Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Εσχατολογικά - Η σειρά των πραγμάτων.Εισαγωγή

Όπως και ο πρώτος ερχομός του Ιησού Χριστού στον κόσμο είχε προφητευτεί πολλές φορές από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι υπάρχουν πολλές βιβλικές αναφορές που αναφέρουν ότι ο Ιησούς θα ξαναέρθει στη γη. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν γεμάτη από σημεία του πρώτου ερχομού Του και προφητείες με λεπτομέρειες αυτού του γεγονότος. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του ότι θα υπήρχαν σημεία που θα μπορούσαν να παρακολουθούν, αλλά τους προειδοποίησε να προσέχουν να μην βάζουν ημερομηνίες.


Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ειμή ο Πατήρ μου μόνος Ματθ.κδ:36.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα συμβούν διάφορα γεγονότα τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν πριν ξαναέρθει ο Χριστός στη γη, είναι η περίοδος την οποία ονομάζουμε Έσχατες Μέρες.

Θα ξαναέρθει

Ο ίδιος ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές Του:

«Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε, και την οδόν εξεύρετε» Ιωάν.ιδ:1-4

Άλλωστε, την ώρα που ο Κύριος μας έφευγε από αυτή τη γη, την ώρα δηλαδή της ανάληψής Του στον ουρανό, εμφανίστηκαν 2 άγγελοι στους μαθητές που Τον κοιτούσαν και τους είπαν:

«Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» Πράξ.α:9-11.

Πότε θα ξαναέρθει

Διαχρονικό ερώτημα μέσα στα βάθη των αιώνων ήταν το πότε θα ξαναέρθει ο Χριστός. Πολλοί προσπάθησαν να βάλουν ημερομηνίες, περιθώρια και χρόνους. Ας δούμε όμως τι μας λέει η Αγία Γραφή.

Εκατοντάδες χρόνια πριν, καθώς ο Ιησούς ήταν μόνος με τους μαθητές Του στο Όρος των Ελαιών, Τον ρώτησαν τρεις πολύ σημαντικές ερωτήσεις: Ειπέ πρός ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα; και τι το σημείον της παρουσίας σου, και της συντέλειας του αιώνος; Ματθ.κδ:3

Ο Κύριος αφού τους εξήγησε τι ακριβώς θα γίνει, τους είπε:

«Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού.» «Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθ' ην ο Υιός του ανθρώπου έρχεται» Ματθ.κδ:42-43, κε:13.

Είχαν ήδη δεχτεί το γεγονός ότι ο Ιησούς θα ερχόταν πάλι, αλλά τώρα  ήθελαν να μάθουν το πότε, και αν θα υπήρχαν κάποια σημεία που θα πρόλεγαν τον ερχομό Του.
Tον ρώτησαν και λίγο πριν αναληφθεί για το πότε θα ξαναέρθει, και ο Κύριος τους είπε:

«Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία» Πράξ.α:6-7.

Αυτό λοιπόν που φανέρωσε ο Ιησούς στους μαθητές Του ήταν ότι πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να Τον συναντήσουν και όχι να ψάχνουν να βρουν ημερομηνίες και ώρες.

Τους διαβεβαίωσε ότι υπήρχαν σημεία μέσα στις Γραφές καθώς και τα δικά Του λόγια, που θα ήταν εμφανή  σε εκείνους που θα είχαν οφθαλμούς για να βλέπουν ότι ο καιρός πλησιάζει.

Όταν δε ταύτα αρχίσωσιν να γίνωνται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας (Λουκ.κα:28).

Ο Ιησούς είπε ότι θα υπάρξει μια γενιά που τα χαρακτηριστικά της θα δηλώνουν ότι το τέλος είναι κοντά. Σε κάποια στιγμή της ιστορίας όλα αυτά τα σημεία θα συγκλίνουν. Τότε, αυτοί που οι καρδιές τους θα έχουν μεταμορφωθεί από το Πνεύμα Του, θα είναι ικανοί να διαβάσουν τα σημεία αυτής της μέρας και να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους όπως έκανε ο Νώε. Σήμερα φαίνεται ότι αυτά τα σημεία και βέβαια συγκλίνουν για πρώτη φορά από τη στιγμή που ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς.

Ο Ιησούς είπε: Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους, και θέλουσι μισήσει αλλήλους (Ματθ.κδ:10).

Ο σκανδαλισμός μπορεί να έχει πραγματική αιτία, μπορεί όμως να είναι και πλασματικός, από τον ίδιο τον «σκανδαλιζόμενο», επειδή κάτι άλλο θέλει να καλύψει.
Ποτέ δεν υπήρξε εποχή σαν κι αυτή, όπου οι άνθρωποι θα φτάνουν σε άκρα ώστε να πληγώνονται και θα προσβάλλονται τόσο εύκολα.

Οι ψυχίατροι είναι τόσο απασχολημένοι γιατί έχουν νευρικές κρίσεις οι ίδιοι καθώς αγωνίζονται να κατευνάσουν τα τεντωμένα νεύρα των πελατών τους.

Σπιτικά διαλύονται κάτω από τις πιέσεις της μοντέρνας ζωής. Οι οικογένειες πραγματικά προδίδονται απ’ τα ίδια τους τα μέλη, καθώς αυτές οι πιέσεις αυξάνονται. Αυτή η γενιά κινδυνεύει από νευρική κατάρρευση.

Ξέρουμε την ηθική κατάσταση του κόσμου - στις μέρες του Νώε και του Λωτ. Θα τρώνε και θα πίνουν, θα παντρεύονται και θα παντρεύουν. Δεν υπήρξε άλλη εποχή όσο τώρα, που ο άνθρωπος να προσπαθεί τόσο απελπισμένα να διασκεδάσει. Έχετε προσέξει δίπλα στους κάδους απορριμμάτων τα κουτιά από plasma και smart tv από 40” και πάνω!

Ο Νο 1 δημόσιος κίνδυνος του μοντέρνου κόσμου είναι η ανία.

Άσχετα με το τι φαίνεται, η ανθρωπότητα πλήττει. Ο άνθρωπος πια δεν ξέρει τι να κάνει με τον εαυτό του. Έχει κουραστεί ακόμα κι από τις διακοπές του. Κάθε ευχαρίστηση που είναι ικανός να γευτεί την έχει στα πόδια του, αλλά έχει καταχραστεί κάθε δώρο που ο Θεός του έχει δώσει, συμπεριλαμβανομένου και του σεξ. Έτσι, δεν βρίσκει πια χαρά και ικανοποίηση σ’ αυτά.

Ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά πρόσφατα έγραψε για ένα Φεστιβάλ ελεύθερης έκφρασης σε ένα κέντρο νεότητας στο Παρίσι, όπου νεαρά αγόρια και κοπέλες έκαναν μπροστά σε κοινό ανήθικες πράξεις τέτοιας διαφθοράς όπου δεν θα μπορούσαν να αναφερθούν εδώ (παρελάσεις ομοφυλόφιλων). Έτσι εκφράζεται η ανθρώπινη φύση, χωρίς το Θεό, και αυτό είναι ένα οριστικό σημείο του τέλους.

Άλλο σημείο του τέλους είναι ότι πολλοί ψευδοπροφήτες θα έρθουν και θα εξαπατήσουν πολλούς (Ματθ.κδ:11) και ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήση τινές από της πίστεως προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων (Α’ Τιμ.δ:1).

Ο καιρός που έλεγε ο Παύλος, έχει έρθει: θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν....και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών (Β’ Τιμ.δ:3-4).

Αυτά είναι σημεία που θα συμβαίνουν σε καιρούς διάχυτης υποκρισίας, όταν πλήθη κόσμου θα μπαίνουν στις «εκκλησίες» χωρίς να έχουν βιώσει μια πραγματική εμπειρία αναγέννησης με τον Ιησού Χριστό. Οι αιρέσεις αυξάνονται, ψευδοδιδάσκαλοι διεισδύουν στην εκκλησία και η Βίβλος είναι κάτω από ισχυρή επίθεση (Ιούδας α:4).

Θα έρθει καιρός όπου οι άνθρωποι πεινασμένοι για την αλήθεια θα την ψάχνουν σε βιβλία και εκκλησίες, αλλά αντί να ακούνε ένα μήνυμα που θα ικανοποιεί τις πνευματικές τους αναζητήσεις θα ακούν μια ομιλία για κάποιο τρέχων πολιτικό ή κοινωνικό πρόβλημα, ή μια εκθειαστική κριτική στην τέχνη και λογοτεχνία ή θα προσκαλούνται σε μουσικές βραδιές χριστιανικής μουσικής.

Έτσι, περιπλανώνται από μέρος σε μέρος, πηγαίνοντας από την ελπίδα στην απόγνωση, και τελικά τα παρατάνε. Αλλά την ίδια ώρα, η αληθινή εκκλησία παροτρύνεται να μη αφήνοντες το να συνερχώμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τίνας.....πλησιάζουσαν την ημέραν Εβρ.ι:25.

Εν ταις εσχάτας ημέρας θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί (Β’ Τιμ.α:1-5). Οι άνθρωποι θα έχουν μορφή ευσέβειας αλλά όχι τη δύναμη αυτής.

Αυτά είναι σαφή χαρακτηριστικά των τελευταίων ημερών. Οι εφημερίδες είναι γεμάτες από επαναστάσεις νέων, καταρρίψεις κυβερνήσεων και ταραχές σε κάθε χώρα σχεδόν στον κόσμο. Η αναρχία αυξάνεται με τρομακτικούς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο.
Επίσης θα υπάρχουν χλευαστές στις τελευταίες ημέρες που θα λένε: που είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού (Β’ Πέτρ.γ:3-4).

Πολλοί που προσποιούνται ότι είναι Χριστιανοί λένε ότι η επιστροφή του Χριστού είναι ψευδοδιδασκαλία εφόσον δεν έγινε την εποχή που η πρώτη εκκλησία Τον περίμενε. Όταν ο Ιησούς έλεγε: Έρχομαι ταχέως  εννοούσε είμαι καθ’ οδόν.

Πολλοί βρίσκουν δύσκολο να πιστέψουν στον ερχομό του Χριστού, γιατί πιστεύουν στο αναπόφευκτο της ανθρώπινης εξέλιξης. Αν πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει μόνος του, ποτέ δεν θα δεχτούμε την υπόσχεση του Χριστού ότι θα επιστρέψει και θα δώσει ένα τέλος στην αμαρτία. Πολλοί αρνούνται να πιστέψουν στον ερχομό Του γιατί αυτό ενοχλεί τα σχέδια και στα όνειρά τους. Οι εμπαίχτες στις ημέρες του Νώε αρνούνταν να πιστέψουν στον κατακλυσμό, όμως αυτός ήρθε έτσι κι αλλιώς.

Θα υπάρξουν πόλεμοι και φήμες πολέμων Ματθ.κδ:6. Όσο πλησιάζει το τέλος οι πόλεμοι θα εξαπλώνονται όλο και πιο πολύ στον κόσμο, θα γίνονται όλο και πιο καταστρεπτικοί, όλο και πιο συχνοί.

Αναμφίβολα τα έθνη του κόσμου στήνουν τη σκηνή που θα παιχτεί μια από τις πιο φοβερές σκηνές στο δράμα των ανθρώπινων συγκρούσεων. Ολόκληρος ο κόσμος σπεύδει μέσα σε ένα πόλεμο πολύ μεγαλύτερο από ότι έχει γνωρίσει μέχρι τώρα, τον οποίο οι Γραφές ονομάζουν η μάχη του Αρμαγεδδώνα (Αποκ.ις:14-16, Ιωήλ γ:9-14).

Τα σύγχρονα οπλικά συστήματα είναι η πιο εξελιγμένη επιστήμη από όλες τις άλλες. Τα όπλα έχουν τελειοποιηθεί αλλά έχουν αποτύχει να τελειοποιηθούν οι άνθρωποι που τα έφτιαξαν.

Τα συνέδρια ειρήνης που γίνονται είναι άλλο ένα σημάδι των τελευταίων καιρών (Α’ Θεσ.ε:2-8). Ποτέ άλλοτε δεν μιλούσαν τόσο για ειρήνη όσο τώρα. Ενώ ο κόσμος επιποθεί απεγνωσμένα να έχει ειρήνη, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη αν ο Άρχοντας της ειρήνης δεν έρθει πάλι σ’ αυτό τον ταραγμένο κόσμο.

Οι ηγέτες του κόσμου προσπαθούν απελπισμένα να εγκαθιδρύσουν ειρήνη, αλλά έχουν αφήσει το Θεό έξω από τα σχέδιά τους. Ανόητοι άνθρωποι προωθούν τα δικά τους προγράμματα, ισχυριζόμενοι ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους μόνοι τους χωρίς το Θεό.

Η επιστροφή των Εβραίων στη γη της Παλαιστίνης είναι ένα άλλο από τα πιο πρόσφατα σημεία που έχουν εκπληρωθεί (Ης.ια:10-12).

