Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

«Ποιος είσαι εσύ που θα με κρίνεις»;

Ας δούμε το θέμα του τίτλου μας, μέσα από το λόγο του Θεού:

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει κάποιον να το λέει αυτό, απευθυνόμενος σ’ εμάς ή σε κάποιον άλλο; Είναι εύκολο για τους περισσότερους από εμάς να προσβληθούμε όταν οι άλλοι αποδοκιμάζουν τις ενέργειές μας.

Από τη φύση μας, οι περισσότεροι δεν θέλουμε να μας ενοχλούν. Δυσανασχετούμε όταν ξένοι μπαίνουν απρόσκλητοι στην προσωπική μας ζωή.


Αυτόματα σηκώνουμε ένα αμυντικό τοίχο. Κάπου σε όλους μας υπάρχει μια αποθήκη που στεγάζει μυστηριώδεις φράσεις που έχουν σχεδιαστεί για ανταπόδειξη και αιτιολόγηση. Από εκεί αρπάζουμε στα γρήγορα μία, και τη χρησιμοποιούμε με την ελπίδα να αποστομώσουμε τον κατήγορό μας. Μερικές φορές, αυτό δουλεύει.

Τα περισσότερα μέλη μιας εκκλησίας και πρώην μέλη εκκλησίας, θεωρούν ότι η πράξη του να κρίνει κανείς είναι σοβαρό λάθος. Έτσι, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κριθεί, κάποια στιγμή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ας εξετάσουμε το θέμα να κρίνουμε τους άλλους.

Σαν πολίτες, έχουμε συνηθίσει να κρινόμαστε κάθε μέρα για τις δεξιότητες, τη συμπεριφορά και την απόδοσή μας.

Η κρίση είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην καθημερινότητά μας.

   · Τηλεοπτικές εκπομπές, κρίνουν την ικανότητα των διαγωνιζόμενων να τραγουδήσουν ή να παρουσιάσουν κάτι.

    · Στις εκπομπές μαγειρικής κρίνονται τα φαγητά που φτιάχνει ο ένας ή η άλλη.
     
      · Οι δημοσιογράφοι κρίνουν τους πάντες και τα πάντα.

      · Χιλιάδες βιογραφικά κρίνονται κάθε μέρα.
    
     · Γίνονται διαγωνισμοί σκύλων, όπου τα ζώα αυτά κρίνονται από επιτροπές.

       · Στα σχολεία γίνονται διαγωνίσματα όπου κρίνεται η απόδοση των μαθητών.

      · Από το υπουργείο συγκοινωνιών κρίνεται η ικανότητα των υποψήφιων οδηγών.

       · Ο ποιμένας της εκκλησίας κρίνεται καθημερινά από τους πιστούς..

       · Οι τράπεζες κρίνουν αν θα πρέπει να δώσουν δάνειο ή όχι.

        · Κοπέλες στέκονται στη σειρά για να κριθούν, ποια είναι πιο όμορφη.

      · Αγώνες γίνονται σε στάδια, όπου οι αθλητές κρίνονται για τις επιδόσεις τους.

Φαίνεται ότι είμαστε άνετοι με την ιδέα ότι θα κριθούμε για τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν εγκρίνεται χωρίς κάποιου είδους κρίση. Ωστόσο, είναι η ανθρώπινη κρίση στις πνευματικές αναζητήσεις μας, ή η έλλειψη αυτής, που βάζει φωτιά στις αντιδράσεις μας.

Κρίνω σημαίνει: «Σχηματίζω γνώμη μετά από προσεκτικό ζύγισμα των αποδεικτικών στοιχείων και έλεγχό τους».

Έχεις αρρωστήσει κι έχεις κουραστεί να σε κρίνουν; Καταλαβαίνω. Ας εξετάσουμε το θέμα της κρίσης μέσα από το λόγο του Θεού.

Είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να κρίνουμε σαν Χριστιανοί; Η απρόσμενη απάντηση είναι, όχι. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την Αγία Γραφή όσοι δεν κρίνουν, είναι πιο πιθανό να παρασυρθούν από ψευδοδιδασκαλίες και δεν είναι αποτελεσματικοί στη μαρτυρία τους για τον Ιησού.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που αναφέρουν την «εντολή» του Κυρίου να μην κρίνουμε, χρησιμοποιούν τα παρακάτω εδάφια:

Ματθ.ζ:1 Μη κρίνετε, διά να μη κριθήτε·

Ματθ.ζ:2 διότι με οποίαν κρίσιν κρίνετε θέλετε κριθή, και με οποίον μέτρον μετρείτε θέλει αντιμετρηθή εις εσάς.

Ματθ.ζ:3 Και διά τι βλέπεις το ξυλάριον το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν τω οφθαλμώ σου δεν παρατηρείς;

Ματθ.ζ:4 Η πως θέλεις ειπεί προς τον αδελφόν σου, Άφες να εκβάλω το ξυλάριον από του οφθαλμού σου, ενώ η δοκός είναι εν τω οφθαλμώ σου;

Ματθ.ζ:5 Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ιδεί καθαρώς διά να εκβάλης το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου.

Σε ποιους ειπώθηκαν αυτά τα λόγια;

Όλο αυτό το απόσπασμα απευθύνεται στους θρησκευτικούς υποκριτές των ημερών του Ιησού. Ο Κύριος προειδοποίησε αυτούς τους αυτοδικαιούμενους ανθρώπους που επέκριναν τους άλλους, ενώ ήταν ένοχοι για τα ίδια πράγματα ... ή χειρότερα.

Έχεις αρρωστήσει και κουράστηκες από τις κριτικές; Όσο κι αν δεν αρέσει στη σάρκα σου, τα μέλη της εκκλησίας πρέπει να κάνουν κρίσεις.

Ματθ.ζ:15 Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες.

Ματθ.ζ:16 Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σύκα;

Α’ Ιωάν.δ:1 Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν ήναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον.

Οι ψευδοπροφήτες πρέπει να αναγνωρίζονται (να κρίνονται) από τους καρπούς τους.

Πρέπει οι χριστιανοί να κρίνουν ο ένας τον άλλον; Απολύτως!

Ο Κύριος είναι ικανοποιημένος με αυτούς που κρίνουν δίκαια.

Ιωάν.ζ:24 Μη κρίνετε κατ' όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε.

Χλιαροί χριστιανοί στην εκκλησία, θεωρούν ότι ο ποιμένας δεν μπορεί να τους κρίνει.

Θα τους υπενθυμίσω τις οδηγίες του Κυρίου στον ιερέα Ιησού:

Ζαχ.γ:7 Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· Εάν περιπατήσης εν ταις οδοίς μου και εάν φυλάξης τας εντολάς μου, τότε συ θέλεις κρίνει έτι τον οίκόν μου και θέλεις φυλάττει έτι τας αυλάς μου και θέλω σοι δώσει να περιπατής μεταξύ των ενταύθα ισταμένων.

Θυμηθείτε τι είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής:

Ματθ.γ:7 Ιδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς· Γεννήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγητε από της μελλούσης οργής;

Μάρκ.ς:17 Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και επίασε τον Ιωάννην και έδεσεν αυτόν εν τη φυλακή διά την Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα.

Μάρκ.ς:18 Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδην ότι δεν σοι είναι συγκεχωρημένον να έχης την γυναίκα του αδελφού σου.

Ο Ιωάννης είχε τα κότσια να πει στο βασιλιά Ηρώδη, ότι ήταν λάθος, ότι συζούσε με την γυναίκα του αδελφού του. Ο Ηρώδης έριξε τον Ιωάννη στη φυλακή και τελικά τον αποκεφάλισε. Ο Ιωάννης δεν φοβήθηκε να κάνει μια δίκαιη κρίση.

Ο προφήτης Νάθαν κοίταξε το βασιλιά Δαβίδ στα μάτια και τον έκρινε.

Β’ Σαμ.ιβ:7 Και είπεν ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, Συ είσαι ο άνθρωπος· ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· Εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ, και εγώ σε ηλευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ·

Πάντα θα υπάρχει δυσαρέσκεια στο εκκλησίασμα μετά από μηνύματα που κρίνουν.

