Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Καθήκοντα διακονίαςΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Η εκκλησία δεν οργανώνεται για να είναι ένας δυνατός οργανισμός, αλλά μάλλον για να ευαγγελίσει τον κόσμο.
Η αποστολή της εκκλησίας είναι ο ευαγγελισμός. Η μεγάλη εντολή που δόθηκε στην εκκλησία είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο σ’ όλο τον κόσμο. Ο σκοπός της οργάνωσης είναι να φέρει εις πέρας αυτό.

Ο καθένας καταλαβαίνει ότι ένα σύνολο ανθρώπων ενωμένο με σύστημα και τάξη, μπορεί να εκπληρώσει πολύ περισσότερα πράγματα από το αν ο καθένας εργαζόταν μεμονωμένα. Πιθανώς αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που ο Θεός όρισε η εκκλησία να οργανώνεται.
Αυτή η οργάνωση της εκκλησίας πρέπει πάντοτε να υπηρετεί την εκκλησία και όχι η εκκλησία την οργάνωση. Όπως τόσα άλλα πράγματα όπως η φωτιά, η οργάνωση είναι ένας θαυμάσιος υπηρέτης αλλά ένας κακός κύριος!
Η οργάνωση δεν είναι ο σκοπός, αλλά το μέσον δια την επίτευξη του σκοπού!