Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Το παιδί της αμαρτίαςΤο παιδί της αμαρτίας θα πεθάνει. Ο καρπός της αμαρτίας θα πεθάνει. Η σπορά και το φύτεμα που δεν είναι του Κυρίου θα ξεριζωθεί. Το σπίτι που δεν είναι θεμελιωμένο πάνω στο βράχο θα το πάρει το ποτάμι.

Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο. Είναι χίλιες φορές βεβαιωμένο. Μπορείς από τώρα να το βλέπεις νεκρό και ας κινείται. Μη ξεγελιέσαι που κινείται. Είναι πεθαμένο γιατί το είπε ο Κύριος. Είναι γκρεμισμένο γατί τ είπε ο Κύριος. Ο Κύριος ξέρει όχι εγώ. Κάτω η αισθησιοκρατία. Κάτω η λογικοκρατία. Είναι αυτά σκλαβιά και δουλεία. Είναι τύφλωση και κακομοιριά. Μόνο ο Κύριος ξέρει.


Είναι ζήτημα χρόνου. Είναι ζήτημα πίστης. Περίμενε λίγο και θα κλείσει ο κύκλος. Πρώτα ο λόγος του Κυρίου. Ύστερα το όραμα της πίστης. Και μετά τα γεγονότα.

Θα τον δεις τον καρπό της αμαρτίας στη νεκρόκασα. Θα το δεις το σπίτι με τα έπιπλα να το παίρνει το ποτάμι. Θα το δεις το χωράφι, ένα ένα να πετιούνται τα φυτεύματα. Αν δεν το δεις δε θα υπάρχει Θεός. Και Θεός υπάρχει. Αληθινός και δίκαιος είναι. Και δεν μπορεί να αναιρέσει. Ούτε να αναιρεθεί.

Μην κάνεις την κουταμάρα και το ρισκάρεις. Μην παίζεις με του Θεού το θέλημα. Μην παίζεις με του Θεού τις απειλές. Είναι το πιο ανόητο πράγμα.