Πιθανόν το τελευταίο σημείο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι: και θέλει κηρυχθεί τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος (Ματθ.κδ:14).

Μπορεί ναι είναι αυτό το μόνο πράγμα που κρατάει την επιστροφή του Ιησού Χριστού. Περιμένει εμάς να διαδώσουμε και να κηρύξουμε αυτά τα καλά νέα της σωτηρίας σε όλο τον κόσμο.

Η ελπίδα της επιστροφής του Χριστού πρέπει να μας κάνει να δουλεύουμε σκληρότερα από ποτέ άλλοτε, έτσι ώστε να βλέπουμε και άλλους να Τον γνωρίζουν και να μην αισχυνθούμε ενώπιόν Του  (Α’ Ιωαν.β:28). Περιμένει από μας να διαδώσουμε τα νέα, ας αρχίσουμε τώρα με τους αγαπημένους μας φίλους και γείτονες, να τους βοηθήσουμε να δουν ότι ο ερχομός του Κυρίου είναι πλησίον.

Μπορεί να μην μπορείς να πας στην Αφρική ή στην Ινδία με αυτό το μήνυμα, αλλά μπορείς να πας στη γειτονιά σου και να πεις σε αυτούς που δουλεύεις μαζί, τα γεγονότα που θα συμβούν στο κοντινό μέλλον.

Λίγα χρόνια αργότερα, όταν οι μαθητές Του θα γράψουν επιστολές προς τις εκκλησίες, θα μεταδώσουν το ίδιο μήνυμα και προς τους υπόλοιπους Χριστιανούς.

Ο απόστολος Πέτρος έγραψε:

«Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ' ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή» Β’ Πέτρ.γ:8-10.

Ο απόστολος Παύλος θα πει:

«Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται» Α’ Θες.ε:1-2

Ο απόστολος Ιωάννης προφητεύει:

«Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού» Αποκ.ις:15.

Για τον αναγεννημένο Χριστιανό, ο ερχομός του Χριστού θα είναι η πιο ένδοξη στιγμή της ζωής του. Για όσους δεν είναι του Χριστού, θα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή, το πιο φρικτό γεγονός της ζωής τους, μια απίστευτα, τραγική απογοήτευση! Μερικά από τα τελευταία λόγια της Αγίας Γραφής είναι, «Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού».

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΑΝ ΕΡΧΟΤΑΝ ΤΩΡΑ; Υπάρχει λαχτάρα και επιθυμία στη ζωή μας, να δούμε αν είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για εκείνη τη μεγάλη ημέρα;

Τι ακριβώς θα γίνει;  Η σειρά των πραγμάτων

Ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, πολλοί ψευδοπροφήτες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους Χριστιανούς, πείθοντάς τους ότι δήθεν έφτασε η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού.

Ο απόστολος Παύλος προσπάθησε να αφυπνίσει τους Θεσσαλονικείς και γράφοντάς τους επιστολή, τους εξηγεί τι ακριβώς θα γίνει.

Τους εξηγεί λοιπόν ότι πριν έρθει ο Κύριος μας για τη Δεύτερη Παρουσία Του στη γη, θα προηγηθεί η αποστασία και θα εμφανιστεί ο αντίχριστος. Τους λέει όμως, ότι πριν εμφανιστεί ο αντίχριστος, θα πρέπει πρώτα να έχει γίνει η αρπαγή, ώστε να φύγει από την μέση η εκκλησία και οι πιστοί, οι οποίοι εμποδίζουν τον αντίχριστο να εμφανιστεί.

Γράφει λοιπόν ο απόστολος Παύλος:

«Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μη σαλευθήτε ταχέως από του φρονήματός σας, μηδέ να θορυβήσθε, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' επιστολής ως γραφομένης υφ' ημών, ότι τάχα επλησίασεν ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήση τις κατ' ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμείσθε ότι ενώ ήμην έτι παρ' υμίν σας έλεγον ταύτα; Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού· όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· και διά τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ' ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν»  Β’ Θες.β:1-12.

Αυτό που τους λέει λοιπόν είναι ότι μόλις φύγει «ο κωλύων» θα εμφανιστεί ο αντίχριστος ο οποίος θα «καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός», και αφού γίνει αυτό τότε θα έλθει η «ημέρα του Χριστού».

Ξεχωρίζει όμως από την αρχή τη Δευτέρα Παρουσία από την Αρπαγή της εκκλησίας, και φανερώνει ότι είναι δύο ξεχωριστές ημέρες και καταστάσεις μιλώντας στην εισαγωγή του περί «της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών», όπου η παρουσία του Κυρίου μας είναι η Δευτέρα Παρουσία Του στη γη, ενώ η επισύναξή μας είναι η συνάντησή μας μαζί Του στο μεσουράνημα κατά την Αρπαγή της εκκλησίας.

Έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για το ποιος είναι ο «κωλύων» και για το πώς θα «εκβληθή εκ μέσου». Ήδη όμως από την αρχή του κεφαλαίου ο Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς ότι δεν θα τους μιλήσει μόνο για την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού, αλλά και για την «εις αυτόν επισύναξη ημών», κι έτσι το ότι θα «εκβληθή εκ μέσου» ταιριάζει με όσα αναφέρει η Αγία Γραφή περί «αρπαγής», κατά την οποία οι ζωντανοί πιστοί θα φύγουν από τη γη και θα συναχθούν στο μεσουράνημα όπου θα συναντήσουν τον Κύριο.

Άλλωστε αυτό που «κωλύει» τον αντίχριστο να αποκαλυφθεί «εν τω εαυτού καιρώ» δεν μπορεί να είναι ούτε η αμαρτία ούτε η αποστασία αλλά το Πνεύμα το Άγιο και οι πιστοί που αγρυπνούν και προσεύχονται να μην εισέλθουν σε πειρασμό:

(Ματθ.κς:41 «αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής»).

Πρώτος λοιπόν ο Ιησούς μίλησε στους μαθητές Του περί «αρπαγής»:

«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος· και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται· δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» Ματθ.κδ:36-44

Τους λέει ότι ενώ όλα θα είναι φυσιολογικά στον κόσμο, ο καθένας θα είναι στη δουλειά του, στο χωράφι του ή θα κοιμάται, θα έρθει η στιγμή που ξαφνικά «ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται». Το πώς θα γίνει η αρπαγή αλλά και ποιο το κριτήριο για να παραληφθεί κάποιος, μας εξηγεί ο απόστολος Παύλος στις επιστολές του.

Αρπαγή είναι το γεγονός της μετάθεσης επιλεγμένων ανθρώπων από όλα τα έθνη της γης, επειδή πίστεψαν στο ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και θα αρπαχτούν πριν τη μεγάλη θλίψη, που έρχεται στη γη.

Η «αποκάλυψη» είναι η επιστροφή Του με αυτούς που έχουν αρπαχτεί, για να πολεμήσουν ενάντια στον Αντίχριστο και τα στρατεύματά του. Τότε,  θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός Αποκ.α:7.

Η Ανάσταση των νεκρών.

Αυτό είναι το επόμενο γεγονός στο ημερολόγιο του Θεού.

Ο απόστολος Παύλος εξηγεί ότι δεν θα πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι με φυσιολογικό θάνατο, αλλά τη στιγμή της αρπαγής οι ζωντανοί πιστοί θα μεταμορφωθούν και θα βρεθούν με άφθαρτα σώματα στην παρουσία του Θεού.

«Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σαρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δύνανται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αφθαρσίαν. Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς· πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος· Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη» Α’ Κορ.ιε:50-54

Πόσο διαρκεί το ανοιγόκλεισμα των ματιών; Τόσο γρήγορα τα θνητά μας σώματα θα μεταμορφωθούν και θα γίνουν σαν το δικό Του. Όταν η σάλπιγγα του Θεού ηχήσει, οι νεκροί θα ακούσουν τον ήχο και θα βγουν από  τους τάφους τους. Την ίδια στιγμή οι δίκαιοι ζωντανοί, θα ντυθούν την αφθαρσία και όλοι μαζί θα ανέβουμε να Τον συναντήσουμε στον αέρα, στο μεσουράνημα (Α’ Θεσ.δ:13-18).

Φιλ.γ:20-21. Είναι το πνεύμα του Θεού που θα μετασχηματίσει το σώμα μας από θνητό σε άφθαρτο Ρωμ.η:23. Τα σώματα των δίκαιων δεν θα απορριφθούν αλλά θα δοξαστούν. Το αίμα θα χαθεί με το θάνατο, αλλά αν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, αυτό θα μας αναστήσει Ρωμ.η:11. Και θα ζούμε αιώνια με τον Κύριο.

«Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, διά να μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας· επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους» Α’ Θες.δ:13-18.

Αυτό που λέει είναι ότι θα ακουστεί μία σάλπιγγα (εσχάτη σάλπιγγι) που θα είναι το κάλεσμα του Ιησού προς τους πιστούς Του (κέλευσμα), και τη στιγμή εκείνη (εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού) θα αναστηθούν με νέα σώματα (θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι) οι χριστιανοί που πέθαναν πιστοί (αποθανόντες εν Χριστώ), και οι ζωντανοί πιστοί που παραμένουν στην παρουσία του Θεού θα αρπαχθούν από τη γη, για να βρεθούν στις νεφέλες με τον Κύριο (εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα). Κι έπειτα, με τα άφθαρτα πλέον σώματα, (το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν), θα ζούμε αιώνια με τον Κύριό μας (θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου).

Η πρώτη ανάσταση που αναφέρεται στην Αποκ.κ:6 μιλάει για τους αγίους της θλίψης που δεν έχουν λάβει το χάραγμα του θηρίου. Αυτή η ανάσταση μαζί με τους 144.000 Ισραηλίτες, είναι η τελευταία φάση της πρώτης ανάστασης. Ο Παύλος δεν αναφέρει την ανάσταση των αγίων της Μεγάλης Θλίψης, ούτε ο Ιωάννης αναφέρει την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και τα δύο είναι μέρος της πρώτης ανάστασης. Στην Α’ Κορ.ιε:23 λέει: Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξιν· ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν τη παρουσία αυτού·

Με άλλα λόγια η πρώτη ανάσταση των δίκαιων νεκρών αρχίζει με την ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήταν η απαρχή, και μετά όσοι είναι του Χριστού, εν τη παρουσία αυτού, η αρπαγή της Εκκλησίας Του, και τελευταία οι μάρτυρες κάτω από την κυριαρχία του Αντίχριστου. Τρεις γραφές μιλούν για την ανάσταση από τους νεκρούς, και για τους δικαίους και για τους άδικους. Ιωαν.ε:28, Δανιήλ ιβ:2 και Πράξεις κδ:15.

Κανείς άδικος δεν θα αναστηθεί μέχρι το τέλος της Χιλιετούς Βασιλείας του Χριστού, στην κρίση του λευκού θρόνου.

Η αρπαγή της εκκλησίας είναι το πρώτο μέρος της πρώτης ανάστασης των δίκαιων νεκρών.

Η ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας θα είναι σαν μια οποιαδήποτε ημέρα. Σε κάποιο μέρος της γης θα είναι νύχτα, και οι άνθρωποι θα κοιμούνται. Σε άλλο μέρος του κόσμου θα είναι μέρα και οι άνθρωποι θα κάνουν τις καθημερινές τους ασχολίες Ματθ.κδ:40-44, Λουκ.ιζ:34-36.

Ο ερχομός Του θα είναι σαν του κλέφτη. Κανείς δεν ξέρει πότε ο διαρρήκτης θα μπει στο σπίτι του, αλλά ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσέχει και να διασφαλίζει ότι το σπίτι του είναι κλειδωμένο, ώστε δεν θα παραβιαστεί. Δεν γνωρίζουμε την ημέρα ούτε την ώρα της επιστροφής του Κυρίου, γι’ αυτό πρέπει πάντα να προσέχουμε, μήπως ο ξαφνικός ερχομός Του μας βρει να κοιμόμαστε Μαρκ.ιγ:33-37.

Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε τη σύγχυση και την αναστάτωση που θα επικρατήσει την ημέρα της αρπαγής. Θα ξεκινήσει σαν μια συνηθισμένη μέρα - άντρες, γυναίκες θα πάνε στις δουλειές τους ως συνήθως, και οι επαγγελματικές συναλλαγές θα αρχίσουν να τρέχουν. Τα παιδιά θα πηγαίνουν στο σχολείο, ζευγάρια θα παντρεύονται, μωρά θα γεννιούνται, άλλοι θα πεθαίνουν, όλα θα εξελίσσονται κανονικά.

Αλλά τότε, τελείως ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, χιλιάδες άνθρωποι εξαφανίζονται! Κανένα ίχνος δεν υπάρχει τι απογίνανε. Θα συμβούν εκατοντάδες αυτοκινητιστικά ατυχήματα από οδηγούς που ξαφνικά θα εξαφανιστούν στον αέρα, και τα αυτοκίνητά τους θα συντρίβονται πάνω σε άλλα που θα έρχονταν. Αναμφίβολα θα υπάρξουν αεροπορικά και σιδηροδρομικά δυστυχήματα εξαιτίας της εξαφάνισης πιλότων ή μηχανοδηγών.

Άπιστοι σύζυγοι θα έρθουν στο σπίτι μετά τη δουλειά και δεν θα βρουν το θεοσεβούμενο ταίρι τους.

Οι εκκλησίες θα αρχίσουν να γεμίζουν πολύ γρήγορα από κόσμο που θα ουρλιάζει, ικετεύοντας για έλεος. Πολλές κατ’ όνομα μόνο εκκλησίες θα πιάσουν τον ποιμένα τους από το λαιμό και θα τον καταριούνται κατά πρόσωπο, επειδή δεν τους είπε την αλήθεια. Σκεφτείτε τον τρόμο και την φρίκη αυτών που παρά λίγο θα γίνονταν χριστιανοί, αλλά μετά ένιωσαν ότι θα έπρεπε να δώσουν πάρα πολλά και αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον εύκολο δρόμο.

Τι θα κάνουν εκείνοι που νόμιζαν ότι όλοι είμαστε αδελφοί, που δεν δογματιζόταν γιατί προτιμούσαν να αγαπάνε, και δεν έψαξαν πραγματικά μέσα στο λόγο του Θεού να βρουν αυτή τη ΜΙΑ πίστη;

Από τις περίπου 600 ομολογίες που υπάρχουν σήμερα, πρακτικά όλες λένε ότι θα πρέπει να πιστέψεις στον Κύριο Ιησού Χριστό για να σωθείς. Πολύ, πολύ λίγοι προχωράνε πιο βαθιά και λένε ότι θα πρέπει να λάβεις το Άγιο Πνεύμα με το σημείο της γλωσσολαλιάς, και ακόμα λιγότεροι ότι θα πρέπει να βαπτιστείς στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού για την άφεση αμαρτιών, και να ζήσεις μια άγια και αφιερωμένη ζωή.

Αν βάλεις τα πράγματα κάτω και εξετάσεις τι οι απόστολοι και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δίδαξαν, θα δεις ότι έχεις μόνο έναν δρόμο για να σωθείς, και αυτός ο δρόμος είναι εντελώς ξεχωριστός  και διαφορετικός από τις διδασκαλίες των διαφόρων ομολογιών.

Μην περιμένεις τις μάζες των ανθρώπων να είναι στην αρπαγή, γιατί ο Ιησούς είπε στο Ματθ.ζ:13-14  Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι’ αυτής. επειδή στενή.....αυτήν.

Και πάλι στο Λουκά ιγ:23-24. Είπε δε τις προς αυτόν· Κύριε, ολίγοι άρα είναι οι σωζόμενοι; Ο δε είπε προς αυτούς· Αγωνίζεσθε να εισέλθητε διά της στενής πύλης· διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή.

Ο θρόνος της κρίσης του Χριστού.

Ενώ ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση χάους και σύγχυσης τρέχοντας σε κατάσταση υστερίας από τα σπίτια στις εκκλησίες, κάνοντας υπεραστικά τηλεφωνήματα, βρίσκοντας βουναλάκια χώματος δίπλα σε άδειους τάφους, οι άνθρωποι του Θεού θα είναι με τον Κύριό τους.

Μετά, θα στηθεί ένας θρόνος κρίσης όπου οι άγιοι του Θεού θα κριθούν ή θα εκτιμηθεί η δουλειά που έκαναν και μετά θα δοθούν τα βραβεία.

Αυτή είναι η ώρα που θα ανταμειφθούμε, Λουκ.ιδ:14, Α’ Κορ.γ:12, Β’ Κορ.ε:10.

Όλοι πρέπει να δώσουμε λογαριασμό στο Θεό, ο καθένας για τον εαυτό του Ρωμ.ιδ:10-12.

Η σωτηρία μας δεν εξαρτάται από έργα δικαιοσύνης που κάναμε, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε για το βραβείο. Μερικά βραβεία βέβαια θα είναι μεγαλύτερα από άλλα Α’ Κορ.γ:8 και υπάρχει το βραβείο της άνω κλήσης του Θεού εν Χριστώ Ιησού (Φιλιπ.γ:14).

Ένας στέφανος δικαιοσύνης περιμένει όλους αυτούς που επιποθούν τον ερχομό Του και θα τον πάρουν εκείνη την ημέρα, Β’ Τιμ.δ:8.

Ας μην  προσπαθούμε να τα καταφέρουμε με όσο το δυνατόν λιγότερο κόπο στη Χριστιανική μας ζωή.

Αυτός που του δόθηκε ένα τάλαντο και το έθαψε δεν κρίθηκε καν άξιος να είναι υπηρέτης. Το τάλαντο του αφαιρέθηκε και δόθηκε σε άλλον, αυτός δε ρίφθηκε στο σκότος το εξώτερο. Ματθ.κε:14-30.

Ο απόστολος Παύλος φοβόταν μήπως κοπίασε μάταια και κατέληγε ένας άκαρπος υπηρέτης. Εάν αυτός φοβόταν πόσο μάλλον εμείς. Από τη στιγμή που έχουμε γεμίσει με το Πνεύμα Του και γίναμε παιδιά του Θεού, ο φόβος μας θα πρέπει να είναι μετά, μήπως δεν κάνουμε αρκετά για να ευαρεστήσουμε τον Κύριό μας. Πόσο άσχημο (ντροπή) θα είναι να σταθούμε μπροστά στο θρόνο Του χωρίς χειρόβολα. Αν όλα τα έργα που κάναμε στη γη έγιναν για να τα δουν οι άνθρωποι και να μας δώσουν το μπράβο, δεν θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλο βραβείο εκείνη την ημέρα. Ας μην κάνουμε ότι κάνουμε για να φαινόμαστε στους ανθρώπους, περιμένοντας τον έπαινο, αλλά να δουλεύουμε για το αιώνιο βραβείο που δεν θα ξεθωριάσει ποτέ.

Το Γαμήλιο Δείπνο του Αρνίου.

Θα υπάρχει μια θαυμάσια ατμόσφαιρα χαράς καθώς θα τρώμε το γαμήλιο δείπνο του Αμνού. Ο Αμνός του Θεού που έδωσε τον Εαυτό Του για την Εκκλησία Του θα είναι ο οικοδεσπότης αυτού του υπέροχου δείπνου (Αποκ.ιθ:7-9). Τι θαυμαστή στιγμή αδελφοσύνης (αγάπης) με τον μεγάλο μας Θεό και Σωτήρα. Θα είμαστε ντυμένοι με χιτώνες από λευκό λινό και θα παρασταθούμε σ’ Αυτόν σαν ένδοξη εκκλησία, μη έχοντας μώμο ή σπίλο ή τίποτα από αυτά, άγια και χωρίς κανένα ψεγάδι. Εφες.ε:25-27.

Αυτή η νύφη δεν θα έχει μώμο ή ψεγάδι γιατί δεν θα υπάρχει αμαρτία στη ζωή της. Έχει υπερνικήσει το Διάβολο, τον κόσμο και τη σάρκα.

Δεν θα υπάρχει κηλίδα ή ρυτίδα στο ένδυμα της γιατί θα είναι τελείως απασχολημένη εργαζόμενη για το σύζυγό της, εξαγοράζοντας τον καιρό και κηρύττοντας τα καλά νέα της σωτηρίας. Δεν είναι αργή η τεμπέλα, αντίθετα έχει δώσει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο Του και στο θέλημά Του. Μπορούμε κι εμείς να γίνουμε ένα μέρος αυτής της νύφης όπου ο Ιησούς Χριστός έρχεται να πάρει πολύ γρήγορα.

Η κατάσταση του Κόσμου.

Καθώς η Εκκλησία γιορτάζει την αγάπη και την κοινωνία του Κυρίου, η οποία θα κρατήσει για εφτά χρόνια, ο κόσμος θα περνάει καιρό ταραχής τέτοιο που δεν πέρασε ποτέ από την αρχή του κόσμου. Ματθ.κδ:21.

Αυτή είναι η ώρα που ολόκληρος ο κόσμος θα κυβερνιέται από έναν άνθρωπο τον Αντίχριστο.

Τώρα, είμαστε στην περίοδο της προετοιμασίας για μια παγκόσμια συγχώνευση όλων των φυλών, εθνών, πολιτισμών και θρησκειών των ανθρώπων.

Στην Αποκ.ιζ:17 διαβάζουμε: Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι την γνώμην αυτού, και να γείνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεσθώσιν οι λόγοι του Θεού.

Θα εγκαθιδρυθεί μια παγκόσμια κυβέρνηση και ένας παγκόσμιος δικτάτορας ή πρόεδρος θα ηγείται αυτής.

Χωρίς αμφιβολία οι κάμερες της τηλεόρασης θα είναι στο προσκήνιο και τα νέα θα αστράπτουν παντού, ότι ένας άντρας ειρήνης, ένας παγκόσμιος κυβερνήτης εκλέχτηκε. Το ιγ κεφάλαιο  της Αποκάλυψης χρησιμοποιεί τη λέξη θηρίο για να εκφράσει την ιδέα ότι αυτό θα είναι ένας άντρας μεγάλης δύναμης και ικανότητας, να επιβάλλει το θέλημά του πάνω στον κόσμο. Αυτός ο όρος (θηρίο) δεν χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει απέχθεια, αλλά για να εκφράσει ότι αυτός ο άντρας θα είναι αξιοθαύμαστος, θα τον φοβούνται και θα τον λατρεύουν.

Η εξυπνάδα με την οποία θα επικρατήσει στο προσκήνιο του κόσμου θα είναι μοναδική.

Προσωρινά θα σταματήσει τους πολέμους και θα βρει θαυμαστές οικονομικές μεθόδους.

Θα επικρατήσει η ευημερία, και ο φόβος που είχε τρυπώσει σε κάθε καρδιά μέσα στον κόσμο, θα δώσει την θέση του στην ελπίδα.

Ο κόσμος θα στέκεται με δέος και θα θαυμάζουν την ιδιοφυία και την δύναμή του, ενώ εκατομμύρια θα τον λατρεύουν σαν Θεό. Η εποχή του κομπιούτερ επίσης θα συνεισφέρει στην ικανότητά του να ελέγχει την ζωή κάθε προσώπου στην υδρόγειο. Το μόνο του όνειρο, αγώνας του και φιλοδοξία του είναι να καταστρέψει ακόμα και τη σκέψη του Θεού μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων, και να υψωθεί πάνω από οτιδήποτε θείο που ο κόσμος ποτέ γνώριζε.

Η Βίβλος λέει γι’ αυτόν τον κυβερνήτη: Και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευοδούται η απάτη εν τη χειρί αυτού, και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς Δανιήλ η:25. Σ’ αυτό τον υπεράνθρωπο, που θα είναι η ενσάρκωση του Σατανά, θα δοθεί η εξουσία παγκόσμιου ελέγχου.

Το έθνος του Ισραήλ έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σ’ αυτή τη χρονική περίοδο. Έχει προφητευτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι οι Εβραίοι θα επιστρέψουν στη γη της Παλαιστίνης, ακόμα κι αν δεν πιστεύουν στον αληθινό Μεσσία Τους Ιεζεκιήλ κβ:19-22 & Σοφ.β:1-2.

Θα αρχίσουν πάλι να χτίζουν το ναό του Δαβίδ, αφού ο Θεός θα έχει πάρει το λαό του ονόματός Του, Πράξ.ιε:14-16, ο οποίος ξέρουμε ότι θα είναι η νύφη του Χριστού. Αφού θα έχουν ανοικοδομήσει το ναό τους, οι παλιές θυσίες εγκαθιδρύονται και πάλι, Αποκ.ια:1-2.

Είναι κοινής αποδοχής ότι ακόμα και σήμερα οι Εβραίοι συγκεντρώνουν υλικά για να κτίσουν αυτό το ναό και τα προσχέδια γι’ αυτόν έχουν ήδη βγει. Μια μεγάλη μερίδα του πλούτου του κόσμου βρίσκεται στην περιοχή γύρω από την Παλαιστίνη, και όλα τα έθνη του κόσμου θα επιθυμούσαν πολύ να βάλουν χέρι σ’ αυτή την προικισμένη περιοχή.

Ο Αντίχριστος που είναι τώρα κυβερνήτης, θα κάνει μια συμφωνία με τους Εβραίους (Δαν.θ:27), την οποία ο προφήτης Ησαΐας ονομάζει η συμφωνία με το θάνατο (Ης.η:15). Μετά, στο μέσο αυτής της επταετούς περιόδου, ο Αντίχριστος αρνείται να δώσει άδεια στους Εβραίους να προσφέρουν θυσίες στο ναό, που είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως που ειπώθηκε από τον προφήτη Δανιήλ και τον Ιησού. Ματθ.κδ:21-26, οι Εβραίοι θα τον απορρίψουν εφόσον δηλώνει τον εαυτό του Θεό, και αρνείται να τους επιτρέψει να λατρεύσουν στο ναό. Όλοι διατάσσονται να λατρεύουν την εικόνα του Αντίχριστου, η οποία θα δημιουργηθεί και όσοι αρνούνται να προσκυνήσουν θα σκοτώνονται.

Μετά ο Αντίχριστος θα στραφεί ενάντια στους Εβραίους και φοβεροί διωγμοί θα ακολουθήσουν που ονομάζονται καιρός της στεναχώριας του Ιακώβ, Ιερεμ.λ:5-7, όταν ο Αντίχριστος θα προσπαθήσει να καταστρέψει το σπέρμα του Αβραάμ από το πρόσωπο της γης.

Ένα σημείο θα τοποθετηθεί στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι κάθε ανθρώπου, για να αγοράζει ή να πουλάει. Ο αριθμός του θηρίου είναι 666. Πλούσιοι, φτωχοί, μικροί και μεγάλοι, όλοι πρέπει να έχουν αυτόν τον αριθμό για να επιζήσουν, γιατί κανείς δεν θα μπορεί να αντέξει για πολύ χωρίς τρόφιμα γι’ αυτόν και την οικογένεια του.

Πολλοί άνθρωποι ελπίζουν να σωθούν στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης εάν δεν είναι στην Αρπαγή.

Αλλά πως είναι δυνατόν να βλέπεις τα παιδιά σου και τη γυναίκα / άντρα σου να πεθαίνουν της πείνας, και να μην λάβεις το χάραγμα;

Εάν νομίζεις ότι είναι δύσκολο να ζήσεις για το Θεό τώρα, πως θα είναι τότε που το πνεύμα του Θεού θα έχει φύγει από τη γη, και θα πρέπει να ζήσεις με τη δική σου δύναμη;

Καταστροφή για τους λάτρεις του θηρίου.

Δεν θα υπάρχει διέξοδος γι’ αυτούς που έχουν δεχτεί το χάραγμα του θηρίου. Θα πρέπει να πιούν από τον οίνο της οργής του Θεού και μετά θα βασανίζονται αιώνια με πυρ και θείο Αποκ.ιδ:9-11.

Αυτοί που δεν θα δεχτούν το χάραγμα, θα σκοτωθούν και έτσι δεν μένουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Η μόνη ελπίδα σ’ αυτή τη χρονική περίοδο θα είναι να δώσεις τη ζωή σου προς ομολογία του Ιησού Αποκ.ι:4.

Γιατί οι άνθρωποι θα εξαπατηθούν παίρνοντας τον αριθμό του θηρίου; Γιατί δεν πίστεψαν στην αλήθεια όταν είχαν την ευκαιρία να την δεχτούν.

Σήμερα είναι ημέρα σωτηρίας, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, Β’ Κορ.ς:2.

Αν καλέσουμε τον Κύριο ενόσω είναι κοντά, μπορούμε να Τον βρούμε. Δεν είναι στο θέλημά Του να χαθεί κανείς, αλλά όλοι να μετανοήσουν. Θα είναι φριχτό πράγμα να απορρίψουμε τον Κύριο όταν μας καλεί σήμερα, και να περάσουμε αυτή την περίοδο της μεγάλης θλίψης.

Οι φιάλες της οργής του Θεού, εκχέονται στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης.

Στη διάρκεια την τελευταίων 3 ½   χρόνων της Μεγάλης Θλίψης, οι φιάλες της οργής του Θεού θα εκχυθούν στη γη (Αποκ.ις).

Οι άνθρωποι θα έχουν εγκαύματα σε όλο τους το σώμα, από την κορυφή ως τα νύχια.
Η θάλασσα, λίμνες και ποταμοί θα γίνουν κόκκινοι σαν αίμα. Όλο το πόσιμο νερό θα μολυνθεί. Στο θηρίο που έχυσε το αίμα των αθώων μαρτύρων, τώρα θα του δοθεί αίμα για να πιει. Ο ήλιος θα γίνει τόσο έντονα καυτερός που οι άνθρωποι θα παθαίνουν εγκαύματα από τη ζέστη. Παρόλα αυτά, θα αρνηθούν να μετανοήσουν. Αντίθετα, εναντιωμένοι στο Θεό, γεμάτοι πικρία και φαρμάκι στο στόμα, θα εκστομίζουν κατάρες, βλασφημώντας το όνομα του Θεού..

Η πέμπτη πληγή θα εκχυθεί στην Ιερουσαλήμ, στο θρόνο του θηρίου, και ο ήλιος θα αποσυρθεί και στο σκοτάδι που θα έρθει οι άνθρωποι θα δαγκώνουν τη γλώσσα τους από τον πόνο, αλλά δεν θα παραδίνονται στο Θεό. Αντί αυτού, θα ξεστομίζουν κατάρες. Στην έκτη φιάλη ο Ευφράτης ποταμός θα ξεραθεί για να προετοιμαστεί ο δρόμος για τους βασιλιάδες της Δύσης να συγκεντρωθούν για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Δαιμονικές δυνάμεις θα καταλάβουν τους βασιλιάδες ή ηγέτες του κόσμου και θα αρχίσουν να εξοπλίζουν στρατιωτικές δυνάμεις, για να πολεμήσουν ενάντια στο Χριστό και το στρατό Του. Ακόμα θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν τις θείες δυνάμεις και να κυβερνήσουν τον κόσμο οι ίδιοι. Η τελευταία από τις πληγές θα είναι μια σκηνή αλλοφροσύνης, ένας κεραυνός, συνοδευόμενος από τρομαχτικές λάμψεις φωτός άνευ προηγουμένου. Ο πιο ισχυρός σεισμός όλης της ιστορίας θα πλήξει τη γη. Μετά θα πέσουν από τον ουρανό τεράστια κομμάτια χαλαζιού που θα ζυγίζουν όσο ένα εκατόλιτρο. Αλλά και πάλι, αυτοί οι σκληροτράχηλοι άνθρωποι θα βλασφημούν το Θεό εξαιτίας αυτής της πληγής, και ακόμα θα αρνούνται να μετανοήσουν.

Και βέβαια κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα θέλει να περάσει μέσα από τέτοια βασανιστήρια και αγωνία που αυτός ο κόσμος είναι προορισμένος να περάσει.

Μπορεί να λέτε ότι αυτά δεν θα γίνουν ποτέ και είναι απλά ένα παραμύθι ή ένας μύθος. Αν πιστεύουμε ότι η Βίβλος είναι αληθινή, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η κρίση του Θεού έπεσε στην Αίγυπτο όταν ο λαός Ισραήλ ελευθερώθηκε από τα δεσμά. Θα θυμάστε ότι τα νερά του Νείλου έγιναν σαν αίμα, εξανθήματα βγήκαν σε ανθρώπους και ζώα, βροντές και χαλάζι έβρεχε πάνω στη γη, και ήταν τόσο δυνατό που κατέστρεψε κάθε σπαρτό στο χωράφι και έσπασε κάθε δέντρο στους αγρούς, και τρεις μέρες ήταν εντελώς σκοτάδι.

Αν ο Θεός μπορούσε να προκαλέσει όλες αυτές τις πληγές συν πολλές άλλες, πάνω στη γη της Αιγύπτου, ας μην είμαστε τόσο πολύ ανόητοι να πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσει ξανά να εκτελέσει το λόγο Του.

Οι κρίσεις του Θεού είναι αληθινές και βέβαιες. Αλλά υπάρχει αποφυγή από αυτές.

Όσο υπάρχει καιρός, ζήτησε τον Κύριο - μετανόησε από τις αμαρτίες σου, βαπτίσου στο όνομα του Ιησού Χριστού για άφεση αμαρτιών, και θα λάβεις τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η πορεία αποφυγής της επερχόμενης κρίσης σ’ αυτό τον κόσμο. Σε καλεί σήμερα, άκουσε τη φωνή Του, μην απομακρύνεσαι.

Η μάχη του Αρμαγεδδώνα

Η κρίση της Βαβυλώνας

Προηγουμένως είδαμε την οργή του Θεού να εκχέεται στους κατοίκους της γης που είχαν πάρει το χάραγμα του θηρίου, αρνήθηκαν να μετανοήσουν και βλασφήμησαν το όνομα του Θεού. Αμέσως μετά την έκχυση των φιαλών της οργής, έρχεται η τελική κρίση του Θεού πάνω στον ασεβή κόσμο των έσχατων καιρών που κυβερνάται από τον τελευταίο παγκόσμιο δικτάτορα, το θηρίο που βγήκε από τη θάλασσα (Αποκ.ιγ), ή τον Αντίχριστο.

Πού έχει την αρχή του αυτό το αντιχριστιανικό θρησκευτικό σύστημα που είναι γνωστό σαν Βαβυλώνα; Ξεκίνησε στο ενδέκατο κεφάλαιο της Γένεσης με την οικοδόμηση της πόλης της Βαβυλώνας από τον Νεμβρώδ. Αυτή η πόλη και ο πύργος της Βαβέλ συμβολίζουν ένα πολιτικό ιδανικό και ένα κυβερνητικό σύστημα που ποτέ δεν έχει πεθάνει, αλλά είναι ακόμα η αιτία των ταραχών σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα θυμάστε πώς αυτός ο άνθρωπος ανυπάκουσε το Θεό μετά τον κατακλυσμό με το να μην εξαπλωθούν σ’ ολόκληρη τη γη. Αντίθετα, παρέμειναν μαζί και χτίσανε τη μεγάλη πόλη της Βαβυλώνας, που αντιπροσώπευε την πολιτική και εθνική δύναμη και τα ιδανικά της Βαβυλώνας.

Ο πύργος στο κέντρο της πόλης ήταν το σύμβολο και το κέντρο της Βαβυλωνιακής θρησκείας και λατρείας. Ο πύργος αυτός ονομάστηκε "Βαβέλ", που σημαίνει «πύλη Θεού», αλλά αυτό είναι ένα όνομα που οι άνθρωποι έδωσαν, στην πραγματικότητα ήταν μια άρνηση του δρόμου του Θεού για τον ουρανό. Ο Θεός τον ονόμασε «σύγχυση» και καταράστηκε τα σχέδια για ένα υπερ-κράτος, μέσα στο οποίο κατοικούσε το πνεύμα του Νεμβρώδ. Η πόλη και ο πύργος, πολιτική και θρησκεία, συγχωνεύθηκαν σε ένα γιγαντιαίο κοσμικό σύστημα – μια ενότητα σε μια ομοσπονδία που ήταν το όνειρο και ο στόχος τους.

Η Βαβυλώνα αντιπροσωπεύει οτιδήποτε αντιτίθεται στο Θεό, πολιτικά και θρησκευτικά. Ο Θεός έχει προγραμματίσει μια επίγεια Βασιλεία κάτω από την προσωπική επίβλεψη του Ιησού Χριστού. Ο Σατανάς προτείνει ένα βασίλειο ανθρώπων στη γη κάτω από την κυριαρχία του Αντίχριστου, του οποίου ο Νεμβρώδ ήταν ο πρώτος καθαρός τύπος στις Γραφές. Αυτό το πνεύμα του Νεμβρώδ σύντομα διεκδίκησε πάλι την εξουσία στην Αίγυπτο με τον Φαραώ, επιχειρώντας να καθιερώσει το υπέρ-κράτος του. Ο Ναβουχοδονόσωρ έκανε μια παρόμοια προσπάθεια που την ακολούθησαν οι Μήδοι και οι Πέρσες, ο Αλέξανδρος, οι Καίσαρες, ο Κωνσταντίνος με την ένωση εκκλησίας και κράτους, ο Ναπολέοντας, και ο Χίτλερ. Το όνειρο της ανθρωπότητας σήμερα παραμένει μια ομοσπονδία Εθνών, μια υπέρ οργάνωση χωρίς Θεό που θα φέρει μια ουτοπία ειρήνης, την οποία οι άνθρωποι ονειρεύονται από την εποχή του Νεμβρώδ.

Η τελευταία προσπάθεια του Σατανά να εκπληρώσει το όνειρό του θα συμβεί μετά την Αρπαγή της εκκλησίας. Όταν η αληθινή εκκλησία αρπαχτεί, ο Σατανάς θα παρουσιάσει τον προσωπικό του Αντίχριστο, του οποίου ο Νεμβρώδ ήταν μόνο μια σκιά, που θα πετύχει τη δημιουργία μιας μεγάλης ομοσπονδίας κρατών για να διασφαλίσει την ασφάλεια στον κόσμο που τώρα πλέον έχει μία εκκλησία, μία γλώσσα, μία αστυνομία, ένα νόμισμα, κλπ.

Η ερμηνεία του Δανιήλ στο όνειρο του βασιλιά ήταν μια εικόνα με ένα κεφάλι από χρυσό (το Βασίλειο της Βαβυλώνας), το στήθος και τα χέρια από άργυρο (το Βασίλειο της Μηδοπερσίας), το στομάχι και οι μηροί από ορείχαλκο (Βασίλειο της Ελλάδας), οι κνήμες από σίδηρο (Βασίλειο της Ρώμης), τα πόδια από σίδηρο και πηλό (τα δέκα δάχτυλα αντιπροσωπεύουν την Εθνική παγκόσμια δύναμη, και αντιστοιχεί στο θηρίο με τα δέκα κέρατα στην Αποκ.ιζ.

Τα δέκα κέρατα, ή τα δέκα δάχτυλα των ποδιών είναι δέκα έθνη που θα έχουν μία γνώμη και θα δώσουν την εξουσία και τη δύναμή τους στο θηρίο, τον Αντίχριστο. Δεδομένου ότι η εικόνα που είδε ο Δανιήλ είχε πόδια από σίδηρο αναμεμιγμένο με πηλό, καταλαβαίνουμε ότι η παλιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πρέπει να αναβιώσει, και θα αναμειχτεί με τον πηλό. Αυτό είναι το πολιτικό μέρος, ή η ομοσπονδία κρατών κατά τη βασιλεία του Αντίχριστου).

Στην Αποκάλυψη, βλέπουμε εκτός από αυτή την Ομοσπονδία των Εθνών, μια αντιχριστιανική ενότητα θρησκειών κάτω από την εικόνα μιας πόρνης γυναίκας (Αποκ.ιζ:1-18). Είναι μια μητέρα με ένα τσούρμο παιδιών, που υποδηλώνει ότι υπάρχει μια μητέρα εκκλησία, και όλοι αυτοί που συνδέονται μαζί της, είναι οι αποστατημένες θρησκείες του κόσμου. Οι οικουμενικές σύνοδοι των ημερών μας, δείχνουν ότι υπάρχει μια κίνηση για να ενωθούν όλες οι εκκλησίες και όλες οι θρησκείες κάτω από ένα κεφάλι ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη παγκόσμια εκκλησία. Αυτή η αντιχριστιανική εκκλησία θα ενωθεί με την παγκόσμια κυβέρνηση υπό την καθοδήγηση του θηρίου, αλλά στην Αποκ.ιζ:16 μας λέει ότι τα δέκα κέρατα, ή δέκα βασιλείς αυτής της τελικής παγκόσμιας αυτοκρατορίας, θα καταστρέψουν το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Στη συνέχεια θα γίνει χαρά μεγάλη στον ουρανό γιατί ο Θεός έκρινε τη Βαβυλώνα, αυτή την κακή, αποστατημένη εκκλησία που θανάτωσε τους προφήτες και τους εργάτες του Θεού (Αποκ.ιη, ιθ:1-16).

Ας δούμε τώρα την κατάσταση των Εβραίων και τι έχει συμβεί σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια της περιόδου επτά ετών (Μεγ. Θλίψη). Ο Ισραήλ δεν παρομοιάζεται πλέον με μια νύφη, επειδή πήγε πίσω από ξένους θεούς. Έφερε μομφή στο όνομα του Θεού, παίζοντας την πόρνη, και εγκαταλείφθηκε λόγω των πορνικών της τρόπων. Αντ’ αυτού, ελήφθη μια νύφη από τους εθνικούς. Όσοι πήραν πάνω τους το όνομά Του και υπέστησαν διωγμούς και μομφή για το όνομα του Ιησού, τώρα συνθέτουν τη νύφη του Χριστού, και αρπάχτηκαν πριν από την ώρα του πειρασμού, που ο κόσμος δεν έχει γνωρίσει ποτέ πριν. Αλλά ο Θεός δεν θα ξεχάσει τη διαθήκη με το λαό Του Ισραήλ, «Σε εγκατέλιπον διά ολίγον καιρόν· πλην με έλεος μέγα θέλω σε περισυνάξει» (Ης.νδ:7).

Ο Θεός δεν θα ξεχάσει τις υποσχέσεις του. Ο Ισραήλ θα είναι η ανακαινισμένη γυναίκα κατά την περίοδο της μεγάλης θλίψης (Ησαΐας νδ:1-10 και Ωσηέ β.) Έχουμε ήδη μελετήσει ότι οι Εβραίοι θα συγκεντρωθούν πίσω στην Παλαιστίνη και θα οικοδομήσουν ένα άλλο ναό στο Θεό τους και θα συνεχίσουν να προσφέρουν θυσίες. Θα κάνουν μια συμφωνία με τον Αντίχριστο στην αρχή των επτά ετών. Αλλά μετά από 3 ½ χρόνια, ή στη μέση της εβδομάδας της προφητείας του Δανιήλ, ο Αντίχριστος θα απαγορεύσει στους Εβραίους να προσφέρουν θυσίες στο Θεό, θα καθίσει σαν θεός και θα διατάξει τη λατρεία της εικόνας του.

Η δύναμη του Αντίχριστου θα είναι τόσο μεγάλη, που αυτός και ο ψευδοπροφήτης θα κάνουν μεγάλα θαύματα, ακόμη και φωτιά να κατέβει από τον ουρανό (Αποκ.ιγ:11-15). Μετά, θα αρχίσει να καταδιώκει τους Εβραίους, επειδή εξακολουθούν να επικαλούνται το όνομα του Θεού.

Πολλοί θα μαρτυρήσουν στα χέρια του Αντίχριστου και άλλοι θα πάνε σε αιχμαλωσία. Όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν σε πόλεμο κατά της Ιερουσαλήμ (Ζαχ.ιδ:1-3). Στη θλίψη τους, οι Εβραίοι θα αρχίσουν να αναζητούν το πρόσωπο του Κυρίου και θα στραφούν προς το Θεό τους, (Ης.ι:20-21, Ωσηέ ε:15). Χωρίς αμφιβολία θα επικαλεστούν τον από μακρού αναμενόμενο Μεσσία. Όταν θα επικαλεστούν το όνομά Του, τότε ο Κύριος θα τους ακούσει και θα πει, «ούτος είναι λαός μου· και αυτοί θέλουσιν ειπεί, Ο Κύριος είναι ο Θεός μου» (Ζαχ.ιγ:9).

Η μάχη του Αρμαγεδδώνα

Ζαχ.ιδ:3 Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησεν εν τη ημέρα της μάχης.

Ζαχ.ιβ:10 Και θέλω εκχέει επί τον οίκον Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ικεσιών· και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθεί τις διά τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθή δι' αυτόν, ως ο λυπούμενος διά τον πρωτότοκον αυτού.

Θα συμβεί μεγάλο πένθος στην Ιερουσαλήμ. Κάθε οικογένεια θα θρηνήσει και θα μετανοήσει, όταν δουν ότι ο Ιησούς, τον οποίο σταύρωσαν, στην πραγματικότητα ήταν ο αληθινός Μεσσίας. (Ζαχ.ιβ:11-14, ιγ:6).

Ζαχ.ιδ:4-7 Και οι πόδες αυτού θέλουσι σταθή κατά την ημέραν εκείνην επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών· και το όρος των ελαιών θέλει σχισθή κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δυσμάς και θέλει γείνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα· και το ήμισυ του όρους θέλει συρθή προς βορράν και το ήμισυ αυτού προς νότον. Και θέλετε καταφύγει εις την κοιλάδα των ορέων μου· διότι η κοιλάς των ορέων θέλει φθάνει έως εις Ασάλ· και θέλετε φύγει, καθώς εφύγετε απ' έμπροσθεν του σεισμού εν ταις ημέραις Οζίου του βασιλέως του Ιούδα· και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι άγιοι. Και εν εκείνη τη ημέρα το φως δεν θέλει είσθαι λαμπρόν ουδέ συνεσκοτασμένον· αλλά θέλει είσθαι μία ημέρα, ήτις είναι γνωστή εις τον Κύριον, ούτε ημέρα ούτε νύξ· και προς την εσπέραν θέλει είσθαι φως. …..και οι Εβραίοι θα φύγουν προς την κοιλάδα όπου θα είναι προστατευμένοι από τη μεγάλη μάχη που θα ακολουθήσει.

Τώρα, ας πάρουμε μια φωτογραφία αυτής της μάχης. Η σκηνή διαδραματίζεται σε μια πεδιάδα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Όλοι οι βασιλιάδες και οι πρίγκιπες της γης οδηγούνται εκεί από τρεις ηγέτες, κυβερνήτες, που η ιστορία του πολέμου δεν έχει ξαναδεί. Ρωτάμε αυτά τα ακάθαρτα πνεύματα ποια είναι και από προέρχεται ο αναρίθμητος στρατός που τα ακολουθεί.

Απαντούν, «Είμαστε ο δράκος, το θηρίο, και ο προφήτης, και συγκεντρώνουμε τους βασιλείς όλου του κόσμου στη μάχη της μεγάλης μέρας του Θεού του Παντοκράτορα, σε ένα χώρο που ονομάζεται στην εβραϊκή γλώσσα Αρμαγεδδώνας».

Προχωρούν κατά τάγματα, τα λάβαρά τους έχουν ζωγραφισμένα απαίσια σχέδια, και οι δυνατές σάλπιγγες τους, γεμίζουν το φαράγγι με μια ατελείωτη φασαρία. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να σταθεί μπροστά σ’ ένα τέτοιο στρατό, που οδηγείται από τις ενοποιημένες σκοτεινές δυνάμεις του: δράκου, του θηρίου, και του ψευδοπροφήτη. Αλλά τώρα, από τη μεριά της Ιερουσαλήμ, ακούμε τον ήχο μιας δυνατής σάλπιγγας, σαν τον ήχο υδάτων πολλών. Σύντομα εμφανίζεται ένας άλλος στρατός, που ποτέ πριν δεν είχε περάσει απ’ αυτή την κοιλάδα.

Δεν φέρουν όπλα, δεν φορούν πανοπλίες, αλλά είναι ντυμένοι με καθαρό λευκό. Είναι αθάνατοι, δεν μπορούν να τραυματιστούν. Προπορεύεται ο Αρχηγός τους πάνω σε ένα λευκό άλογο. Τα μάτια Του είναι σαν φλόγα φωτιάς και στο κεφάλι Του έχει διαδήματα πολλά. Είναι ντυμένος με ένα ρούχο βουτηγμένο στο αίμα. «Eπί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων». Ακριβώς πίσω Του, πάνω σε λευκά άλογα, ντυμένοι με φίνο λινό, προελαύνει ο άοπλος στρατός των αγίων. Ρωτάμε, καθώς γονατίζουμε μπροστά σ’ Αυτόν το ένδοξο κατακτητή, «Ποιος είσαι»; «Και ποιοι είναι αυτοί που σε ακολουθούν, και που υπάγεις συ;» Αυτός απαντά, «Είμαι πιστός και αληθινός, είμαι το άλφα και το ωμέγα, και κρίνω και πολεμώ. Εγώ είμαι Αυτός που πέθανε στο Γολγοθά και έρχομαι να δρέψω τους καρπούς της αγωνίας και του θανάτου μου, να θαυμασθή εν πάσι τοις πιστεύουσιν και να κατακρίνει τους εχθρούς του Θεού». (Ης.ξγ:1-4, Αποκ.α:7, Αποκ.ιθ:11-16. Ης.κς:21, Ιούδας α:14.)

Μεγάλη καταστροφή θα γίνει στα στρατεύματα του Αντίχριστου από το ξίφος που βγαίνει από το στόμα του καθήμενου στο άλογο. Η σύγκρουση αυτή θα οδηγήσει σε μια μεγάλη και συντριπτική νίκη, όταν όλες τις δυνάμεις του κακού θα ταπεινωθούν και ο Θεός θα είναι τα πάντα εν πάσι. Αν και ήταν καταφρονημένος και απορημένος από τους ανθρώπους, τότε κάθε γόνατο θα κλίνει. Κάποτε οι άνθρωποι Τον επέκριναν με τα λόγια τους, αλλά τώρα κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι Κύριος. Κάποτε του έβαλαν ένα κόκκινο χιτώνα και Τον κοροϊδεύανε, αλλά τώρα θα φορέσει το κόκκινο ρούχο της θριαμβευτικής εξιλέωσης. Κάποτε, μόλις δώδεκα ταπεινοί άνδρες Τον ακολούθησαν, αλλά τώρα Τον ακολουθούν τα στρατεύματα του ουρανού. Κάποτε, του έβαλαν ένα στεφάνι από αγκάθια πάνω στο κεφάλι Του, αλλά τώρα φοράει διαδήματα πολλά. Είναι ο λίθος που απεκόπη άνευ χειρών, και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής τους εκ σιδήρου και πηλού και κατεσύντριψεν αυτούς, Δαν.β:34-35, 44.

Πόσο σπουδαία ήταν αυτή η μάχη! Ακούστε τι λένε οι άγγελοι, «και έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα· Έλθετε και συνάγεσθε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού, διά να φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων» (Αποκ.ιθ:17-18). Όλα τα όρνεα του ουρανού θα κληθούν σ’ αυτή μεγάλη σφαγή τη γεμάτη με ανθρώπινες σάρκες. «Και επατήθη ο ληνός έξω της πόλεως, και εξήλθεν αίμα εκ του ληνού έως των χαλινών των ίππων εις διάστημα χιλίων εξακοσίων σταδίων» (Αποκ.ιδ:20), και θα χρειαστούν επτά μήνες για να θάψουν τους νεκρούς (Ιεζ.λθ:12-13.)

Το θηρίο (Αντίχριστος) και ο ψευδοπροφήτης που έκαναν θαύματα θα ριχτούν και οι δύο ζωντανοί στη λίμνη της φωτιάς που καίει με θειάφι, (Αποκ.ιθ:20, Β’ Θες.β:8), μαζί με όλους εκείνους που πήραν το χάραγμα του θηρίου, Αποκ.ιδ:10. Ο δράκος, που είναι ο Σατανάς, θα δεθεί και θα ριχτεί στην άβυσσο για χίλια χρόνια. (Αποκ.κ:1-3).

Στη συνέχεια, όλοι αυτοί που θανατώθηκαν για τη μαρτυρία του Ιησού και το λόγο του Θεού, που δεν λάτρεψαν το θηρίο ή την εικόνα του, ούτε πήραν το χάραγμά του στο μέτωπο ή στο χέρι τους, θα αναστηθούν, θα ζήσουν και θα βασιλέψουν με το Χριστό για χίλια χρόνια, Αποκ.κ:4-6. Εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη Ανάσταση των δίκαιων, Ιωάν.ε:29. Μια περίοδος χιλίων ετών θα υπάρξει πριν από τη δεύτερη ανάσταση, ή την ανάσταση των αδίκων.

Μετά, ο Κύριος θα εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του στη γη και θα κρίνει τον κόσμο με δικαιοσύνη, Πράξ.ιζ:31. Όλα τα έθνη θα σταθούν μπροστά Του και θα τα χωρίσει, όπως o βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια ανάλογα με το πώς φέρθηκαν στο λαό Του, τον Ισραήλ, Ματθ.κε:31-46, Ιωήλ γ:2, 12.

Η Χιλιετής Βασιλεία του Ιησού Χριστού

Οι συνθήκες πάνω στον κόσμο

Επιτέλους, θα υπάρξει ειρήνη στη γη όταν ο άρχων ειρήνης εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του στη γη (Ης.θ:6-7). Τα Έθνη δεν θα επιτίθενται πλέον σε άλλα Έθνη, και κατά τη διάρκεια αυτής της θαυμαστής ειρήνης, οι άνθρωποι θα ξεχάσουν τις στρατηγικές του πολέμου (Ης.β:4). Όλα τα όπλα θα αναδιαμορφωθούν σε γεωργικά εργαλεία για την καλλιέργεια της γης. Καμία γυναίκα δεν θα χρειαστεί ποτέ πια να δει το γιο της, το σύζυγός της, ή τον αγαπημένο της να πηγαίνει στον πόλεμο και να μην επιστρέφει.

Ακόμα από τον κήπο της Εδέμ, ο άνθρωπος μαχόταν και έχυσε ο ένας το αίμα του άλλου. Και θα συνέχιζαν να το κάνουν, αν ο Θεός το επέτρεπε, αλλά ο Ιησούς και οι άγιοι που σώθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων, θα κυβερνήσουν τη γη με «ράβδο σιδηρά» (Αποκ.β:26-27).

Η χιλιετής Βασιλεία του Χριστού πάνω στη γη θα είναι η έβδομη και τελευταία ανθρώπινη οικονομία, κατά την οποία ο άνθρωπος θα ζει στη φυσική του κατάσταση και αναπαραγωγή. Αυτή η οικονομία είναι γνωστή σαν η «εποχή της Βασιλείας» και θα είναι η πιο ευνοϊκή από τις εφτά οικονομίες για να ζει κανείς για το Θεό. Θα είναι η τελευταία περίοδος δοκιμασίας για τον υπερήφανο, σαρκικό άνθρωπο. Θα είναι μια ακόμα καλύτερη ευκαιρία να ζει κανείς για το Θεό, από τον κήπο της Εδέμ ή της «οικονομίας της αθωότητας» γιατί δεν θα υπάρχει ο διάβολος να περιέρχεται τη γη και τον ουρανό για να παρασύρει τον άνθρωπο.

Θα υπάρχουν πολύ λίγες, αν υπάρχουν, ασθένειες. Όταν ένας δίκαιος πεθαίνει στην ηλικία των εκατό χρόνων, θα θεωρείται σαν μικρό παιδί (Ης.ξε:19-20).

Τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν και τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν, ο χωλός θα πηδά όπως το ελάφι και η γλώσσα του βουβού θα τραγουδάει (Ης.λε:5-6). Ο «μεγάλος Γιατρός» μας θα είναι υπεύθυνος σαν επικεφαλής «σύμβουλος υγείας», θα επιβλέπει και θα υπαγορεύει όλους τους υγειονομικούς κανονισμούς, όπως έκανε για τον Ισραήλ τον καιρό του Μωυσή (Δευτ.κγ:14).

Αυτός που έχει θεραπεύσει τις χειρότερες ασθένειες, με το άγγιγμα του χεριού Του, ή διατάσσοντάς τις να εξαφανιστούν, σίγουρα θα κρατήσει στη συνέχεια όλες τις αρρώστιες υπό έλεγχο.

Οι άνθρωποι θ’ αρχίσουν και πάλι να ζουν για πολλά χρόνια. Οι μέρες τους θα συγκρίνονται με τις μέρες, ή την ηλικία ενός δέντρου (Ης.ξε:22). Πολλά δέντρα ζουν για εκατοντάδες χρόνια, έτσι θα μπορούσαν εύκολα πολλοί από τους κατοίκους της γης να ζήσουν καθ’ όλη τη Χιλιετηρίδα. Σήμερα, η ζωή μας είναι τόσο σύντομη, που ένας άνθρωπος είναι σχεδόν νεκρός σε μεγάλη ηλικία, πριν μπορέσει να συγκεντρώσει αρκετά ώστε να απολαύσει τις απαραίτητες ανέσεις της ζωής. Όλα θα είναι διαφορετικά, τότε.

Η κατάρα που δόθηκε στη γη, όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, θα αφαιρεθεί. Αγκάθια και τριβόλια δεν θα υπάρχουν. Έντομα και παράσιτα όλων των ειδών που καταστρέφουν τα φρούτα, τα λαχανικά, τα σιτηρά, και άλλες καλλιέργειες θα είναι άγνωστα τότε, γιατί  «Δεν θέλουσι κακοποιεί ουδέ φθείρει εν όλω τω αγίω μου όρει» λέει ο Κύριος, (Ης.ια:9).

«Δεν θέλουσι κοπιάζει εις μάτην ουδέ θέλουσι τεκνοποιεί διά καταστροφήν» — να τα βλέπουν να καταστρέφονται από έντομα ή παράσιτα, (Ης.ξε:23, λε:1,7). Θα είναι ένας γεωργικός και κηπουρικός παράδεισος (Ζαχ.η:12).

Τα ζώα δεν θα είναι πλέον άγρια, και θα αφαιρεθεί το δηλητήριο από τα δηλητηριώδη. Θα βλέπει κανείς το λύκο και το πρόβατο να βόσκουν μαζί. Τα λιοντάρια θα γίνουν σαν τα γατάκια, και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί. Αντί να τρώνε σάρκες ζώων ή ανθρώπων, τα σαρκοβόρα θηρία όπως λιοντάρια, αρκούδες, λεοπαρδάλεις, κλπ θα τρώνε άχυρο μαζί με τις αγελάδες και τα βόδια. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς για τα μωρά ή τα μικρά παιδιά που θα παίζουν έξω στις αυλές. Θα αφαιρεθεί το κεντρί από όλα τα έντομα και τα φίδια. Αν υπάρχουν μυρμήγκια, κουνούπια, σφήκες, μέλισσες, σκορπιοί, φίδια, κ.λπ., δεν θα μπορούν να βλάψουν τίποτα επειδή «Δεν θέλουσι κακοποιεί ουδέ φθείρει εν όλω τω αγίω μου όρει» (Ης.ια:6-9).

Όλα τα έθνη, απ’ όλο τον κόσμο, θα έρχονται στην Ιερουσαλήμ για να λατρέψουν το Θεό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Οι άνθρωποι πάνω σε όλη τη γη υποχρεωτικά πρέπει να πηγαίνουν και να λατρεύουν το Θεό. Αν δεν μπορέσουν να το κάνουν, ο Θεός θα επιτρέπει βροχή σ’ αυτούς (Ζαχ.ιδ:16-19). Αναμφίβολα θα υπάρχουν μεταφορικά αεροπλάνα που θα πετάνε με τεράστιες ταχύτητες και θα φέρνουν τους ανθρώπους απ’ όλη τη γη σ’ αυτή την ετήσια γιορτή. Η γνώση του κυρίου θα εξαπλωθεί στη συνέχεια σε όλα τα μέρη της γης. Δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής ειδωλολάτρες ή άνθρωποι που δεν θα γνωρίζουν το Θεό (Ης.ια:9).

Σ’ εκείνες τις μέρες θα υπάρχει μόνο μία θρησκεία και ένας Κύριος (Ζαχ.ιδ:9), καμία εκκλησιαστική οργάνωση. Κανείς δεν θα χαθεί επειδή δεν μπόρεσε να ενταχτεί στη σωστή εκκλησία ή επειδή δεν ξέρει ποια οργάνωση αντιπροσωπεύει ή συνθέτει το «σώμα του Χριστού».

Τι θα κάνουν οι αναγεννημένοι άγιοι του Θεού, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου; Ο Παύλος μας λέει ότι θα κρίνουν τον κόσμο και αγγέλους (Α’ Κορ.ς:2-3). Θα βασιλεύσουν σαν βασιλείς και ιερείς κάτω από το Χριστό, και θα είναι οι αξιωματούχοι και υπουργοί της κυβέρνησής Του (Αποκ.ε:8-10, α:5-6, κ:6). Θα υπάρχει δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση όλων. Τότε, οι άνθρωποι δεν θα δωροδοκούνται ούτε θα είναι διεφθαρμένοι, όπως είναι σήμερα οι δικαστές και οι κυβερνήτες μας. Η εποπτεία του κηρύγματος του Ευαγγελίου και της πνευματική ευημερίας των Εθνών που κατοικούν στη γη εκείνη την περίοδο θα ανατεθεί κυρίως στους λυτρωμένους και δοξασμένους αγίους των προηγούμενων οικονομιών. Τότε, δεν θα υπάρχουν διάφορες παραδόσεις και γνώμες ανθρώπων ανακατεμένες με το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, όπως τώρα. Πράγματα που έχουν καταστρέψει και καταδικάσει πολλές ψυχές αντί να τις διαφωτίσουν και να τις οδηγήσουν στον Αμνό του Θεού που σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου. Θα υπάρχει μόνο ένα σχέδιο σωτηρίας που θα κηρύττεται και κανενός το μυαλό δεν θα συγχέεται με ψευδοδιδασκαλίες, όσο αφορά στο σωστό τρόπο σωτηρίας. Ο καθένας που θα θέλει να σωθεί, θα ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Πολλοί χάνονται κατά την «οικονομία της χάρης» που ζούμε σήμερα, ακριβώς επειδή υπάρχουν τόσες πολλές θρησκείες και ψευδοδιδασκαλίες.

Αυτοί που είναι η νύφη του Χριστού και κυβερνούν και βασιλεύουν μαζί Του για χίλια χρόνια δεν θα πρέπει να ανησυχούν για το θάνατο κατά τη διάρκεια της χιλιετίας, γιατί θα έχουν ένδοξα σώματα, Α’ Κορ.ιε:52-54, και έτσι θα είναι πάντοτε με τον Κύριο, Α’ Θες.δ:17. Αλλά δεν θα ισχύει το ίδιο για τους κατοίκους της γης. Ο Θεός πρόκειται να ελαχιστοποιήσει το χρόνο για τον αμαρτωλό να σωθεί. «ο δε εκατόν ετών αμαρτωλός θέλει είσθαι επικατάρατος» (Ης.ξε:20). Αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά θα πεθαίνει αμέσως μετά, αλλά ότι θα έχει αμαρτήσει τις μέρες που του δόθηκαν για να μετανοήσει και να σωθεί, Γέν.ς:3.

