Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΕρωτήσειςΜπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Ιησού και τους αποστόλους «κλειστά μυαλά» επειδή δεν έκαναν αυτά που σήμερα κάνουν κάποια «ανοικτά μυαλά»;
Κατ’ επέκταση, πρέπει να θεωρείται κάποιος «κλειστό μυαλό» επειδή θέλει ν’ ακολουθήσει ΜΟΝΟ ότι λέει ο λόγος του Θεού; Ο ορισμός του «ανοικτού μυαλού» είναι ο μιμητισμός κάθε ανοησίας από φόβο μήπως μας θεωρήσουν οπισθοδρομικούς;