Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Εννοείς και γνωρίζεις Αυτόν;


«Ούτω λέγει Κύριος· Ας μη καυχάται ο σοφός εις την σοφίαν αυτού, και ας μη καυχάται ο δυνατός εις την δύναμιν αυτού, ας μη καυχάται ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού· αλλ' ο καυχώμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιών έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γής· επειδή εις ταύτα ευαρεστούμαι, λέγει Κύριος» (Ιερ.θ:23-24).

«…Ταύτα έπραξας, και εσιώπησα· υπέλαβες ότι είμαι τω όντι όμοιός σου· θέλω σε ελέγξει, και θέλω παραστήσει πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Θέσατε λοιπόν τούτο εις τον νούν σας, οι λησμονούντες τον Θεόν, μήποτε σας αρπάσω, και ουδείς ο λυτρώσων» (Ψαλμ.ν:21-22)


Ποιο είναι το πρόβλημα; Υπάρχει έλλειψη της γνώσης του Θεού. Πολλοί θα πουν: «Αυτά τα κηρύγματα για τις ιδιότητες του Θεού, η θεολογία, είναι μια δουλειά πολύ υψηλή, που δεν έχει πρακτική εφαρμογή».


Ξέρεις γιατί όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία είναι γεμάτα με βιβλία που σε βοηθούν με 5 τρόπους να κάνεις εκείνο, με 6 τρόπους να είσαι ευσεβής και 10 τρόπους για να μην πέσεις; Διότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το Θεό. Κι έτσι πρέπει να τους δοθούν μικρά τεχνάσματα για να τους κρατήσουν να βαδίζουν όπως τα πρόβατα πρέπει να βαδίζουν.


«Συνέλθετε εις εαυτούς κατά το δίκαιον και μη αμαρτάνετε· διότι τινές έχουσιν αγνωσίαν Θεού· προς εντροπήν σας λέγω τούτο»  (Α’ Κορ.ιε:34)


Γιατί αχαλίνωτη αμαρτία ακόμα και μέσα στο λαό του Θεού; Έλλειψη γνώσης του Θεού.


Θα σας κάνω μια ερώτηση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγατε σε ένα συνέδριο που μιλούσαν για τις ιδιότητες του Θεού; Πόση από τη διδασκαλία που ακούγεται στην Ελλάδα κάθε βδομάδα έχει να κάνει κάτι με το ποιος είναι ο Θεός;


Το να Τον γνωρίσεις, είναι τα πάντα. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Και η αι-ώνια ζωή δεν αρχίζει όταν περάσεις τις πύλες της δόξας. Η αιώνια ζωή αρχίζει με τη μεταστροφή.


Κυριακή πρωί… Εξαιτίας όλων αυτών θα υποστηρίξω την άποψη ότι καλύτερα θα ήταν να μην είχαμε καν Κυριακή πρωί.  Η Κυριακή το πρωί είναι η μεγαλύτερη ώρα ειδωλολατρίας μέσα σ’ ολόκληρη τη βδομάδα επειδή οι άνθρωποι δεν λατρεύουν τον ένα αληθινό Θεό, αλλά λατρεύουν ένα θεό σχηματισμένο από την καρδιά τους με τη δική τους σάρκα, σατανικές επινοήσεις και κοσμική νοημοσύνη. Έχουν φτιάξει ένα θεό όπως εκείνοι θα ήθελαν και μοιάζει περισσότερο με τον Άη Βασίλη παρά με τον Γιάχβε (δες στο Facebook).


Δεν μπορεί να υπάρχει φόβος του Κυρίου, γιατί δεν υπάρχει γνώση του Κυρίου.