Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΔαν.ια:2-19

Όπως παρατηρεί ο Η. Halley στη «Συνοπτική Εγκυκλοπαίδεια της Αγίας Γραφής», τα κεφ. β, ζ, η, θ και ια του Δανιήλ ασχολούνται ξανά και ξανά, μάλιστα σε κύκλους όλο διευρυνόμενους με τα τέσσερα βασίλεια (Αυτοκρατορίες), στη διαδρομή και διαδοχή των οποίων διαδραματίζονται τα γεγονότα από τον Δανιήλ μέχρι το Χριστό.


*          Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, 606-536 π.Χ.
*          Περσική Αυτοκρατορία, 536-332 π.Χ.
*          Ελληνική Αυτοκρατορία, 331-146 π.Χ.
*          Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 146 π.Χ. - 330 μ.Χ.

Όσο προχωρούν τα κεφάλαια του Δανιήλ, οι προφητείες γίνονται πιο σαφείς και λεπτομερειακές. 

Στο κεφ. β' έχουμε μια συνοπτική εικόνα του ε- πισκοπούμενου χρόνου, ως την έλευση του Μεσσία. 

Στο κεφ. ζ', υπάρχουν περσότερες πληροφορίες για την τέταρτη Αυτοκρατορία, μέσα στο χρόνο της οποίας λαμβάνει χώρα η έλευση και το λυτρωτικό έργο του Χριστού, καθώς και το ξεκίνημα της Εκκλησίας. 

Το κεφ. η', μάς δίνει επιπλέον λεπτομέρειες για τη δεύτερη και τρίτη Αυτοκρατορία. 

Το κεφ. δε ια', μας μιλάει πιο πολύ για το κράτος τού Μ. Αλεξάνδρου, το θάνατό του, τη διαδοχή του και τα τέσσερα βασίλεια- Ελλάδας, Μικρασίας, Συρίας και Αιγύπτου. Από μια άλλη δε θεώρηση, το κεφ. ια' μας δίνει το πολιτικό προσκήνιο των γεγονότων που συνέβησαν, ανάμεσα στις δυο Διαθήκες.

Το βιβλίο του Δανιήλ ξεχωρίζει ανάμεσα στ’ άλλα προφητικά της Παλιάς Διαθήκης, από την άποψη ότι μπορεί να διαβαστεί παράλληλα με τα μνημονευόμενα ιστορικά γεγονότα. Είναι η άλλη όψη της Ιστορίας.