Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ότι «όζη φρικωδώς» δεν είναι μόνον το "αγίασμά"σας..


 Σε επιστολή που έστειλε στις 19-9-2013 προς την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» και στο γραφείο τύπου της καθολικής εκκλησίας ο μητροπολίτης Πειραιώς της ανατολικής καθολικής εκκλησίας κ. Σεραφείμ, προκαλεί τον ομόδοξό του αρχιεπίσκοπο των εν Αθήναις ρωμαιο-καθολικών κ. Νικόλαο Φώσκολο να κάνουν ένα "πείραμα" για να αποδειχθεί ποιά εκκλησία είναι η ορθή:

Να αντλήσουν οι δυό τους νερό από την ιδία βρύση να τελέσουν την "ιεροπραξία" τού αγιασμού (χωρίς βεβαίως -όπως λέει- ο κ. Φώσκολος να προσθέση αλάτι, εις τό υπ’ αυτού αγιαζόμενο νερό). Εν συνεχεία να σφραγισθούν οι δύο αγιασμοί εις ασφαλές μέρος και μετά την πάροδο ενός μηνός να ανοιγούν διά να διαπιστωθή όχι λογικώς, αλλά υπερφυσικώς(!) ποίος είναι ο αληθής "χριστιανισμός". Ο "αγιασμός" ο δικός του θα ευωδιάζη άσηπος, ενώ ο ρωμαιοκαθολικός "αγιασμός" θα όζη φρικωδώς.

παρατήρηση 1: Μάθαμε επιτέλους τι βάζουν οι λατίνοι στον "αγιασμό" για να διατηρείται(..το αλάτι που δεν πρέπει να προσθέσει ο Φώσκολος). Μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο για τον βασιλικό (και άλλα) που χρησιμοποιείται από την εκκλησία του κου Σεραφείμ…για να ευωδιάζει και να διατηρείται ο δικός τους "αγιασμός.

παρατήρηση 2Tα εκατομμύρια εμφιαλωμένα νερά που διατηρούνται (σε όχι και τόσο καλές συνθήκες) για μήνες ολόκληρους στα μάρκετ και στα περίπτερα προφανώς είναι αγιασμένα από κάποιον σούπερ επίσκοπο .. 

παρατήρηση 3: O κος Σεραφείμ επικαλείται τον Ηλία και τους ιερείς του Βάαλ για να θεμελιώσει την "παπαδομαχία" με τους αγιασμούς. Το γεγονός όμως αυτό ήταν απόδειξη στους Ισραηλίτες για το ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ. 
Αντίθετα η πρόκληση του Σεραφείμ δεν έχει σαν στόχο να αναδείξει τον αληθινό Θεό αλλά να αποδείξει ότι η καθεστωτική εκκλησία τους είναι η καλλίτερη παραλλαγή του καθολικισμού, ώστε να μην διαχωριστεί από το κράτος.

 Ο αγιασμός που ο Κύριος μας καλεί δεν είναι των υδάτων αλλά ο δικός μας: "..Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον.(Ρωμ. 6:22)