Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Βιβλικός Μονοθεϊσμός


Εν αρχή:

Οι ρίζες της πίστης σε ένα Θεό βρίσκονται πολύ πίσω, στην αρχή της καταγεγραμμένης ιστορίας, στη Γέν.α:1: Εν αρχή εποίησεν ο Θεός….!
Αυτή η πρωταρχική δήλωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του μονοθεϊσμού. Το πνεύμα του Θεού οδήγησε το Μωυσή να γράψει ο Θεός και όχι οι θεοί.
Για την ανθρωπότητα, αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη αποκάλυψη που ξεκίνησε με τον Αδάμ και την Εύα  στον κήπο της Εδέμ και αργότερα αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ, μέσα σ’ ένα κόσμο που λάτρευε χιλιάδες ειδωλολατρικούς θεούς.
Από την εποχή του Αβραάμ και του σπέρματός του που αργότερα αποτέλεσε το λαό Ισραήλ, ερχόμαστε στη δεύτερη μεγάλη δήλωση στην ιστορία, που διακηρύττει ότι δεν υπάρχει παρά μόνο ένας Θεός.
Δευτ. ς:4 Άκουε, Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος.
Δευτ. ς:5 Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου.

Μετά απ’ αυτά, ερχόμαστε σ’ ένα άλλο μεγάλο άντρα και προφήτη που τον έλεγαν Ησαΐα. Απ’ όλους τους άλλους μέσα στον Ισραήλ – όσους τουλάχιστον αναφέρει η Αγία Γραφή – σ’ αυτό τον προφήτη δόθηκε η καλύτερη ερμηνεία όσο αφορά στη θεότητα. Τα παρακάτω εδάφια ασχολούνται ακριβώς με το θέμα, πόσα πρόσωπα υπάρχουν στη θεότητα:
Ης.μγ:10-12, 15
μγ:10 Σεις είσθε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλός μου, τον οποίον εξέλεξα, διά να μάθητε και να πιστεύσητε εις εμέ και να εννοήσητε ότι εγώ αυτός είμαι· προ εμού άλλος Θεός δεν υπήρξεν ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ.

μγ:11 Εγώ, εγώ είμαι ο Κύριος· και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει.

μγ:12 Εγώ ανήγγειλα και έσωσα και έδειξα· και δεν εστάθη εις εσάς ξένος θεός· σεις δε είσθε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και εγώ ο Θεός.

μγ:15 Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιός σας, ο Ποιητής του Ισραήλ, ο Βασιλεύς σας.

Ης.μδ:6, 8
μδ:6 Ούτω λέγει Κύριος ο Βασιλεύς του Ισραήλ και ο Λυτρωτής αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων· Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος· και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός.

μδ:8 Μη φοβείσθε μηδέ τρομάζετε· έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσης και ανήγγειλα τούτο; σεις είσθε μάλιστα μάρτυρές μου· εκτός εμού υπάρχει Θεός; βεβαίως δεν υπάρχει βράχος· δεν γνωρίζω ουδένα.

Ης.με:5-7
με:5 Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος· δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός· εγώ σε περιέζωσα, αν και δεν με εγνώρισας,

με:6 διά να γνωρίσωσιν από ανατολών ηλίου και από δυσμών, ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδείς· εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος·

με:7 ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος· ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακόν· εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα.

Σ’ ολόκληρη τη θρησκευτική ιστορία του Ισραήλ και της Εβραϊκής φυλής, αυτό που πρόβαλαν σ’ όλο τον κόσμο, δεν ήταν τίποτε άλλο από το γεγονός ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Αυτή η πίστη σε ένα Θεό, σύντομα ονομάστηκε Μονοθεϊσμός και αργότερα έγινε η βασική διδασκαλία της παγκόσμιας χριστιανικής εκκλησίας, από τότε που ο Ιησούς ίδρυσε την εκκλησία Του γύρω στο 33 μ.Χ.