Ησ.λ:10 οίτινες λέγουσι προς τους βλέποντας, Μη βλέπετε· και προς τους προφήτας, Μη προφητεύετε εις ημάς τα ορθά, λαλείτε προς ημάς κολακευτικά, προφητεύετε απατηλά·

Ακόμη και στις ημέρες του Ησαΐα, οι άνθρωποι ήθελαν να τους αφήσει ήσυχους ο άνθρωπος του Θεού. Ήθελαν να ακούν μόνο «καραμελωμένα» κηρύγματα. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από τότε. Ήθελαν να κάνουν ό, τι τους άρεσε.

Κριτ.κα:25 Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύς εν τω Ισραήλ· έκαστος έπραττε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού.

Χωρίς υπευθυνότητα, χωρίς λογοδοσία, ακόμη και τα παιδιά του Θεού μπορούν να πέσουν σ’ αυτό το επίπεδο. Τα συγκλονιστικά νέα για τη σάρκα μας είναι ότι αυτό που είναι σωστό στα μάτια μας, μπορεί να μην είναι σωστό στα μάτια του Θεού. Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια και τη χρειαζόμαστε σε διάφορους τομείς.

Τι γίνεται με τη διάκριση των πνευμάτων;

Α’ Κορ.ιβ:10 εις άλλον δε ενέργειαι θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών.

Αυτό είναι ένα χάρισμα που ο Θεός έδωσε στο σώμα Του, με το οποίο άνθρωποι γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα, είναι σε θέση να διακρίνουν τι πνεύμα είναι αυτό που εμφανίζεται. Κατά κάποιον τρόπο, είναι σαν να μπορείς να δεις τι υπάρχει μέσα στον άλλο.

Δοκιμάζετε τα πνεύματα (να τα κρίνετε).

Α’ Ιωάν.δ:1 Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εν ήναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον.

Σαμουήλ

Ο προφήτης έμαθε την κρίση των πνευμάτων με σκληρό τρόπο. Γρήγορα κατάλαβε ότι ο Θεός δεν βλέπει μόνο το εξωτερικό, όπως οι άνθρωποι, αλλά βλέπει, ιδιαίτερα, στην καρδιά.

Α’ Σαμ.ις:7 Και είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, Μη επιβλέψης εις την όψιν αυτού ή εις το ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν· διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος· διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενον, ο δε Κύριος βλέπει την καρδίαν.

(Σημείωση: στους πνευματικά δύστροπους, αρέσει να δικαιολογούν την σαρκική και ίσως ακόμη και αμαρτωλή εξωτερική εμφάνισή τους, λέγοντας ότι ο Θεός κοιτάζει την καρδιά. (Σαν να ήταν το μόνο μέρος που κοιτάζει).

Αν δεν θέλεις να σε κρίνει κανείς, να χαίρεσαι που δεν ζούσες την εποχή που ο Παύλος κήρυττε.

Ο Παύλος έκρινε δημόσια καταστάσεις, χωρίς να είναι παρών.

Περίπτωση 1. Ανηθικότητα

Α’ Κορ.ε:3 Διότι εγώ ως απών κατά το σώμα, παρών όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρών τον ούτω πράξαντα τούτο,

Α’ Κορ.ε:4 εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αφού συναχθήτε σεις και το εμόν πνεύμα με την δύναμιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Α’ Κορ.ε:5 να παραδώσητε τον τοιούτον εις τον Σατανάν προς όλεθρον της σαρκός, διά να σωθή το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού.

Α’ Κορ.ε:11 Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφησθε, εάν τις αδελφός ονομαζόμενος ήναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λοίδορος ή μέθυσος ή άρπαξ· με τον τοιούτον μηδέ να συντρώγητε.
(ονομαζόμενος ήναι…)

Ο τρόπος ζωής των πιστών γίνεται αιτία να κριθούν από την εκκλησία και να ονομάζονται με το όνομα της αμαρτίας τους.

Α’ Κορ.ε:12 Διότι τι με μέλει να κρίνω και τους έξω; δεν κρίνετε σεις τους έσω;

Α’ Κορ.ε:13 Τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει. Όθεν εκβάλετε τον κακόν εκ μέσου υμών.

