Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Τα χαρίσματα του Πνεύματος (3)

Τα πνευματικά χαρίσματα μέσα στο λόγο του Θεού

Η Βίβλος διδάσκει ότι κάθε πιστός είναι, και πρέπει να λειτουργεί σαν ένα ζωτικής σημασίας μέλος του σώματος Χριστού. Ο Θεός έχει δώσει πολλά χαρίσματα στην εκκλησία Του. Έχει προικίσει τα μέλη με ειδικές δυνατότητες και διακονίες για το καλό του σώματος σαν σύνολο, τοπικά και παγκόσμια.

Τρία σημεία στην Καινή Διαθήκη - Ρωμ.ιβ, Εφες.δ, και Α’ Κορ.ιβ - απαριθμούν μερικά χαρίσματα που ο Θεός έχει δώσει στην εκκλησία. Το Ρωμ.ιβ περιγράφει ικανότητες, ταλέντα, ή λειτουργίες που ο Θεός δίνει σε όλους τους πιστούς. Το Εφες.δ προσδιορίζει τα ειδικά χαρίσματα διακονίας που ο Θεός έχει δώσει στην εκκλησία. Στο Α’ Κορ.ιβ βρίσκουμε τα υπερφυσικά σημεία, θαυμάσια και θαύματα που ενεργούνται από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Χάριν σαφήνειας, θα ονομάσουμε αυτούς τους τρεις καταλόγους αντίστοιχα σαν χαρίσματα υπηρεσίας, χαρίσματα διακονίας, και υπερφυσικά χαρίσματα.
Οι τρεις κατάλογοι χαρισμάτων είναι οι ακόλουθοι:
Χαρίσματα υπηρεσίας (Ρωμ.ιβ:6-8)
Προφητεία
Υπηρεσία
Διδασκαλία
Προτροπή
Μεταδοτικότητα
Καθοδήγηση
Έλεος

Χαρίσματα διακονίας (Εφες,δ:11)
Απόστολοι
Προφήτες
Ευαγγελιστές
Ποιμένες
Δάσκαλοι

Υπερφυσικά πνευματικά χαρίσματα (Α’ Κορ.ιβ:8-10)
Λόγος σοφίας
Λόγος γνώσης
Πίστη
Χαρίσματα θεραπείας
Ενέργειες θαυμάτων
Προφητεία
Διάκριση των πνευμάτων
Είδη γλωσσών
Ερμηνεία των γλωσσών

Επίσης, στην Α’ Κορ.ιβ:28-30 βρίσκουμε ένα κατάλογο που συνδυάζει στοιχεία από κάθε μια των προηγούμενων κατηγοριών:
Απόστολοι
Προφήτες
Δάσκαλοι
Θαύματα (επίσης «ενεργούντες θαύματα» εδ.29)
Χαρίσματα ιαμάτων
Βοήθειας
Κυβερνήσεις
Είδη γλωσσών
Ερμηνεία γλωσσών (εδ.30).