Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

κοσμικη εξουσία και ιερατείο

· Στη σύχρονη Ελλάδα εκκλησία και κράτος εξακολουθούν να παραμένουν ενωμένα καθώς Το Ελληνικό Σύνταγμα αρχίζει με θρησκευτική επίκληση στην Αγία Τριάδα 
· O θρησκευτικός όρκος εφαρμόζεται στα δικαστήρια
· Η ορκομωσία της κυβέρνησης γίνεται από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών
· Οι ιερείς χοροστατούν στους εγκαινιασμούς  Δημοσίων Ιδρυμάτων και Σχολείων
· Ο κλήρος μισθοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό 
Το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα έτους 2001 αρχίζει με θρησκευτικό προοίμιο-επίκληση προς την Αγία Τριάδα.
Τα υπέρλαμπρα ράσα  των αρχιεπισκόπων και πατριαρχών συμβολίζουν το συγκεντρωτικό μητροπολιτικό σύστημα. 
Εχει σχέση όμως το "πιστεύω" των εκκλησιών με την συνεργασία , την ταύτιση και τελικά την προσκόλληση στο σύστημα διακυβέρνησης;
Υπήρξε ποτέ κάποιο χριστιανόμορφο ανθρώπινο θρησκευτικό σύστημα (τριαδικό ή αρειανικό) που να μήν εναγκαλίστηκε ή να μην προσπάθησε να προσεταιριστεί  την εξουσία; Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες..   
Αλλά και αντίστροφα, υπήρξε ποτέ στην ιστορία κάποια εκκλησία, ομάδα, ομολογία ή μεμονομένοι πιστοί στο Ονομα του Κυρίου που να επιδίωξε την κοινωνική επιβολή;
Υπήρξαν ποτέ γνήσιοι χριστιανοί αρεστοί στο κοσμικό σύστημα; Συναγελάζονταν οι μάρτυρες  με τους άρχοντες και μισθοδοτούνταν (επίσημα ή όχι) απο το κράτος, ή καταδιώκονταν και συκοφαντούνταν;