Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιζ:3 Και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίον κόκκινον, γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα.

Εδώ βλέπουμε ότι αυτή η παγκόσμια εκκλησία είναι εγκατεστημένη πάνω στο πολιτικό σύστημα της παγκόσμιας κυβέρνησης του Α/Χ. Και είναι εγκατεστημένη εκεί από την αρχή της ιστορίας.

Όταν ο Ιωάννης λέει ότι είδε γυναίκα καθημένη, εννοεί ότι κάθεται πραγματικά πάνω σ’ ένα κόκκινο θηρίο. Αυτό δείχνει ότι η καρδιά της και η θέση της είναι ακριβώς αντίθετη από εκείνη που έχουν οι δούλοι του Θεού. Οι δούλοι του Θεού δεν κάθονται πάνω σε θρόνο, ούτε είναι περιβεβλημένοι με δόξα, μαργαρίτες και πολύτιμους λίθους. Αυτή η γυναίκα δεν υπηρετεί και δεν ακολουθεί τον Ιησού. Κάθεται πάνω στο θρόνο της που είναι το κόκκινο θηρίο.


Στον Ιωάν.ιη:36 ο Ιησούς είπε ότι η βασιλεία Του δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Όμως αυτή η πόρνη εκκλησία έχει τη βασιλεία της από τον κόσμο τούτο. Πρόκειται για την ψευδοεκκλησία, που έχει συμβιβαστεί με τον κόσμο και έχει φέρει όλα τα βδελύγματα του κόσμου μέσα της.

Το κόκκινο συμβολίζει ή συμβόλιζε στο παρελθόν:

1. Τον παπισμό, την Καισαροπαπική εκκλησία.
2. Είναι τύπος της αμαρτίας.
3. Συμβολίζει το αίμα των αγίων που χύθηκε ανά τους αιώνες χάριν του Ιησού.
4. Είναι σύμβολο βασιλικότητας.

Αυτό το κόκκινο θηρίο είναι γεμάτο από ονόματα βλασφημίας και έχει 7 κεφάλια & 10 κέρατα. Αυτά τα ονόματα βλασφημίας αναφέρονται στην προσπάθεια των ανθρώπων να καταλάβουν τη θέση του Θεού. Δια μέσου των αιώνων όλοι οι αυτοκράτορες των παγκόσμιων κοσμοκρατοριών είχαν καταλάβει τη θέση του Θεού, είχαν πάρει για τους εαυτούς τους τους τίτλους του Θεού και τις ιδιότητες του Θεού και αξίωναν να τους προσκυνούν και να τους λατρεύουν σαν Θεούς. Αυτό όμως αποτελούσε βδέλυγμα και βλασφημία για το Θεό. Τώρα τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα είναι τα ίδια που είδαμε στα κεφάλαια ιβ:3 & ιγ:1.

Αποκ.ιζ:4 Και η γυνή ήτο ενδεδυμένη πορφύραν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρί αυτής χρυσούν ποτήριον γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής,

Αυτή η περιγραφή μας μεταφέρει πίσω στην ιστορία σε μια εικόνα όμοια με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία με τα φανταχτερά χρώματα και τους πλούσιους στολισμούς.

Μάλιστα για κάποιον καρδινάλιο της Αγγλίας το 1500 μ.Χ. αναφέρονται τα εξής:

«Όποτε εμφανιζόταν δημόσια, δύο ιερείς, οι υψηλότεροι και δυνατότεροι που μπορούσαν να βρεθούν, μετέφεραν μπροστά του δύο τεράστιους ασημένιους σταυρούς, ο ένας για να δείξει τη μεγαλοπρέπεια του ότι ήταν αρχιεπίσκοπος, και ο άλλος για να δείξει ότι ήταν παπικός λεγάτος. Αρχιθαλαμηπόλοι, ευγενείς, ακόλουθοι, στρατιωτικοί, εφημέριοι, ψάλτες, υπάλληλοι, οινοχόοι, μάγειροι, και άλλοι που αποτελούσαν το υπηρετικό προσωπικό, όλοι αυτοί έφθαναν πάνω από 500 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν 9 ή 10 λόρδοι και οι πιο αριστοκρατικοί άνθρωποι της χώρας και αποτελούσαν το προσωπικό του παλατιού του.


Συνήθως φορούσε ένα ένδυμα από κόκκινο βελούδο και μετάξι, με καπέλο και γάντια ίδιου χρώματος. Τα παπούτσια του ήταν περικαλυμένα με χρυσό και ασήμι και ήσαν από μαργαριτάρια και άλλους πολύτιμους λίθους».

Όμως ο λόγος του Θεού λέει ότι αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός Του (Ρωμ.η:9). Πρέπει να βαδίζουμε στα ίχνη Του!

έχουσα εν τη χειρί αυτής χρυσούν ποτήριον, γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής.

Δεν εννοούμε βέβαια ότι αυτή η πόρνη γυναίκα είναι αποκλειστικά και μόνο η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Πιστεύουμε όμως ότι στις έσχατες μέρες αυτή η εκκλησία θα αποτελέσει το κέντρο του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος και ο συνδετικός κρίκος που θα συνενώσει τα διάφορα θρησκευτικά συστήματα σ’ αυτή την παγκόσμια ψευδοεκκλησία των εσχάτων ημερών. Επίσης το γεγονός ότι αυτή η πόρνη γυναίκα κάθεται πάνω στο κόκκινο θηρίο που είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, σημαίνει ότι καθόταν ήδη πριν ακόμη υπάρξει η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Όμως αυτή η εκκλησία σήμερα είναι η ορατή φανέρωση αυτής της πόρνης εκκλησίας στις μέρες μας.

Το χρυσό ποτήρι που είχε στο χέρι της, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι είναι το δισκοπότηρο που κρατά η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία κατά την τέλεση της θείας κοινωνίας, το οποίο είναι απομίμηση και ψευδοσύμβολο της αληθινής κοινωνίας του Χριστού. Γνωρίζουμε ότι ο χρυσός συμβολίζει τη θεότητα. Έτσι αυτή η γυναίκα θα αξιώσει ότι γνωρίζει το Θεό, ότι έχει τη δύναμη του Θεού, ότι τα μυστήρια είναι τα μέσα για την σωτηρία του ανθρώπου και όχι το αίμα του Χριστού. Θα αξιώσει ότι έχει την εξουσία του Θεού και ότι είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Όμως πρόκειται για ψεύτικη εξουσία και δύναμη, ακριβώς όπως ο Α/Χ ιππεύει πάνω σ’ ένα λευκό άλογο, που συμβολίζει όμως την ψευδοδικαιοσύνη.

Είναι πλήρης βδελυγμάτων και ακαθαρσίας. Αυτά τα βδελύγματα είναι οι ψευδοδιδασκαλίες δαιμονίων, που σκοπό έχουν να διαφθείρουν τον άνθρωπο και να τον οδηγήσουν στην αμαρτία. Στον Ιερ.να:7-9 λέει ότι «η Βαβυλών εστάθη ποτήριον χρυσούν εν τη χειρί του Κυρίου μεθύον πάσαν την γήν».