Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Τα χαρίσματα του Πνεύματος (1)Τάξη στα χαρίσματα

Πολλοί είναι αντίθετοι με την ελεύθερη λειτουργία των χαρισμάτων μέσα στην εκκλησία, εξαιτίας αυτών που γράφει ο Παύλος στην εκκλησία της Κορίνθου.
Όμως αυτές οι αυστηρές παρατηρήσεις του Παύλου δεν έγιναν για να εναντιωθεί στη λειτουργία των χαρισμάτων ή στη σπουδαιότητά τους, αλλά για να βοηθήσει να ενεργηθούν με σοφία για το καλό του σώματος του Χριστού.

Τα χαρίσματα μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου είχαν ολοφάνερα κακομεταχειριστεί μέχρι το σημείο να τα καταχραστούν.    
Αν καταλάβουμε σωστά τα γραφόμενα του Παύλου, θα μας βοηθήσουν να δούμε τη μεγάλη ανάγκη επιτήρησης και ρύθμισης πάνω στο θέμα. Κάθε τι θείο στα χέρια του ανθρώπου είναι αντικείμενο λάθους και κακομεταχείρισης. Τα χαρίσματα δεν χρειάζεται να τα «πιέσουμε» για να λειτουργήσουν, λειτουργούν αυτόματα όταν το Άγιο Πνεύμα κινείται σαν αποτέλεσμα ειλικρινούς κι ένθερμης λατρείας.
Τα χαρίσματα λοιπόν χρειάζονται συνεχή ρύθμιση και προσοχή. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα μπορέσουμε να δούμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τα πέντε χαρίσματα της διακονίας ανάμεσά μας (Εφεσ.δ:11).
Μια περιγραφή του σκοπού των χαρισμάτων βρίσκεται στην Α’ Κορ.ιβ:7. Τα χαρίσματα δίδονται για να οικοδομήσουν ολόκληρη την εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Να θυμάσαι ότι αυτά τα δώρα, είναι «τα χαρίσματα του Πνεύματος». Είναι δικά Του και δίδονται στον καθένα μέσα στην εκκλησία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