Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Ψαράδες - Η προσωπική ομολογία του ψαρά


Το να μοιράζεσαι με τους άλλους, τί ο Θεός έχει κάνει σ` εσένα, είναι μια απ` τις πιο συναρπαστικές και αποτελεσματικές μεθόδους να κερδίσεις κάποιον στο Χριστό.

Αυτό πρέπει να γίνεται: 1. Χωρίς λόγια
                                            2. Με λόγια


Α’ Θεσ.α:5 - 8
 διότι το ευαγγέλιον ημών δεν έγεινεν εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν Πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολλή, καθώς εξεύρετε οποίοι υπήρξαμεν μεταξύ σας διά σας. Και σεις εγείνετε μιμηταί ημών και του Κυρίου, δεχθέντες τον λόγον εν μέσω πολλής θλίψεως μετά χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε εγείνετε τύποι εις πάντας τους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα. Διότι από σας εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου ουχί μόνον εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντί τόπω έφθασεν η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας, ώστε ημείς δεν έχομεν χρείαν να λαλώμέν τι.

Η σιωπηλή μας ομολογία!


Η ΖΩΗ ΣΟΥ, ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ


Β’ Κορ.γ:2 - 3

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ «ΔΙΑΒΑΖΕΙ»:
ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΜΕ ΜΕ:
Στο σπίτι μας
Την εμφάνισή μας
Στη δουλειά μας
Το που πάμε
Στην εκκλησία (προσευχή, λατρεία)
Τι λέμε
Κάθε στιγμή
Τι κάνουμε