Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - β:11


ο έχων ούς ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις, ο νικών ου μη αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου

Α. ο νικών ου μη αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου
Η νίκη αυτή δεν είναι όπως πολλοί νομίζουν εναντίον πολιτικών συστημάτων, γιατί οι Χριστιανοί δεν πρέπει να εμπλέκονται σε βιοτικά τέτοιου είδους. Η νίκη αυτή είναι πνευματική και επιτυγχάνεται με το να κηρύττει ο πιστός το λόγο του Θεού όχι μόνο με τα χείλη αλλά και με τη ζωή του. Αυτό έκανε ο Ιησούς εδώ στη γη. Δεν ανακατεύτηκε με τα πολιτικά της εποχής Του, αλλά παρέμενε ενωμένος με τον Πατέρα Του, κήρυττε το λόγο και φανέρωνε τη δύναμη του Πατέρα. Αυτή ήταν η νίκη Του στον κόσμο αυτό (Α’ Ιωαν.ε:4).


Ρωμ.η:35-39 Περιγράφεται η πνευματική μας νίκη όπως την βλέπει ο Κύριος.

Β. ου μη αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου
1. Αποκ.κ:5-6 & 14-15 Ο δεύτερος θάνατος είναι η λίμνη του πυρός. Ο άνθρωπος αποχωρίζεται μία φορά από το σώμα του που είναι ο φυσικός θάνατος, όμως αυτός που έζησε χωρίς το Θεό, θα αποχωριστεί αιώνια από την παρουσία Του κι αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος.
2. Αποκ.κα:8 Άρα ο λαός αυτός του Θεού πρόκειται να γευτεί θάνατο μια φορά. Εάν υπομείνουν στην πίστη τους, θα έχουν τη χαρά της αιώνιας ζωής και ο δεύτερος θάνατος δεν θα τους αγγίξει.

Γ. ου μη αδικηθή
Ο Θεός είναι δίκαιος, δεν θα φερθεί άδικα στο λαό Του όπως οι άνθρωποι. Θα τους δώσει το στεφάνι της νίκης, της αιώνιας ζωής.

Δ. Πνευματικά μαθήματα για μας σήμερα από την περίοδο αυτής της εκκλησίας.
1. Ο Ιησούς μας ενθαρρύνει εν όψει του μαρτυρίου και του θανάτου να είμαστε πιστοί σ’ Αυτόν. Υπάρχει περίπτωση πολλοί από μας να μαρτυρήσουμε πριν την Αρπαγή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν Χριστιανοί που μαρτυρούν σε άλλα μέρη του κόσμου για την πίστη τους στον Κύριο Ιησού.
Μας καλεί λοιπόν να έχουμε αφιέρωση και αποφασιστικότητα σαν να περνούσαμε το καμίνι του διωγμού και του μαρτυρίου. Πρέπει να φτάσουμε σε μεγαλύτερο επίπεδο αφιέρωσης σ’ Εκείνον. Να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη ζωή μας αν χρειαστεί για τον Ιησού. Πολλές φορές είναι πιο δύσκολο να ζεις γι’ Αυτόν παρά να πεθάνεις γι’ Αυτόν.
2. Για τη φτώχεια που μπορεί να έρθει πάνω μας εξ αιτίας των διωγμών πριν γίνει η Αρπαγή, ο Ιησούς μας λέει «μηδέν φοβού», να μην φοβόμαστε τίποτα. Μπορεί να δούμε πιστούς να χάνουν την δουλειά τους εξ αιτίας της μαρτυρίας τους, άλλους να τους κλείνουν φυλακή, άλλους σε ψυχιατρεία, μπορεί ακόμη να υπάρχει έλλειψη τροφής για τους οπαδούς του Χριστού!!
3. Θέλει να μας διδάξει να βαδίζουμε μέσα στους μεγαλύτερους πειρασμούς με πίστη και αγάπη, να νικάμε το κακό δια του καλού, να μην χάνουμε το κουράγιο και την πίστη μας, αλλά να αναπαυόμαστε στον Ιησού ότι και να γίνει.
4. Πίστη μέχρι θανάτου έχει σαν αποτέλεσμα το στέφανο της ζωής.
5. Η αμοιβή για κάθε νικητή είναι ότι δεν θα γευτεί το δεύτερο θάνατο, τη λίμνη του πυρός.
Βλέπουμε στην εκκλησιαστική περίοδο της Σμύρνας, η αγάπη και η αφοσίωση των πιστών να δοκιμάζεται από τη φωτιά και το σίδερο των διωγμών. Σαν σύνολο, ήταν πνευματικά υγιείς και πλούσιοι παρά την εξωτερική τους φτώχεια. Ο Θεός δεν είχε τίποτα κακό να πει εναντίον τους. Αυτό είναι μια χτυπητή αντίθεση με την αμέσως επόμενη εκκλησιαστική περίοδο της Περγάμου, που αν και ήταν ελεύθερη από διωγμούς, οι πνευματικοί καρποί τους ήταν πολύ διαφορετικοί απ’ αυτούς της Σμύρνας.
Ένας από τους αυτοκράτορες που έδιωξε με μανία τους Χριστιανούς ήταν ο Δέκιος (249-251 μ.Χ.) ο οποίος είχε βγάλει ένα διάταγμα που έλεγε ότι: «Όποιος πρόδιδε Χριστιανό θα έπαιρνε αμέσως όλη του την περιουσία». Έτσι πολλοί φίλοι Χριστιανών έφθασαν στο σημείο να τους προδώσουν μόνο και μόνο για ν’ αποκτήσουν τα υπάρχοντά τους.
Ο Κύριος επέτρεψε αυτό το πράγμα για να ξεκολλήσει την καρδιά τους από κάθε τι ανθρώπινο και σαρκικό. Καλό είναι κι εμείς να γυμνάζουμε τους εαυτούς μας πάνω σ’ αυτό το θέμα. Αν είμαστε κολλημένοι με γήινα πράγματα - σπίτια, περιουσίες, μαγαζιά, δουλειές, ντυσίματα - θα έχουμε πρόβλημα όταν κάποια στιγμή μας ζητηθεί να τ’ αφήσουμε για τον Κύριο. Γι’ αυτό από τώρα πρέπει ν’ ανοίξουμε την καρδιά μας και να τα βάλουμε όλα αυτά στον βωμό της θυσίας.
Αν η καρδιά μας είναι δεμένη με κάτι, περισσότερο απ’ ότι είναι με το Θεό, και ο Κύριος επιτρέψει να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, τότε μάλλον που θα τα χάσουμε είτε προς στιγμήν, είτε για πάντα !
Ο Θεός επέτρεψε να περάσει η εκκλησία από όλες αυτές τις θλίψεις γιατί οι καρδιές των ανθρώπων άρχισαν να φεύγουν μακριά Του, σε άλλα πράγματα.
Για να ευλογήσει και πάλι την εκκλησία Του, επέτρεψε τη θλίψη για να ταπεινωθούν οι ψυχές και να προσκολληθούν πάλι στο Χριστό με όλη τους την δύναμη, να κράξουν κι εκεί θα ήταν η ασφάλειά τους.