Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Ευφροσύνη

Ψαλ.λζ:4 και ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου.

Η ζωή του πιστού είναι ευφροσύνη.

Ο ασεβής δεν μπορεί να καταλάβει ότι η σχέση με το Θεό δίνει χαρά.

Δεν είναι αγγαρεία, δεν βαριέσαι, δεν το κάνεις από ανάγκη…


Θα το απέφευγαν αν μπορούσαν.

Αυτοί που δεν αγαπάνε τον Θεό έρχονται στην εκκλησία με βαρίδια στα πόδια και φεύγουν με φτερά!

Γι’ αυτούς που αγαπάνε τον Θεό:

  • Οι εντολές Του είναι γεμάτες ευχαρίστηση και οι δρόμοι Του ειρήνη.
  • Δεν ακολουθούν από συνήθεια.
  • Δεν φοβούνται σαν «μπαμπούλα» τον Θεό.
  • Η πίστη τους δεν είναι χειροπέδες.
  • Η ομολογία τους δεν είναι φυλακή.

Ο κόσμος μας θεωρεί δυστυχισμένους επειδή:

  • Δεν φερόμαστε με ελαφρότητα
  • Δεν αμαρτάνουμε με θράσος
  • Δεν το θεωρούμε καύχημα να είμαστε δούλοι της αμαρτίας
και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου.

Αγαπώντας τον Θεό, μπορούμε να έχουμε τις επιθυμίες μας.
Δεν σημαίνει, σκοτώνω, καταστρέφω, συγκρατώ τις επιθυμίες μου.

Δεν είναι εξωτερική αποχή από αμαρτίες που αγαπώ κρυφά!
Ο χριστιανός έχει δύο φύσεις: 1) τον παλαιό άνθρωπο (που πρέπει να απαρνηθούμε) και 2) το νέο άνθρωπο που είναι ελεύθερος.

Ο νέος άνθρωπος (η νέα κτίση) κάνει πράγματα που του αρέσουν (επιθυμίες άγιες) και αποφεύγει αυτά που μισεί.

Για τον πιστό, ο Θεός είναι το φυσικό του στοιχείο (Ψάρι, πουλί, γουρούνι).

Ευφραίνου: σκεπτόμενος την ύπαρξη του Θεού, το ότι υπάρχει, είναι αρκετό. Ό, τι κι αν συμβεί, Εκείνος βασιλεύει!

Είναι σοφός, είναι παντοδύναμος, είναι αιώνιος, είναι αμετάβλητος, είναι γεμάτος χάρη.

Ευφραίνου στο τι έχει ακόμα να κάνει, ευφραίνου στην έμπρακτη αγάπη Του.

Πότε; Πάντοτε!

Είναι δύσκολο όταν όλα πάνε καλά, και όταν όλα πάνε άσχημα (Αβακ.γ:17).

και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου.

Αυτοί που ευφραίνονται στον Θεό, είναι αρμόδιοι για την εκπλήρωση της υπόσχεσης.

Δεν θα ήταν ασφαλές να δώσει ο Θεός στον καθένα την επιθυμία της καρδιάς του.

Πολλές φορές είναι καλό, ο Θεός να ματαιώνει τις επιθυμίες μας.

Άνθρωποι πήγαν και θα πάνε στον ουρανό γιατί δεν είχαν τις επιθυμίες τους.

Αλλά, ο ευφραινόμενος εν Κυρίω, ξέρει να κάνει καλή χρήση.

Ποιες είναι οι επιθυμίες που θα λάβω; Χωράφια, σπίτια, αμάξια, ρούχα, σύζυγος;

Όχι.

Αλλά θα πλησιάσω περισσότερο τον Χριστό, θα έχω συνεχή επικοινωνία μαζί Του, θα γνωρίζω Αυτόν και τη δύναμη της ανάστασής Του!

Θα βαδίζω προς την τελειότητα, απαλλαγμένος από κάθε αμαρτία, θα μισώ το κακό!

Θα γίνω χρήσιμος, θα κερδίζω ψυχές για το Χριστό.

Πως μπορεί να ευφρανθεί στον Θεό, αυτός που οι αμαρτίες του είναι ασυγχώρητες και η οργή του Θεού μένει πάνω του;

Μπορεί ο άνθρωπος να ευφρανθεί στο καταναλίσκον πυρ;

Γι’ αυτό μην αποκάμεις, μην αποθαρρυνθείς, μην απογοητευτείς!

Εβρ.ιβ:1-17

Χαύνωση σημαίνει χαλάρωση, ύφεση, μαλάκυνση, ελάττωση της ορμής, εξουθένωση.

Να έχεις ενθουσιασμό και να είσαι ευγνώμων στο Θεό. Ο Θεός ευλογεί την πιστότητα.

Γαλ.ς:9 Ας μη αποκάμνωμεν δε πράττοντες το καλόν· διότι εάν δεν αποκάμνωμεν, θέλομεν θερίσει εν τω δέοντι καιρώ.

Α’ Κορ.ιε:58 Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.

Αποκ.β:3 και υπέφερες και έχεις υπομονήν και διά το όνομά μου εκοπίασας, και δεν απέκαμες.

Η πειθαρχία, μαλακώνει την καρδιά. Αντίθετα, η αμαρτία και η παρακοή σκληραίνει την καρδιά.

Εβρ.ι:38 Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως· και εάν τις συρθή οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν.

Ματθ.ια:12 Από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του νυν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν.

Ιερ.ιβ:5 Εάν τρέξης μετά των πεζών και σε κάμωσι να ατονήσης, τότε πως θέλεις αντιπαραταχθή προς τους ίππους; και εάν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφ' ην ήλπιζες, τότε πως θέλεις κάμει εις το φρύαγμα του Ιορδάνου;