Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Η οικογένεια κατά το Βιβλικό πρότυπο - Κάθε άτομο είναι μοναδικό


Παραδεχτείτε ότι στο γάμο υπάρχουν ρόλοι που ανήκουν πρωταρχικά στον άντρα και στη γυναίκα. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα ούτε όμοιους ούτε ταυτόσημους. Τους δημιούργησε ανόμοιους και διαφορετικούς. Όταν ο ένας απ’ τους δύο παύσει να παίζει τον προκαθορισμένο ρόλο του και θελήσει να παίξει το ρόλο που ανήκει στον άλλο, δημιουργείται ανωμαλία.

Είπαμε και προηγουμένως ότι η γυναίκα είναι διαφορετική απ’ τον άντρα. Η γυναίκα είναι συναισθηματική, ο άντρας είναι πρακτικός. Εξ αιτίας αυτών των βασικών διαφορών, δημιουργούνται συχνά διάφορες συγκρούσεις. Η Γραφή όμως λέει ότι αυτές οι διαφορετικές φύσεις πρέπει να γίνουν ένα. Η φύση της γυναίκας πρέπει να εξισορροπηθεί απ’ τη λογική του άντρα,  και ο σύζυγος πρέπει να πάρει κάτι απ’ το συναίσθημα της γυναίκας για να επέλθει  ισορροπία και να προωθηθεί η οικογένεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα πρέπει να γίνει σαν τον άντρα και αντίστροφα.

Πολλές φορές δεν είμαστε προσεκτικοί και φτάνουμε στο σημείο να θέλουμε ο άλλος να γίνει σαν εμάς. Και προσπαθούμε να τον αλλάξουμε. Ο Θεός δεν θέλει τέτοιες επεμβάσεις. Αν το ήθελε, μπορούσε να το κάνει. Απλά θέλει να υπάρχει στο ζευγάρι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα. Ο καθένας ίσως προσπαθεί ν’ αλλάξει τον άλλο, αλλά ο Θεός δεν το θέλει αυτό γιατί ξέρει ότι αν και οι δύο είναι συναισθηματικοί ή λογικοί δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν λοιπόν ιδιαιτερότητες, υπάρχουν πράγματα στα οποία οι σύζυγοι μοιάζουν, αλλά υπάρχουν και πολλά που είναι διαφορετικοί.

Η αντίθεση πολλές φορές είναι ελκυστική επειδή τα αντίθετα έλκονται. Κοίταξε τη γυναίκα σου, κοίταξε τον άντρα σου και κατάλαβε κάτι: είναι το αντίθετο από σένα στις πιο πολλές περιπτώσεις. Όταν τον κάνεις ή την κάνεις σαν εσένα, θ’ αρχίσετε ν’ απωθείτε ο ένας τον άλλο, δεν θα αρέσετε ο ένας στον άλλο.

Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εκτιμούμε τις διαφορές μας γιατί αυτά ήταν τα στοιχεία που στην αρχή είχαν ελκύσει τον ένα στον άλλο.

Καμιά φορά βλέπουμε τη συμπεριφορά του συντρόφου μας και λέμε ότι είναι λάθος. Δεν είναι λάθος, απλά είναι διαφορετική. Πώς θα σου φαινόταν αν όλος ο κόσμος ήταν σαν εσένα; (αξίζεις άραγε τόσο;). Σωστός σύζυγος είναι εκείνος που μπορεί να εκτιμά τα θετικά στοιχεία του συντρόφου του.

Οι συγκρούσεις είναι ένα μέρος της συζυγικής ζωής καθώς αυξάνουμε και ωριμάζουμε στο γάμο μας. Μπορούν να έχουν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Ο δυναμίτης χρησιμοποιείται για καλούς και για κακούς σκοπούς!

Κάθε διαφωνία ή σύγκρουση, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να γίνει μια εμπειρία για την υπόλοιπη ζωή μας. Μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε περισσότερο το σύντροφό μας και να προσαρμοστούμε με το χαρακτήρα του.