Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιζ:6 Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και ιδών αυτήν, εθαύμασα θαυμασμόν μέγαν.

και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των αγίων

Εφόσον πίνει το αίμα των αγίων από το χρυσό ποτήρι που κρατά στο χέρι της, αυτό σημαίνει ότι έχει αναμίξει το αίμα των αγίων και των μαρτύρων του Ιησού με τα βδελύγματά της και τις ακαθαρσίες της πορνείας της. Γι’ αυτό το λόγο βλέπουμε πόσο αυστηρή θα είναι η κρίση του Θεού, όταν θα έρθει να την κρίνει μέσα στο θυμό της οργής Του.


και ιδών αυτήν εθαύμαοα θαυμασμόν μέγαν

Η λέξη θαυμασμός φανερώνει κατάπληξη και απορία. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα εμφανιστεί μέσα στο πλήθος των βδελυγμάτων της, ο κόσμος θα θαυμάσει γι’ αυτήν. Θα καταπλήξει όλους τους κατοίκους της γης. Ο Ιωάννης όμως δεν απορεί, ούτε καταπλήσσεται. Απλά θαυμάζει γι’ αυτήν. Πολλοί άνθρωποι όμως θα συγχυσθούν και θα πλανηθούν και θα νομίσουν ότι αυτή είναι η ενότητα που περίμεναν τόσο καιρό.

Πρόκειται να υπάρξει μεγάλη απάτη και ο Σατανάς θα ασκήσει μεγάλη πίεση πάνω στο νου των ανθρώπων και θα προσπαθήσει να τους πείσει ότι αυτή είναι η εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, ότι αυτή είναι η ενότητα που διακήρυξε ο Ιησούς όταν είπε, «Πάτερ, να είναι πάντες εν». Ο πάπας θα ταπεινωθεί και θα φιλήσει πάλι τα πόδια του πατριάρχη της Ανατολικής Ορθόδοξης εκκλησίας. Ήδη το έχει κάνει αυτό μια φορά.

Αυτό, θα το ονομάσουν ενότητα και αγάπη αδελφική. Όμως δεν θα είναι αδελφοί. Δεν ανήκουν στο Θεό. Δεν έχουν ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, ούτε έχουν δεχτεί το λόγο του Θεού και την αλήθεια Του. Πρόκειται για μια ένωση με πολιτικά κίνητρα και στόχο την εξουσία.

Εμέθυσε με το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Κατά την περίοδο της Μεταρρύθμισης, υπολογίζεται ότι περίπου 30 με 60 εκατομμύρια χριστιανών θανατώθηκαν από τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τη Μεταρρύθμιση και να επαναφέρουν τα αποστατημένα τέκνα στην πίστη, όπως έλεγαν. 

Οι πάπες μάλιστα εξήγγειλαν μια τακτική σύμφωνα με την οποία είχαν αποφασίσει να μην σταματήσουν με κανένα τρόπο, αλλά να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο σε μια προσπάθεια να επαναφέρουν τα τέκνα τους πάλι πίσω στην πίστη, ακόμη και να φτάσουν στο σημείο να τα θανατώσουν αν παραστεί ανάγκη.

Αποκ.ιζ:7 Και μοι είπεν ο άγγελος. Διά τι εθαύμασας; εγώ θέλω σοι ειπεί το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τας επτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα.

Αυτός ο άγγελος πρόκειται να δείξει στον Ιωάννη το μυστήριο της γυναίκας. Πρόκειται να του πει τι σημαίνει και να του αποκαλύψει αυτό το μυστήριο. Στην Α’ Κορ.ι:11 λέει ότι όλα έχουν γραφτεί για τη δική μας νουθεσία, στους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν.

Πράγματι τα τέλη των αιώνων έφθασαν και ο Θεός πρόκειται να μας αποκαλύψει θαυμαστά πράγματα κατά ένα ιδιαίτερο και καινούριο τρόπο, ώστε να γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί πάνω στον κόσμο στις έσχατες μέρες και να μην εξαπατηθούμε.