Ο τελευταίος εχθρός που πρέπει να νικηθεί, εκτός από το θάνατο, κατά τη διάρκεια της χιλιετίας θα είναι η σάρκα. Ο άνθρωπος ακόμα θα έχει το προνόμιο να αναζητήσει και να βρει τη δύναμη του Θεού για να νικήσει και να υποτάξει τη σαρκική φύση του, αλλά ακριβώς όπως κατά τη διάρκεια άλλων οικονομιών, ο άνθρωπος (κατά κανόνα) θα απογοητεύσει παταγωδώς το Θεό και για άλλη μια φορά θα αποδείξει την αδυναμία της σαρκικής φύσης του, Ης.ξε:20. Αυτή θα είναι τελική δοκιμασία του ανθρώπινου γένους. Αλλιώς, οι άδικοι νεκροί των προηγούμενων οικονομιών, κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαν να κατηγορήσουν το διάβολο, ότι φταίει για όλες τις κακές και ασεβείς πράξεις τους, ή να προσπαθήσουν να δικαιωθούν μπροστά στο Θεό.

Δεδομένου ότι ο διάβολος θα είναι δεμένος και δεν θα μπορεί να εξαπατήσει τους ανθρώπους για χίλια χρόνια, αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι είναι η φύση του ανθρώπου που δεν μπορεί να ζήσει άγια και ότι ο διάβολος δεν είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες μας αμαρτωλές πράξεις και ελλείψεις, παρά μόνο για ένα μέρος από αυτές.

Ο Σατανάς αφήνεται ελεύθερος μετά από τα χίλια χρόνια

Για χίλια χρόνια ο άνθρωπος θα βρίσκεται υπό την επήρεια του Πνεύματος του Θεού, ελεύθερος από κάθε σατανική επίδραση. Αλλά μόλις ο Σατανάς ελευθερώνεται από τη φυλακή του στην Άβυσσο, θα βρει πλήθη έτοιμα να τον υπηρετήσουν και να υπακούσουν σ’ αυτόν. Αυτό αποδεικνύει ότι ο μη αναγεννημένος άνθρωπος είναι χωρίς ελπίδα και κακός.

Μόλις δοθεί κάποια ευκαιρία κι ενώ πρακτικά έχει αφαιρεθεί σχεδόν κάθε εμπόδιο, ακόμα ο άνθρωπος επιλέγει να υπακούσει τις επιθυμίες της σάρκας του. Ο Σατανάς δεν θα ελευθερωθεί παρά μόνο μια λίγο, μέχρι να στρατολογήσει αρκετούς οπαδούς μεταξύ των Εθνών της γης για να τους οδηγήσει σε μάχη κατά της Ιερουσαλήμ.

Αυτός ο στρατός δεν θα είναι μια μικρή ομάδα οπαδών του Σατανά, αλλά βλέπουμε ότι θα είναι «ως η άμμος της θαλάσσης» (Αποκ.κ:7-9). Ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να μάθει από τις εμπειρίες άλλων. Κρίσεις έχουν πέσει στην ανθρωπότητα ανά τους αιώνες σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούν να διδαχτούν ότι οι ίδιες κρίσεις θα πέσουν και πάλι να δεν υπακούσουν το λόγο του Θεού.

Από τους πολλούς ανθρώπους που θα γεννηθούν κατά τη διάρκεια της χιλιετίας, ο Σατανάς θα βρει αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεός και θα τους πλανήσει.

Όπως πάντα, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, ο Θεός για άλλη μια φορά θα εκχύσει την κρίση Του στα στρατεύματα του Γωγ και Μαγώγ. Φωτιά από τον ουρανό θα κατέβει και θα κατακάψει τους στρατούς που θα έχουν περικυκλώσει το στρατόπεδο των αγίων και την αγαπημένη πόλη. Έτσι, η έβδομη και τελευταία οικονομία του ανθρώπου θα καταλήξει σε κρίση.

Γιατί ο Θεός απαιτεί κρίση;

Πολλοί λένε σήμερα ότι η κρίση δεν ταιριάζει με τη δικαιοσύνη, την αγάπη και το έλεος. Αρνούνται να πιστέψουν ότι ένας Θεός αγάπης θα τους τιμωρήσει ποτέ για τις κακές πράξεις τους. Αυτό συμβαίνει, επειδή δεν κατανοούν τη φύση του Θεού και αρνούνται να δεχτούν τι λέει η Βίβλος σχετικά με αυτό.

Δικαιοσύνη σημαίνει η ζυγαριά να είναι ισορροπημένη, και χωρίς κρίση, αυτό θα ήταν αδύνατο. Ο νόμος ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς ποινή. Είναι αδύνατο να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Η λογική, μας λέει ότι πρέπει να υπάρξει καιρός που διεστραμμένοι άνθρωποι (Νέρων, Χίτλερ) θα πρέπει να απολογηθούν για τις πράξεις τους. Διαφορετικά, δεν θα υπάρχει δικαιοσύνη στο σύμπαν.

Οι χιλιάδες κακοί άνθρωποι που έχουν ζήσει και εξάσκησαν την κακία τους σε άλλους, χωρίς να τιμωρηθούν σ’ αυτή τη ζωή, πρέπει κάποια μέρα να σταθούν μπροστά στο Θεό και να κριθούν. Θα υπάρξει μια στιγμή που τα στραβά μονοπάτια θα εξομαλυνθούν (Ης.με:2).

Ο δικαστής που διαχειρίζεται τη δικαιοσύνη, πρέπει να βασίζει τις πράξεις του πάνω στο νόμο. Η παράβαση του νόμου απαιτεί ποινή. Το να δείξεις έλεος στην παράβαση του νόμου, σημαίνει καταστροφή της τάξης και δημιουργία χάους. Το έλεος είναι μια ιδιότητα που δεν πρέπει να ξεχνά ή να παραμελεί την αρχή του δικαίου.

Ακριβώς επειδή ο Θεός αγαπάει, πρέπει να είναι δίκαιος. Ο Θεός δεν θα μπορούσε να είναι συνεπής στην αγάπη Του για τους ανθρώπους, αν δεν είχε προβλέψει την τιμωρία όλων των κακοποιών. Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο ήταν τόσο δυνατή που έδωσε το Γιο Του, για να μην αντιμετωπίσει ο άνθρωπος την κρίση Του. 

Η κρίση είναι το απαραίτητο κίνητρο για τη συνείδηση του ανθρώπου που τον εμποδίζει να κάνει το κακό. Χρειάζεται το κίνητρο της ανταμοιβής για την καλοσύνη του και η απειλή της τιμωρίας σαν αποτρεπτικός παράγοντας ενάντια στο κακό.

Η αγιότητα του Θεού απαιτεί την κρίση κάθε αδικίας. Ανεξάρτητα από το ποιος αμαρτάνει, δίκαιος ή άδικος, η αμαρτία απαιτεί κρίση. Αν ο Θεός δεν λυπήθηκε αγγέλους που αμάρτησαν, αν κατέστρεψε όλο τον κόσμο με τον κατακλυσμό, αν κάποιος που μάζευε ξυλαράκια το Σάββατο έπρεπε να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου, αν κατέκαυσε τις αμαρτωλές πόλεις Σόδομα και Γόμορρα, θα μπορούσε η αγιότητά Του να αποτύχει να κρίνει αυτή η γενιά; Επειδή «ο Πατέρας κρίνει απροσωπολήπτως κατά το έργον εκάστου» πρέπει να «διάγουμε μετά φόβου τον καιρόν της παροικίας μας» (Α’ Πέτρ.α:17).

Μη σκεφτείς ούτε για ένα λεπτό ότι μπορούμε να διαφύγουμε αν παραμελούμε αυτή την τόσο μεγάλη σωτηρία (Εβρ.β:3). Ας διαβάσει κάποιος την Β΄ Θες.α:6-10. Όσοι δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού «θέλουσι τιμωρηθή με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεως αυτού» από τον Κύριο Ιησού και τους αγγέλους Του. Από τη στιγμή που έχεις δει την αλήθεια, μην αφήσεις το Σατανά να σου λέει ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να την υπακούσεις ή ότι έχεις καιρό να αποφασίσεις αν θα τη δεχτείς ή όχι.

Στους καιρούς που ζούμε, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίδεται. Ο Ιησούς μας προσφέρει τη ζωή, αλλά αν την απορρίψουμε, να είμαστε σίγουροι ότι θα τιμωρηθούμε με θάνατο και αιώνια καταδίκη.

Η κρίση του λευκού θρόνου

Η κρίση του Σατανά

Η πρώτη ενέργεια του Θεού αμέσως μετά την καταστροφή των στρατευμάτων  του Γωγ και Μαγώγ, θα είναι να ριχτεί ο διάβολος στη λίμνη της φωτιάς και του  θείου όπου ήδη είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Εκεί θα βασανίζεται μέρα και νύχτα για πάντα (Αποκ.κ:10). Ποτέ ξανά δεν θα εξαπατήσει την ανθρωπότητα. Ο λόγος που εργάζεται τόσο σκληρά και τόσο πυρετωδώς αυτή τη στιγμή είναι γιατί ξέρει ότι ο χρόνος του είναι σύντομος.

Ο διάβολος ήδη ξέρει ποια είναι η μοίρα του, αλλά εργάζεται ασταμάτητα, σχεδιάζοντας και συνωμοτώντας προκειμένου να ρίξει όσους μπορεί ώστε να περάσουν μαζί του την αιωνιότητα.

Η δεύτερη ανάσταση

Στη συνέχεια, όλοι οι άδικοι (άνθρωποι που δεν δέχτηκαν τη δικαιοσύνη του Χριστού) πρέπει να αναστηθούν και να σταθούν μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο για να κριθούν για τις πράξεις που έκαναν όσο ήταν μέσα στο σώμα τους. Η θάλασσα δεν θα κρατήσει τους νεκρούς που είναι θαμμένοι (πνιγμένοι) σ’ αυτήν. Ο θάνατος και ο Άδης πρέπει να δώσουν τους νεκρούς τους. Όλοι οι άνθρωποι απ’ όλες τις φυλές και τις γλώσσες, τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος, πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και μεγάλοι, θα βρεθούν σ’ αυτό το ραντεβού. Αυτή είναι η ημέρα για την οποία έγιναν όλες οι άλλες ημέρες. Η ημερομηνία έχει οριστεί ήδη από το Θεό. Άλλα ραντεβού σ’ αυτή τη ζωή μπορεί να ακυρώθηκαν, αλλά όχι αυτό.

Αποκ.κ:12 Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνοίχθησαν· και βιβλίον άλλο ηνοίχθη, το οποίον είναι της ζωής· και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών.

Τα πρώτα βιβλία που θα ανοιχτούν, βάσει των οποίων θα γίνει η κρίση, πιθανότατα, θα είναι τα 66 βιβλία του λόγου του Θεού. Κάθε άνθρωπος θα κριθεί σύμφωνα με την εποχή και την οικονομία στην οποία έζησε. Όσοι είχαν μόνο τη συνείδησή τους να τους καθοδηγήσει, θα κριθούν σύμφωνα με το νόμο της συνείδησής τους, κατηγορούντας ή και απολογουμένους (Ρωμ.β:12-16.) Εκείνοι που πέθαναν κάτω από το Νόμο θα κριθούν σύμφωνα με το Νόμο, κλπ. Το άλλο βιβλίο βάσει του οποίου θα κριθούν οι άνθρωποι, είναι το βιβλίο της ζωής. Το σημαντικό ερώτημα είναι: «Είναι το όνομά σου γραμμένο εκεί»; Σ’ αυτή τη ζωή, οι άνθρωποι αγωνιωδώς προσπαθούν να ακούγεται το όνομά τους και να τους απονέμονται τιμητικές διακρίσεις. Μερικοί ζουν όλη τη ζωή τους προσπαθώντας να κάνουν ένα μεγάλο όνομα για τον εαυτό τους. Αλλά τίποτα πάνω στη γη, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι τόσο ένδοξο, όσο ν’ ακουστεί το όνομα κάποιου σ’ αυτή την ονομαστική κλήση.

Ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων δια Ιησού Χριστού εκείνη τη μέρα (Ρωμ.β:16). Ένας κορυφαίος γιατρός έκανε πρόσφατα μια ανακοίνωση, ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου περιέχει μια μόνιμη εγγραφή του παρελθόντος του, που είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία με ήχο. Αυτή η ταινία βιβλιοθήκη καταγράφει άγρυπνα κάθε στιγμή της ζωής μας από την παιδική ηλικία, και μπορεί να προβληθεί, όταν ένας χειρουργός εφαρμόσει  ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα ορισμένο σημείο στον εγκέφαλο μας. Καθώς ξαναζείς σκηνές από το παρελθόν σου, αισθάνεσαι ακριβώς τα ίδια συναισθήματα που είχες κατά τη διάρκεια της πρώτης εμπειρίας. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει αυτή την αδιάψευστη εγγραφή μπροστά στο θρόνο του Θεού;

Μία από τις πολλές προειδοποιήσεις στις Γραφές σχετικά με την ημέρα της κρίσης, που πρόκειται να έρθει είναι προφητευμένη στις Παρ.α:24-31. «διά τούτο και εγώ θέλω επιγελάσει εις τον όλεθρόν σας· θέλω καταχαρή, όταν επέλθη ο φόβος σας». Θα επικαλούνται το Θεό, αλλά δεν θα απαντάει. Θα είναι πλέον πολύ αργά για το έλεος του Θεού. «τότε θέλουσι με επικαλεσθή, αλλά δεν θέλω αποκριθή· επιμόνως θέλουσι με εκζητήσει, αλλά δεν θέλουσι με ευρεί». Θα είναι ανεπίστρεπτα αργά.

