Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Αμαρτίες που δεν ενοχλούν την εκκλησία!!!


Λαιμαργία - απληστία

Η λαιμαργία είναι κατά κύριο λόγο στην καρδιά. Είναι μια λαχτάρα για υπέρβαση. Η απληστία λέει, «αυτά τα κενά, που υποτίθεται ότι θα τα γεμίσει ο Θεός... μην ανησυχείτε γι’ αυτό. Εγώ θα τα γεμίσω». Η απληστία έρχεται όταν φεύγει ο φόβος του Θεού. Όσο τα μάτια σας είναι προσκολλημένα στον Ιησού, η επιθυμία της καρδιάς σας είναι γι’ Αυτόν.


Δεν είναι ο κόσμος απελπισμένος γι’ αυτό το μήνυμα; Καθώς γεμίζουμε τα στομάχια μας με τρόφιμα και πλημμυρίζουμε τα σπίτια μας με διάφορα μπιχλιμπίδια, αυξάνει μόνο η δυσαρέσκειά μας.

Πού είναι οι πιστοί του Ιησού που θα καρφώσουν απόλυτα τα μάτια τους σ’ Αυτόν, πετώντας μακριά οτιδήποτε ποδοπατάει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο θέλω και το χρειάζομαι; Πού είναι οι Χριστιανοί που θα χαρούν στο έπακρο τη σχέση τους με το Θεό;