Η περίοδος της εκκλησίας:
Ξέρουμε από την Αγία Γραφή αλλά και από την ιστορία, ότι η εκκλησία του πρώτου αιώνα αποτελείτο αρχικά από Εβραίους πιστούς, και αργότερα κυριάρχησαν οι Εθνικοί πιστοί, μετά την ερήμωση της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ.
Ξέρουμε ακόμα από τις Γραφές, ότι η πρώτη αποστολική εκκλησία ήταν μονοθεϊστική, και καταλάβαινε πολύ καλά ότι ο Θεός είναι είς, εξαιτίας της αποκάλυψης που είχε δοθεί στους Εβραίους μέσω του Αβραάμ. Επιπλέον, πιστεύοντας σ’ ένα Θεό, αυτή η εκκλησία πίστεψε και υπάκουσε στο σχέδιο της σωτηρίας που ο Ιησούς έδωσε στους πρώτους αποστόλους.
Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η θεωρία της Τριάδας κάνει την εμφάνισή της στον κόσμο, μεταξύ 150 και 325 μ.Χ. Πριν αρχίσει να εξαπλώνεται το τριαδικό δόγμα σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ένα πολύ υψηλό ποσοστό, αν όχι όλες οι χριστιανικές Εκκλησίες, ήταν μονοθεϊστικές. Ανάμεσα στο 200 και 325 μ.Χ., καθώς το τριαδικό δόγμα αποκτούσε οπαδούς, ξεκινά μια θρησκευτική διαμάχη ανάμεσα στην παγκόσμια μονοθεϊστική εκκλησία και τους αναπτυσσόμενους οπαδούς της Τριάδας. Το κύριο πεδίο μάχης  αυτού του πολέμου, ήταν ο έλεγχος των τοπικών συναθροίσεων.
Από τη στιγμή που το τριαδικό δόγμα έγινε η κρατική θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 325 μ.Χ, ξεκινάει μια προσπάθεια για να εξαλειφθεί κάθε γραπτή αναφορά όλων των μονοθεϊστικών ομάδων. Αυτοί οι θρησκευτικοί διωγμοί, γνωστοί σαν περίοδος της Ιεράς εξέτασης, διήρκεσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της Διαμαρτυρόμενης μεταρρύθμισης (1500-1600 μ.Χ.).
Τα πρώτα χρόνια των διωγμών από τη Ρωμαϊκή κυβέρνηση και τους Τριαδικούς, ανάγκασαν τους Μονοθεϊστές να κρυφτούν κάτω από τη γη (κατακόμβες).
Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των 1.600 χρόνων της Ιεράς εξέτασης, οι μονοθεϊστικές ομάδες εξελίχτηκαν σε τοπικές κοινότητες μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τόσο πριν όσο και μετά την πτώση της το 476 μ.Χ.

Εθνοκάθαρση από τους Τριαδικούς:
Κατά τη διάρκεια των Σκοτεινών Αιώνων (325-1700 μ.Χ.) και σε πολλές περιπτώσεις, ολόκληρες μονοθεϊστικές κοινότητες υπέστησαν εθνοκάθαρση στα χέρια των Ρωμαιοκαθολικών και αργότερα από τις πρώτες Διαμαρτυρόμενες ομάδες όπως οι Λουθηρανοί, Πρεσβυτεριανοί, η εκκλησία της Αγγλίας, κ.λπ.
Η Τριαδική δικαιολογία για τα βασανιστήρια, τις δολοφονίες, τις φυλακίσεις και την υποδούλωση των μονοθεϊστών πιστών ήταν απλή. Κάθε μη τριαδικός άσχετα με το που ανήκει, είναι αιρετικός και άξιος θανάτου. Επίσης, τα περιουσιακά στοιχεία των αιρετικών έπρεπε να δημεύονται από την εκκλησία ή την πολιτεία. Σήμερα, ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας της Δυτικής Ευρώπης είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οι Καθολικοί μέσα από τις  φρικαλεότητες της Ιεράς εξέτασης έκλεψαν ένα μεγάλο μέρος αυτής της γης.
Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα όπου πολλά εκατομμύρια δολοφονήθηκαν από την Ιερά εξέταση, χωρίς καμία αμφιβολία, η Καθολική-Προτεσταντική Ιερά εξέταση, κάνει τα στρατόπεδα των Ναζί του Β’ Παγκόσμιου πολέμου, να μοιάζουν με παιδικά πάρτι!
Από τις πρώτες ημέρες της εμφάνισής τους, οι τριαδικοί άρχισαν να κατηγορούν τους αποστολικούς μονοθεϊστές  ότι δεν είναι χριστιανοί κι ότι είναι αιρετικοί. Διέδιδαν ακόμα ότι οι διδασκαλίες των Μονοθεϊστών είναι ψευδοδιδασκαλίες από το διάβολο.
Πόσο εκπληκτικό είναι αυτό, όταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, έδωσε στην μονοθεϊστική χριστιανική εκκλησία το ευαγγέλιο της σωτηρίας για να το κηρύξει. Σύμφωνα με την χριστιανική ιστορία, αυτή ήταν η μόνη ομάδα ανδρών στους οποίους δόθηκε κατευθείαν η αλήθεια για τη σωτηρία!
Όπως αποδείχτηκε, με την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Τριαδική Καθολική Εκκλησία άλλαξε σχεδόν όλες τις αληθινές διδασκαλίες του ευαγγελίου της σωτηρίας. Ο απόστολος Πέτρος προφήτεψε αυτή τη διαστροφή της αλήθειας περίπου 100 χρόνια πριν ξεκινήσουν όλες αυτές οι αλλαγές το 150 μ.Χ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Β’ Πέτρ.β:1-3
β:1 Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν·
β:2 και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή·
β:3 και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν μένει αργή, και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει.

Πηγαίνοντας πίσω στον πρώτο αιώνα και επιστρέφοντας στις μέρες μας, βλέπουμε ότι οι μονοθεϊστές, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι διασκορπισμένοι σε μικρές ομάδες – λίγοι εδώ, λίγοι εκεί. Σ’ αυτές τις ομάδες δόθηκαν πολλά ονόματα από τον θρησκευτικό κόσμο των τριαδικών.