Δεν θα μπουν στη Βασιλεία των ουρανών όσοι λένε, «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτοί που κάνουν το θέλημα του Θεού. «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ.ζ:21-23).
Σας λέει τίποτα αυτό; Ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα έχουν ένα μέρος της αλήθειας, έζησαν και εργάστηκαν για το Θεό, που μπορεί να εξέβαλαν δαιμόνια στο όνομα του Ιησού, και όμως θα χαθούν;

Αν δεν περπατήσουμε στο πλήρες φως της αλήθειας και δεν ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν θα τα καταφέρουμε. Πρόκειται για ανθρώπους της εκκλησίας που εργαζόταν και είχαν κάνει πολλά θαυμάσια έργα για τους οποίους ο Ιησούς είπε, «ποτέ δεν σας εγνώρισα». Πόσο τρομερό είναι να περάσεις όλη τη ζωή σου νομίζοντας ότι τα καλά σου έργα θα σε σώσουν κι όταν έρθει αυτή η μέρα να ριχτείς έξω! Σήμερα ο Ιησούς Χριστός είναι πρόθυμος να μας συγχωρήσει και να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας, να τοποθετήσει το δικό Του πνεύμα μέσα μας ώστε να γίνουμε τέκνα Θεού. Εκείνη τη φοβερή μέρα, Αυτός θα είναι ο Κριτής μας.

Ποια ήταν η καταδίκη γι’ αυτούς των οποίων τα ονόματα δεν βρέθηκαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής; «ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός» (Αποκ.κ:15)

Αυτός ο τόπος δεν φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Έγινε για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Ο Θεός ποτέ δεν προόρισε εμένα ή εσένα να πας εκεί (Ματθ.κε:41.) Αλλά ξέρατε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι αποφασισμένοι να πάνε εκεί που χρειάστηκε να γίνει ένα οικοδομικό πρόγραμμα για να χωρέσουν όλοι όσοι θα κάνουν τελικά κατοικία τους αυτό το τρομερό μέρος; Στον Ης.ε:14 μας λέει ότι «Διά ταύτα επλάτυνεν ο άδης εαυτόν και διήνοιξεν υπέρμετρα το στόμα αυτού· και η δόξα αυτών και το πλήθος αυτών και ο θόρυβος αυτών και οι εντρυφώντες θέλουσι καταβή εις αυτόν».

Κοιτάξτε ποιοι θα είναι σ’ αυτό τον τόπο: ο διάβολος και οι άγγελοί του, νωθροί εργάτες, αποστάτες, ασεβείς, αυτοί που δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας, και εκείνοι που δεν υπάκουσαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.

Φίλε μου, θα πρέπει να υπακούσεις το Ευαγγέλιο και να λάβεις το Άγιο Πνεύμα! Δεν χρειάζεται να πας εκεί!

Ο θάνατος και ο Άδης θα ριχτούν στη λίμνη του πυρός, και αυτό είναι ο δεύτερος θάνατος (Αποκ.κ:14). Έχει ειπωθεί ότι μόνο όσοι έχουν γεννηθεί δύο φορές θα πεθάνουν μια φορά (ή καμία). Όσοι έχουν γεννηθεί μία φορά θα πεθάνουν δύο φορές. Η εμπειρία της αναγέννησης είναι αυτή που πραγματικά μετράει.

Νέος ουρανός και νέα γη

Τώρα, έχουμε φτάσει στο τέλος του χρόνου - έτσι όπως τον ξέρουμε μέχρι τώρα - και ξεκινά η αιωνιότητα. Κάθε απομεινάρι αμαρτίας και της κατάρα της θα αφαιρεθεί και όλα θα γίνουν νέα. Το πρώτο από τα νέα πράγματα θα είναι ένας νέος ουρανός και μια νέα γη (Αποκ.κα:1, κ:11).

Τα πάντα θα διαλυθούν και δεν πρόκειται να υπάρξουν ποτέ πλέον. Στο εδάφιο 12 λέει, «οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή, και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή». Κατά την υπόσχεσή Του τώρα προσμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη, όπου θα κατοικεί δικαιοσύνη. Επομένως, αυτός ο ουρανός και αυτή η γη θα παρέλθουν για πάντα και τα στοιχεία θα λιώσουν και θα χωνευθούν. Όλο το σημερινό σύστημα πραγμάτων θα αποσυντεθεί και θα διαλυθεί, και δεν θα υπάρξει ποτέ πλέον.

Ης.ξε:17 «Επειδή, ιδού, νέους ουρανούς κτίζω, και νέαν γην, και δεν θέλει είσθαι μνήμη των προτέρων».

Ης.ξς:22. Οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία ο Κύριος θα κάμει, θα διαμένουν ενώπιον Του και θα είναι το αιώνιο κατοικητήριο μας.

Εβρ.α:10-12 «Συ κατ' αρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών Σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θέλουσιν απολεσθή, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ιμάτιον θέλουσι παλαιωθή, και ως περιένδυμα θέλεις τυλίξει αυτούς, και θέλουσιν αλλαχθή».

Ο απόστολος Πέτρος μας δίνει μια λεπτομερή περιγραφή του πώς ο Κύριος θα δημιουργήσει το νέο ουρανό και τη νέα γη.

«οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη διά του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλαττόμενοι διά το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων» (Β΄ Πέτρ.γ:7).

Όταν σκέφτεστε τα στοιχεία που συνθέτουν την ατμόσφαιρα, άζωτο και οξυγόνο, και ότι υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα νερού, που αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο, τα οποία είναι όλα εξαιρετικά εύφλεκτα στοιχεία, δεν είναι υπερβολικό ή αστείο να πιστεύουμε τα λόγια του Πέτρου, όταν μας λέει ότι οι Ουρανοί θα παρέλθουν με συριγμό (Β’ Πέτρ.γ:10). Ο ατμοσφαιρικός ουρανός πάνω μας είναι μια κυριολεκτική αποθήκη φωτιάς έτοιμη να εκραγεί, όταν ο Θεός δώσει το σήμα.

Γνωρίζουμε ότι ο πυρήνας της γης αποτελείται από λιωμένα στοιχεία, που αναβράζουν συνεχώς στο κέντρο της, από τα ηφαίστεια που κατά καιρούς εκρήγνυνται και εξφενδονίζουν φλόγες και καυτή λάβα στον αέρα. Οι άνθρωποι χλεύαζαν την ιδέα ότι θα καταστρεφόταν ο κόσμος, μέχρι που έπεσε η πρώτη ατομική βόμβα και τότε σώπασαν.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μας, ότι ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει μια νέα, πιο όμορφη, χωρίς αμαρτία και τέλεια γη, που θα είναι το μέρος κατοίκησης των καθαρών και χωρίς αμαρτίες ανθρώπων, για πάντα.

Νέα και διαφορετική δημιουργία. Δεν εννοεί νέα σε χρόνο αλλά σε ποιότητα. Με άλλα λόγια, δεν ανανεώθηκαν ο ουρανός και η γη που υπήρχαν πριν, αλλά πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική δημιουργία, για ένα ολοκληρωτικά νέο ουρανό και νέα γη. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε τελείως αυτή την κατάσταση, και οποιαδήποτε εικόνα και να σχηματίσουμε δεν θα αποδώσει τη νέα πραγματικότητα.

Είναι εντελώς αδύνατο να το συλλάβει ανθρώπινος νους, γιατί στην Α΄Κορ.β:9 λέει: «Εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε, και ωτίον δεν ηκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εν τους αγαπώντας αυτόν».

Η νέα Ιερουσαλήμ

Μετά, ο Ιωάννης είδε τη Νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από το Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν νύφη και στολισμένη για τον άνδρα της (Αποκ.κα:2). Αυτό είναι το μελλοντικό σπίτι της νύφης του Χριστού, της εκκλησίας του Θεού του ζώντος. Ακριβώς όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε τα φοβερά βασανιστήρια και την αγωνία των κατοίκων της λίμνης του πυρός, έτσι δεν μπορούμε να φανταστούμε τις υπέροχες ομορφιές της Νέας Ιερουσαλήμ, του τόπου που πήγε για να ετοιμάσει ο Ιησούς (Ιωάν.ιδ:2-3). Ο Ιωάννης προσπάθησε να την περιγράψει για μας.

Δεν μοιάζει με κάποια γήινη πόλη, ούτε είναι μια πόλη στη γη κατά τη Χιλιετή βασιλεία. Η πόλη είναι τετράγωνη με όλες τις διαστάσεις ίσες. Κάθε πλευρά της πόλης ήταν μήκους 12.000 σταδίων. Το στάδιο ήταν Ρωμαϊκό μέτρο και ισοδυναμούσε με 260 μέτρα. Επομένως τα 12.000 στάδια = 3.120 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν το μήκος, το πλάτος και το ύψος της πόλης. Πρόκειται πραγματικά για μια πολύ μεγάλη πόλη.

Μια πόλη τόσο τεραστίων διαστάσεων είναι βέβαια αδύνατο να βρεθεί πάνω στη γη. Όμως γνωρίζουμε ότι βρίσκεται στη νέα γη. Βέβαια αυτή η έκταση της πόλης έχει αλληγορική έννοια.

Αυτή η πόλη η αγία, η νέα Ιερουσαλήμ έχει τη δόξα του Θεού και η λαμπρότητα της δόξας του Θεού κατοικεί μέσα της και μας λέει ότι η λαμπρότητά της ήταν όμοια με πολύτιμο λίθο.

Ο λίθος ίασπις που βλέπουμε στην Αποκ.δ:3 ήταν κόκκινος. Ο καθήμενος πάνω στον θρόνο ήταν κατά την θέα όμοιος με λίθο ίασπι και σάρδινο. Όμως εδώ ο λίθος ίασπις είναι πολύ πιο καθαρός σαν κρύσταλλο. Και ο λίθος αυτός εμφανίζεται με διάφορα χρώματα, γι' αυτό λέει εδώ ότι ήταν καθαρός σαν κρύσταλλο.

Το τείχος της πόλης ήταν μόνο 144 πήχες, δηλαδή 65 μέτρα, ύψος. Βέβαια αυτό έχει αλληγορική έννοια, γιατί η νέα Ιερουσαλήμ δεν έχει ανάγκη από τείχη. Δεν πρόκειται να έχει εχθρούς, οι οποίοι θα έλθουν εναντίον της και θα την πολιορκήσουν. Είναι σύμβολο, ασφάλειας και προστασίας.

Οι πολύτιμοι λίθοι των θεμελίων του τείχους της πόλης είναι ακριβά πετράδια. Κάθε ένα από αυτά είναι ένα τεράστιο πολύτιμο πετράδι και αποτελεί θεμέλιο όλης της πόλης. Δείχνουν τον τεράστιο πλούτο που έχει ο Θεός στη Νέα Ιερουσαλήμ. Είναι μία υπερβολή για τα αμύθητα πλούτη της πόλης που δόθηκαν σ' αυτή σαν Νύμφη του Χριστού.

Δεν υπάρχει ναός λατρείας σ’ αυτή την πόλη. Ο Κύριος είναι αυτός ο ναός και το Αρνίο. Αυτός είναι ο αληθινός ναός, που συμβολίζουν όλοι οι γήινοι ναοί. Ο Θεός λοιπόν κατοικεί πλήρως εν Χριστώ και Αυτός είναι ο ναός. Πρόκειται για ένα ζωντανό ναό. Είναι ο ίδιος ο Θεός.

Η βεβαιότητα του ερχομού του Κυρίου φαίνεται στο κλείσιμο του βιβλίου του Ιωάννη. «Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής» (Αποκ. κβ:17).

Έχουμε μια ευγενική πρόσκληση να έρθει πριν είναι πολύ αργά. Το Πνεύμα και η εκκλησία κράζουν για τον ερχομό του Κυρίου, και όσοι ακούν το μήνυμα κράζουν σ’ ένα κόσμο που χάνεται: «Έλα», και ξανά το μήνυμα: «όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής».

Η δική μας κραυγή προς εσένα, σήμερα, είναι να έρθεις σ’ Αυτόν πριν είναι πολύ αργά και ο καιρός της χάρης και του ελέους τελειώσει για πάντα. Η προσευχή της εκκλησίας είναι για την επιστροφή του Κυρίου Ιησού, καθώς προσευχόμαστε όμως, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε εκείνους που χάνονται κι έχουν ανάγκη το Θεό. Σίγουρα θα έρθει γρήγορα (Αποκ.κβ:20).