Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Ψαράδες - Η προφορική μας ομολογία
Πράξεις α:8


ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


ΟΧΙ: Ένορκοι   Δικηγόροι   Κριτές   Κατηγορούμενοι
Γοητευτική
Συνταρακτική
Θαυμαστή
Πειστική
Άκακη
Αναμφισβήτητη
Αβλαβής
Δελεαστική
 


Απλά πες τους τι εσύ έχεις....                                         Πραξ.δ:2                    Πραξ.κβ:15