Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Είσαι διαφορετικόςΙούδας 17-25

Εμείς «όμως» πρέπει, είναι αναγκαίο, να είμαστε διαφορετικοί από τους ψευδοδιδάσκαλους. Ποια πρέπει να είναι η δική μας η στάση, απέναντι σ' αυτούς που θα μας κοροϊδέψουν και θα μας ειρωνευτούν για τις πεποιθήσεις μας; Ο λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει:


«Εποικοδομούντες εαυτούς»... Ο Ιησούς Χριστός είναι το θεμέλιο της ζωής μας. Μαζί Του η πίστη σου θα δυναμώνει ημέρα με την ημέρα και θα αυξάνει ποιοτικά.

«Προσευχόμενοι»... όχι με ανθρώπινα λόγια, αλλά όπως ακριβώς το Πνεύμα του Θεού κατευθύνει (Ρωμ.η:26). Ας μη ξεχνούμε, ότι «το πνεύμα συμβοηθεί».

«Φυλάξατε»... Ο Ιωάννης στο ιε:10, θα σου πει πώς να μείνεις στην αγάπη του Θεού. Πώς τούτη η αγάπη γίνεται κίνητρο κι έμπνευση τήρησης των εντολών του Θεού.

«Προσμένοντες»... Ο ερχομός του Χριστού θα σημάνει βέβαια κρίση για τους εχθρούς Του, αλλά για όσους Τον αγαπούν - συγχώρεση, ανάπαυση κι ειρήνη.

«Ελεείτε»... Πλησίασε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη από τον Ιησού Χριστό. Όλοι αυτοί - το συνειδητοποιούν ή όχι - περιμένουν από σένα.

Κάνε τα δε όλα τούτα, χωρίς να διστάζεις. Ο Κύριος είναι ικανός να σε φυλάξει και να σου δώσει τη δυνατότητα που έχεις ανάγκη.

Προσευχή: Σε Σένα το μοναδικό σοφό Θεό το Σωτήρα μας, αξίζει δόξα και μεγαλείο και δύναμη και εξουσία και τώρα και στους αιώνες. Αμήν (24-25).