Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Τι σημαίνει ορθοτομώ;Β’ Τιμ.β:15 Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας.

Τι σημαίνει ορθοτομώ το λόγο της αλήθειας;

Η Βίβλος καλύπτει μια χρονική περίοδο, από τη δημιουργία μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Μωυσής που έγραψε τα πρώτα πέντε βιβλία της Αγίας Γραφής (Γένεση – Δευτερονόμιο), έζησε πριν περίπου 5.800 χρόνια.  Από εκείνο το σημείο μέχρι το τελευταίο βιβλίο που γράφτηκε ήταν περίπου 4.000 χρόνια. Το τελευταίο βιβλίο της Γραφής σας, γράφτηκε πριν περίπου 1.800 χρόνια.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, πολλά πράγματα άλλαξαν σ’ αυτά τα 4.000 χρόνια και είναι μια πρόκληση να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις αποχρώσεις, τις λεπτές διαφορές και τις διακρίσεις που αποκαλύφθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα.

Ακριβώς εδώ είναι όπου αυτή η αρχή της ορθοτόμησης αποκτά σημασία. Υπάρχουν πολλές αρχές που πρέπει να κατανοηθούν για να ερμηνεύσουμε σωστά την Αγία Γραφή.


Η ορθοτόμηση είναι μία από αυτές τις αρχές που πρέπει να προσπαθούμε να εκπληρώσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σωστά αυτό που λέει η Αγία Γραφή και πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή μας.

Μια προφανής διαίρεση της Αγίας Γραφής είναι σε Παλαιά και Καινή Διαθήκη.

Σημαντικές αλλαγές συμβαίνουν μεταξύ των δύο διαθηκών. Οι λόγοι που πολλοί Εβραίοι απορρίψανε τον Ιησού είναι ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν το ταξίδι μεταξύ των Διαθηκών, επειδή ήταν τεράστια ριζοσπαστική αλλαγή από ό, τι είχαν συνηθίσει. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό που είναι το κεντρικό πρόσωπο της Καινής Διαθήκης. Οι απαιτήσεις και οι εντολές για τον πιστό άλλαξαν, επειδή ο Ιησούς ήταν η εκπλήρωση όλων των προφητειών και υποσχέσεων της Παλαιάς Διαθήκης.
Κάποιος μπορεί να ρωτήσει: «Γιατί ακόμα πρέπει να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, αν ο Ιησούς την εκπλήρωσε»; Μια σύντομη απάντηση είναι η εξής: Ο Ιησούς Χριστός είναι το κέντρο κάθε υπόσχεσης, αρχής και προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιησούς είναι κρυμμένος στην Παλαιά Διαθήκη και αποκαλύφθηκε στην Καινή Διαθήκη.

Η επόμενη σημαντική διαίρεση που πρέπει να καταλάβουμε, είναι στην Καινή Διαθήκη.

Τα Ευαγγέλια μιλάνε για τη θαυμαστή ζωή, διακονία, θάνατο και ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εδώ, κατανοούμε την ανθρώπινη φύση, τη θεότητα, την απλότητα και την προσωπικότητα του Σωτήρα μας.

Οι πράξεις των αποστόλων μας δείχνουν πώς οι απόστολοι που διάλεξε ο Ιησούς για να ιδρύσουν την εκκλησία Του, εκπλήρωσαν το σκοπό της έλευσής Του. Κατανοούμε την εκπλήρωση όσων ο Ιησούς υποσχέθηκε στους μαθητές Του και βλέπουμε το ξεκίνημα και τα πρώτα βήματα της εκκλησίας. Οι Πράξεις μας δείχνουν τον τρόπο που κήρυξαν το Ευαγγέλιο, και συγκεκριμένα πώς οδήγησαν στη σωτηρία τις ψυχές. Μελετώντας το βιβλίο, είμαστε σε θέση να καταλάβουμε τη θεολογία που μια Εκκλησία της Καινής Διαθήκης πρέπει να βλέπει, να προβάλει και να ζει.

Οι επιστολές γράφτηκαν σε εκκλησίες σωσμένων από τη διακονία των αποστόλων και των μαθητών τους. Πουθενά μέσα στις επιστολές δεν βρίσκεται ο τρόπος που ένας αμαρτωλός μπορεί να σωθεί, αλλά μάλλον εξηγούν τη φύση, τη διάσταση, τη δύναμη και την υπόσχεση της σωτηρίας που είχαν ήδη λάβει. Οι μεγαλύτερες παρεξηγήσεις που συμβαίνουν σήμερα είναι όταν οι άνθρωποι εφαρμόζουν λάθος τις Γραφές σε λάθος ακροατήριο.

Στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς μίλησε για τη σωτηρία της Καινής Διαθήκης, αλλά κανείς δεν την έλαβε μέχρι που αναλήφθηκε.

Στις πράξεις των αποστόλων, οι απόστολοι έδωσαν οδηγίες και οδήγησαν ψυχές στη σωτηρία. 

Στις επιστολές, οι απόστολοι εξηγούσαν το βάθος της σωτηρίας. Έχουν όμως και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς αναφέρουν τις ευθύνες και τις υποσχέσεις για τους πιστούς.

Ας ξαναδούμε το εδάφιο με το οποίο ξεκινήσαμε:

Β’ Τιμ.β:15 Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας.

Θα ήταν άσκοπο να προσπαθήσουμε να υπακούσουμε σήμερα πολλά πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη, επειδή δεν έχουν να κάνουν μ’ εμάς, επειδή τα εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός. Το μαθαίνουμε αυτό καθώς μελετάμε.

Θα ήταν άσκοπο να χρησιμοποιήσουμε οδηγίες που δίνονται στις επιστολές, που γράφτηκαν για ανθρώπους που ήταν σωσμένοι, σε ανθρώπους που δεν έχουν σωθεί ακόμα.  Το μαθαίνουμε αυτό καθώς μελετάμε.

Αν κάποιος θέλει να σωθεί, πώς αυτοί που είχαν διαλεχτεί από τον Ιησού Χριστό οδηγούσαν τους ανθρώπους στη σωτηρία;

Όταν ένα άτομο έχει υπακούσει και έχει κάνει τα ίδια βήματα... τότε και μόνο τότε οι επιστολές θα έχουν νόημα στη ζωή του.

Είναι πολύ σημαντικό να ορθοτομούμε το λόγο του Θεού ώστε να καταλαβαίνουμε τι έχει να κάνει ή τι είναι σημαντικό για μας.

 Ας ανανεώνουμε όλοι τις υποχρεώσεις μας στο λόγο του Θεού.