Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Το δεύτερο έτος της διακονίας Του


Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ

Αναφέρουμε πιο κάτω μερικά σημαντικά περιστατικά κατά το δεύτερο χρόνο της διακονίας του Ιησού. Η περίοδος αυτή αρχίζει από το δεύτερο Πάσχα και τελειώνει το τρίτο Πάσχα.  Ο Ιησούς ήταν τότε περίπου 31 ετών.

Το έτος αυτό ονομάζεται και «έτος της Δημοτικότητας».

Πηγαίνει από την Καπερναούμ στην Ιερουσαλήμ για το Πάσχα.             
Ιωάν.ε:1
Θεραπεύει τον παράλυτο στη λίμνη της Βηθεσδά. 
Ιωάν.β:2-9
Επιστρέφει από την Ιερουσαλήμ στην Καπερναούμ
Ιωάν.ς:1
Θεραπεύει άνθρωπο με κατεστραμμένο χέρι το Σάββατο.
Λουκ.ς:6-11
Πηγαίνει από την Καπερναούμ στο όρος των Μακαρισμών
Μάρκος γ:13
Οι δώδεκα απόστολοι                         
Μάρκος γ:13-19
Η επί του όρους ομιλία.                   
Ματθαίος ε-ς-ζ
Επιστρέφει στην Καπερναούμ
Ματθαίος η:5
Έγερση του γιου της χήρας στη Ναίν
Λουκάς ζ:12 -15
Αμαρτωλή γυναίκα αλείφει τα πόδια του Ιησού.                       
Λουκάς ζ:36-47
Ο Ιησούς επισκέπτεται τη Γαλιλαία        
Λουκάς η:1
Επισκέπτεται πάλι τη Ναζαρέτ και διώχνεται.                               
Μάρκος ς:1-6
Δίνει οδηγίες στους Δώδεκα και τους στέλνει
Ματθ.ι:1  5-42
Ταΐζει 5.000 ανθρώπους με 5 ψωμιά και 2 ψάρια
Ιωάννης ς:1-4
Περπατάει πάνω στη θάλασσα.              
Ιωάν.ς:15-21


           
Β. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

Ο Ιησούς ήθελε πολύ, οι μαθητές του να έχουν μια αποκάλυψη της θεότητάς Του. Στη διάρκεια του τρίτου χρόνου του έργου Του όταν βρισκόταν στους Φιλίππους ρωτάει τους μαθητές του ποιος πίστευαν ότι ήταν (Ματθ.ις:15).

Ωστόσο, από τον πρώτο χρόνο της διακονίας Του και ειδικά από το θαύμα της Κανά, το όλο έργο Του και όλη του η ζωή φανερώνουν τη Θεότητά Του. Υπάρχουν 3 προνόμια που τα έχει μόνο ο Θεός.  Εάν τα είχε αυτά ο Ιησούς αυτό σημαίνει ότι αυτός είναι ο Θεός.

1)   Ο Ιησούς δέχεται λατρεία.

Ματθ.ιδ:33  «Οι δε εν τω πλοίω ελθόντες προσεκύνησαν αυτόν».
Ματθ.ιε:25  «Η δε ελθούσα προσεκύνει αυτόν».
Λουκ.κδ:52    «Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν».

2)  Ο Ιησούς Χριστός συγχώρεσε αμαρτία.

Λουκ.ζ:48  «Και είπε προς αυτήν, Συγκεχωρημέναι είναι αι αμαρτίαι σου».
Μάρκ.β:5   «Τέκνον, συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου»

3)  Ο Ιησούς είναι ο Δημιουργός.

Ο Ιησούς έδειξε ότι είναι ο Δημιουργός:
·     μετατρέποντας το νερό σε κρασί
·     ταΐζοντας τις πέντε χιλιάδες
·     περπατώντας πάνω στη θάλασσα
·     ησυχάζοντας την τρικυμία.

Ο Ιησούς Χριστός είχε διπλή φύση: τη θεία και την ανθρώπινη.  Πολλές φορές μιλούσε και ενεργούσε σαν άνθρωπος και πολλές φορές σαν ο Θεός. Καθώς μελετούμε τα τέσσερα Ευαγγέλια και τη ζωή του Ιησού, η αλήθεια αυτή μας είναι συνέχεια φανερή.