Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Σαν σήμερα

3 Οκτωβρίου 2004 - Ο Ιωάννης Παύλος Β΄ πάπας του δυτικού σχίσματος της καθολικής εκκλησίας "αγιοποιεί" σε τελετή στη Ρώμη 5 πρόσωπα, ανάμεσά τους τον Κάρολο Α΄, τελευταίο..αυτοκράτορα της Αυστρουγγαρίας !

 Έτσι, φτάνει στο θλιβερό ρεκόρ των 1.340 αγιοποιήσεων και γίνεται ο πάπας με τις περισσότερες ανακηρύξεις ατόμων σε αγίους από όλους τους προκατόχους του συνολικά. 

Οι αγιοποιήσεις, οι οσιοποιήσεις και αγιοκατατάξεις ακόμα και των μεγαλύτερων εγκληματιών μοναρχών και δικτατόρων (που συνήθως είναι κινήσεις σκοπιμότητας) έρχονται να λειτουργήσουν σαν πλυντήριο στα έργα της κοσμικής εξουσίας, ενώ οι καθολικοί ηγέτες να επιβεβαιώσουν τον αυτοανακηρυγμένο ρόλο του εκπροσώπου του "θεού" στη Γη.