Ονόματα όπως Μονταλιστές, Σαβελιανοί, Μοναρχιανοί, Πατροπασχίτες, και αργότερα Jesus only, συσχετίζονται από τον τριαδικό κόσμο τότε, αλλά ακόμα και σήμερα, με τους οπαδούς του διαβόλου, τους αιρετικούς, τους μη-Ορθόδοξους πιστούς.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε Μονοθεϊστές και Τριαδικούς;
Με όλες της εθνοκαθάρσεις εκ μέρους των τριαδικών εναντίον των μονοθεϊστών, εναντίον όσων δεν ήταν Καθολικοί, και όσων δεν ήταν τριαδικοί για πάνω από 1.900 χρόνια ιστορίας του τριαδικού δόγματος, ο καθένας με κοινή λογική θα ρωτήσει: καλά, τι είναι όλα αυτά; Κύριε, εδώ μιλάμε για δολοφονίες, βιασμούς και βασανιστήρια εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο το πρόσωπο της γης και όλα αυτά στο όνομα μια κατάστασης που υπάρχει μόνο στο μυαλό κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων.
Η απάντηση είναι τόσο απλή που απεικονίζει την εξουσία του διαβόλου να ελέγχει το μυαλό των ανθρώπων χωρίς αυτοί να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.
Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο Θεός είναι πνεύμα, είναι αόρατος, πανταχού παρών, παντογνώστης, παντοδύναμος και είναι Αυτός που δημιούργησε το σύμπαν κι ότι υπάρχει μέσα σ’ αυτό. Όταν λοιπόν ο αόρατος Θεός θέλησε να φανερωθεί στην ανθρωπότητα, επέλεξε να χρησιμοποιήσει διαφορετικές φανερώσεις προκειμένου να γνωριστεί στους ανθρώπους, να τους μιλήσει και να τους δώσει τα λόγια Του γραπτά.
Οι μονοθεϊστές πιστεύουν ότι: μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν 25 διαφορετικές φανερώσεις του αόρατου Θεού μας. Πιστεύουν ότι όλες αυτές οι φανερώσεις είναι το ίδιο σημαντικές γιατί είναι ο Θεός. Η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Θεός (λόγος – Άγιο Πνεύμα) που φανερώθηκε εν σαρκί. Καθόσον ήταν άνθρωπος και ο Θεός, είναι το μοναδικό πρόσωπο μέσα στη θεότητα. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, όλοι αυτοί που θα σωθούν, δεν θα δουν στον ουρανό τρία πρόσωπα πάνω σε τρεις θρόνους, αλλά ένα πρόσωπο πάνω στο θρόνο Του, τον αναστημένο Ιησού Χριστό.
Όταν ο Ιησούς έδωσε τη μεγάλη αποστολή στο Ματθ.κη:19, είπε στους αποστόλους να πάνε και να βαπτίζουν στο «όνομα» του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οι μαθητές υπάκουσαν στις εντολές του Κυρίου και βάπτιζαν αυτούς που μετανοούσαν στο όνομα του Ιησού Χριστού γιατί αυτό είναι το όνομα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Οι πρώτοι τριαδικοί φιλόσοφοι και νομικοί, ανέπτυξαν μια σχολαστική θεολογία δίνοντας προσωπικές ερμηνείες σε επιλεγμένα εδάφια της Γραφής, προκειμένου να αποδείξουν την ύπαρξη τριών διαφορετικών και διακριτών προσώπων στη θεότητα. Αυτά τα τρία πρόσωπα (Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα) λένε ότι είναι ίσα, συναιώνια και ομοούσια. Οι τριαδικοί αξιώνουν ότι αυτό είναι μέγα μυστήριο που δεν μπορεί να το καταλάβει άνθρωπος.
Εστιάζοντας σ’ αυτές τις τρεις φανερώσεις (που αυτοί τις ονομάζουν πρόσωπα ή υποστάσεις) του ένα αληθινού Θεού και τοποθετώντας τον Υιό στη θέση του δεύτερου προσώπου μέσα στη θεότητα, αρνούνται ότι ο Υιός είναι ο ένας αληθινός Θεός που φανερώθηκε «εν σαρκί».
Ο Ιησούς έδωσε οδηγίες στους μαθητές Του πώς να βαπτίζουν (Ματθ.κη:19) και είδαμε πως όλοι οι απόστολοι ερμήνευσαν αυτές τις οδηγίες. Οι τριαδικοί δεν υπακούν στις οδηγίες, αλλά επαναλαμβάνουν τις οδηγίες όταν βαπτίζουν ανθρώπους στο νερό! Όμως έτσι, αλλάζουν το σχέδιο της σωτηρίας που δόθηκε στους αποστόλους από τον Κύριο.
Οποιαδήποτε αλλαγή στο ευαγγέλιο της σωτηρίας που δόθηκε από τον Κύριο στους αποστόλους, αντιπροσωπεύει ένα ψευδές ευαγγέλιο, που δεν έχει καμία δύναμη σωτηρίας.

Ερώτηση: Είναι ο Ιησούς μέσα στη θεότητα ή η θεότητα μέσα στον Ιησού;
Απάντηση: Κολ.β:9 "διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς"