Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Η οικογένεια κατά το Βιβλικό πρότυπο - Τα χαρακτηριστικά της ενάρετης συζύγου(Παρ.λα:10-31)

·     Δεν είναι μια συνηθισμένη γυναίκα (εδ.10).
·     Ο άντρας της δεν χρειάζεται να εξαγοράζει την αγάπη της (εδ.11).
·     Ο άντρας της μπορεί να μένει ήσυχος (εδ.12).
·     Είναι εργατική (εδ.13).
·     Φροντίζει για το φαγητό της οικογένειάς της (εδ.14).

·     Δεν της αρέσει το χουζούρεμα (εδ.εδ.15).
·     Αυξάνει την οικογενειακή περιουσία (εδ.16).
·     Διατηρεί το σώμα της σε φόρμα (εδ.17).
·     Ξέρει ποιο είναι το πραγματικό της συμφέρον (εδ.18).
·     Δεν χάνει άσκοπα το χρόνο της (εδ.19).
·     Είναι πονόψυχη και βοηθάει όσους έχουν ανάγκη (εδ.20).
·     Προετοιμάζεται για δύσκολους καιρούς (εδ.21).
·     Φροντίζει και για τα δικά της ρούχα (εδ.22).
·     Κάνει τον άντρα της να ξεχωρίζει (εδ.23).
·     Συντελεί στα έσοδα της οικογένειάς της (εδ.24).
·     Διακρίνεται για την επιβλητικότητα και την αξιοπρέπειά της (εδ.25).
·     Είναι μετρημένη στα λόγια της (εδ.26).
·     Είναι καλή νοικοκυρά (εδ.27).
·     Ικανοποιεί την οικογένειά της (εδ.28).
·     Την βλέπουν σαν την καλύτερη γυναίκα (εδ.29).
·     Είναι θεοσεβής (εδ.30).
·     Είναι άξια της καλύτερης συμπεριφοράς από μέρους όλων (εδ.31).