. Θλίψης, και περιγράφει αυτή την περίοδο από την άποψη του θηρίου με τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα.
Αυτό το θηρίο συμβολίζει το σύστημα του Α/Χ. Έτσι βλέπουμε αρκετές εικόνες για το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά.
Στο κεφ.14 προχωρούμε πάλι μπροστά μέσα στο χρόνο και φτάνουμε μέχρι πριν την Χιλιετή βασιλεία, όταν οι 144.000 αρπάζονται στον ουρανό, ή λίγο πριν την Δεύτερη Έλευση του Χριστού.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ στο κεφ.14 μας μεταφέρει κατ’ ευθείαν στο τέλος της περιόδου της Μεγ. θλίψης κατά την αρπαγή των 144.000 και την Δεύτερη Έλευση του Χριστού.
Και τα κεφάλαια 15 & 16 επαναλαμβάνουν την χρονική περίοδο των 7 πηγών στην 7η σφραγίδα, τις οποίες ήδη είδαμε στα κεφάλαια 7-10 και ια:14-19.
Αυτές όμως οι εναλλαγές στο χρόνο δεν αποτελούν πρόβλημα στη μελέτη μας για τους εξής λόγους :
Δεν υπάρχει κανείς λόγος να υποστηρίζουμε ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι γραμμένο κατά χρονολογική σειρά από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ο μόνος λόγος, που και πάλι κι αυτός δεν είναι σπουδαίος, είναι η φυσική επιθυμία μας για απλότητα και εύκολη κατανόηση του βιβλίου.
Ο Θεός δεν ενέπνευσε τον Ιωάννη να γράψει την Αποκάλυψη κατά χρονολογική σειρά. Ούτε πάλι έχει γράψει ο Θεός άλλες προφητείες κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός θέλει να μελετούμε το λόγο Του με μια καρδιά που επιθυμεί πάρα πολύ να μάθει όλη την αλήθεια.
Αν είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε αυτό, τότε ο λόγος Του θα αποκαλυφτεί σε μας, αν όμως δεν έχουμε αυτή την καρδιά και το ζήλο να μελετήσουμε το λόγο Του, τότε θα περιπλεχτούμε και θα κάνουμε λανθασμένες ερμηνείες.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι η ερμηνεία του βιβλίου της Αποκάλυψης δεν εξαρτάται κυρίως από την σημασία που αποδίδουμε στους διάφορους συμβολισμούς που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, καθώς συνδέονται παράλληλα κείμενα μέσα σε αυτό το βιβλίο το ένα με το άλλο και με άλλα εδάφια σε άλλα βιβλία του λόγου του Θεού. Έτσι η σωστή ερμηνεία του βιβλίου εξαρτάται από τα σύμβολα και τους χρόνους κλειδιά, όπως 42 μήνες, 3,5 χρόνια, 1260 μέρες κτλ.
Για να ερμηνεύσουμε όμως σωστά αυτά τα σύμβολα και τους χρόνους - κλειδιά, πρέπει να έχουμε ανοιχτή καρδιά και να χρησιμοποιούμε σωστά τους κανόνες των ερμηνευτικών. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός όσον αφορά την ερμηνεία του λόγου Του, ειλικρινείς και προσεκτικούς ερευνητές της αλήθειας που να τον αγαπούν και να είναι πλήρεις Πνεύματος Αγίου, που να οδηγούνται από το Πνεύμα Του και να είναι πρόθυμοι να κάνουν ότι ο Θεός λέει.
Εκείνων των οποίων οι καρδιές είναι κλειστές και ανειλικρινείς και επιθυμούν να αποδείξουν τα δικά τους πιστεύω και τις προκατειλημμένες διδασκαλίες τους, θα λάβουν την κρίση του Θεού, αν ηθελημένα απορρίψουν την αλήθεια κηρύττουν πράγματα που ο λόγος του Θεού δεν λέει, δεν προχωρούν νικητές και άγια, σε στενή σχέση και επικοινωνία με το Θεό τότε θα μένουν κάτω στη γη κατά την Μεγ. Θλίψη. Και τότε θα πρέπει να δώσουν την ζωή τους σαν μάρτυρες, μετά επέρχονται οι 7 πληγές πάνω στη γη, κατόπιν η Δεύτερη Έλευση του Χριστού.
Ο Θεός λοιπόν δεν έχει γράψει το βιβλίο της Αποκάλυψης κατά χρονολογική σειρά, γιατί τότε θα ήταν πιο ευκολονόητα και θα είχαν μεγαλύτερη κρίση όσοι θα απέρριπταν την αλήθεια και ερμήνευαν λανθασμένα το λόγο του Θεού. Αυτοί που θα καταφεύγανε στην αποκάλυψη για να αποδείξουν δικές τους διδασκαλίες, αμέσως θα έπεφταν σε σφάλματα, ακριβώς λόγω του τρόπου που είναι γραμμένο.
Αποκ.α:1  Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις Αυτόν ο Θεός, για να δείξει εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως. Και εφανέρωσε αυτά αποστείλας δια του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννην.
Ο Θεός φανέρωσε στον Ιωάννη όλη την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Όταν λέει ότι φανέρωσε την αποκάλυψη, αυτό σημαίνει ότι του την έδειξε με σημεία, με σύμβολα. Αν τώρα ερμηνεύσουμε σωστά τα σημεία και τα σύμβολα, τότε θα γνωρίζουμε ακριβώς για ποιό πράγμα μιλάει κάθε εδάφιο. Ερμηνεύοντας σωστά τα σημεία και τα σύμβολα τότε η χρονολογική σειρά του βιβλίου γίνεται φανερή.
Με αυτό τον τρόπο έγραψε ο Θεός όλο το λόγο Του. Στον ΗΣ.κη:9-13 λέει ότι αυτούς που είναι πνευματικά ώριμοι θα τους διδάξει σοφία και θα τους κάνει να καταλαβαίνουν διδασκαλία. Αυτοί που δεν είναι πρόθυμοι να προσέξουν στα λόγια του Θεού εξαιτίας του τρόπου που είναι γραμμένο, διδασκαλία επί διδασκαλία, στίχος επί στίχον, ολίγον εδώ ολίγον εκεί θα προσκόψουν στα οπίσω, θα συντριφτούν, θα παγιδευτούν και θα πιαστούν, γιατί η καρδιά τους δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού.
Λέει λοιπόν στην Αποκ.ια:14 : Η δευτέρα ουαί απήλθε, και ιδού η τρίτη ουαί έρχεται ταχέως. Αυτό τώρα μας μεταφέρει πίσω στην Αποκ.θ:13-21 στην 6η σάλπιγγα, η οποία είναι η δεύτερη ουαί, σύμφωνα με την Αποκ.η:13. Η 6η σφραγίδα αναφέρεται σε μια δαιμονική πληγή κατά την οποία θανατώθηκε το 1/3 των ανθρώπων (Αποκ.θ:28)
Επίσης η 6η σφραγίδα περιλαμβάνει την συγκέντρωση των εθνών για την μάχη του Αρμαγεδδών εναντίον του Ισραήλ, και αυτό το βλέπουμε στην Αποκ.ις:12-14, 16.
η τρίτη ουαί έρχεται ταχέως
Η δεύτερη ουαί πέρασε, η 6η σάλπιγγα, και η τρίτη ουαί έρχεται ταχέως .Η τρίτη ουαί, η 7η πληγή, έρχεται ταχέως, γιατί αναφέρεται αμέσως στο επόμενο εδάφιο. Τελειώνει με την Δεύτερη Έλευση του Χριστού.