Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

"social media" καταδότης..

Αιτήματα για δεδομένα που αφορούν 141 έλληνες χρήστες έχουν υποβληθεί από τις ελληνικές Αρχές στο facebook κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρία..Από τα πρώτα 122 αιτήματα ήδη εκκρίθηκαν το 54% (με τι κριτήρια άραγε;). Σε ορισμένες περιπτώσεις τα αιτήματα αυτά δεν αφορούσαν μόνο άτομα αλλά και ομάδες.


Αντίστοιχα οι τουρκικές αρχές στο πρώτο εξάμηνο του 2013 υπέβαλαν 96 αιτήματα για 176 χρήστες. Το σύνολο των χρηστών για τους οποίους ζητήθηκαν στοιχεία από τις αρχές 74 χωρών προσεγγίζει τους 38.000 παγκοσμίως.
Τα πρωτεία στα αιτήματα κατέχουν οι ΗΠΑ με 11.000 για περισσότερους από 21.000 λογαριασμούς χρηστών. Από αυτά ικανοποιήθηκε το 79%. Αμέσως μετά ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (1.975 αιτήματα για 2.337 χρήστες) και η Γερμανία (1.886 αιτήματα για 2.068 χρήστες).

Σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, τα κυβερνητικά αιτήματα ζητούν βασικές πληροφορίες για τους συνδρομητές (π.χ. το όνομά τους και το πότε γράφτηκαν στην υπηρεσία,τα αρχεία καταγραφής διευθύνσεων IP ή περιεχόμενο των λογαριασμών)