Περίπτωση 2. Εκκλησιαστικές φατρίες κατά το Δείπνο του Κυρίου

Α’ Κορ.ια:17 Ενώ δε παραγγέλλω τούτο, δεν επαινώ ότι συνέρχεσθε ουχί διά το καλήτερον αλλά διά το χειρότερον.

Α’ Κορ.ια:18 Διότι πρώτον μεν όταν συνέρχησθε εις την εκκλησίαν, ακούω ότι υπάρχουσι σχίσματα μεταξύ σας, και μέρος τι πιστεύω·

Ο Παύλος έκρινε ανοιχτά, ευαίσθητες καταστάσεις
Η κρίση απαιτείται για όλους τους πνευματικούς ανθρώπους

Α’ Κορ.β:14 Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού· διότι είναι μωρία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίση αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται.

Α’ Κορ.β:15 Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπ' ουδενός ανακρίνεται.

(Το μήνυμα) Α’ Κορ.β:15 Οι πνευματικά ζωντανοί, έχουν πρόσβαση σε όλα όσα κάνει το Πνεύμα του Θεού και δεν μπορεί να κριθεί από μη πνευματικό κριτικό.

Οι πλήρεις Πνεύματος Αγίου πιστοί, μπορούν να κρίνουν τα πάντα.

Να κρίνουν πνεύματα; Ναι! Να κρίνουν καταστάσεις; Απολύτως!

Μπορούμε να κρίνουμε τα πάντα, με κριτήριο το λόγο του Θεού. Πράγματα όπως:
·   
         Καταστάσεις της ζωής
·        Γεγονότα
·        Σχέσεις
·        Φιλίες
·        Μουσική
·        Διαδικτυακές δραστηριότητες
·        Διασκέδαση
·        Τηλεοπτικές σειρές
·        Αθλήματα
·        Ψευδοδιδασκαλίες
·        Μόδα
·        Συμβιβασμούς
·        Έλλειψη σεμνότητας
Για να ονομάσουμε μόνο μερικά.

(Σημείωση: ο ΚΑΘΕΝΑΣ που έχω δει να επαναξιολογεί τα πρότυπα αγιασμού ή τις πεποιθήσεις του, δεν αυξάνεται πιο κοντά στο Θεό αλλά μάλλον μετακινείται προς το κοσμικό φρόνημα, εφευρίσκοντας δικαιολογίες διάφορες).

Οι απόστολοι έκριναν σωστά μια κατάσταση και το Άγιο Πνεύμα το επιβεβαίωσε.

Πράξ.ιε:28 Διότι εφάνη εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις ημάς να μη επιβάλλωμεν εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων,

Ο Παύλος δεν φοβόταν να κρίνουν τα λόγια του οι αδελφοί.

Α’ Κορ.ι:14 Διά τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας.

Α’ Κορ.ι:15 Λέγω ως προς φρονίμους· κρίνατε σεις τούτο το οποίον λέγω·

Δεν σου αρέσει να κρίνεσαι; Το καταλαβαίνω, αλλά να ξέρεις ότι και οι προφήτες είναι υποκείμενοι σε κρίση.

Η ανταμοιβή του προφήτη δεν είναι χρήματα ή φήμη. Είναι απλά ότι η προφητεία του πραγματοποιήθηκε.

Α’ Κορ.ιδ:29 Προφήται δε ας λαλώσι δύο ή τρεις, και οι άλλοι ας διακρίνωσιν·

Ο ποιμένας πρέπει να παίρνει αποφάσεις χρησιμοποιώντας την προσωπική του κρίση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας ποιμένας πρέπει να αντιμετωπίσει καταστάσεις που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα και ονομαστικά στην Αγία Γραφή. Τότε, οφείλει να πάρει μια απόφαση από μόνος του. Αυτοί που παίρνουν σωστές αποφάσεις αξίζουν διπλή τιμή.

Α’ Τιμ.ε:17 Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιόνωνται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσιν εις λόγον και διδασκαλίαν·

Χωρίς αμφιβολία, αυτός είναι ένας καλός λόγος γιατί μερικοί κάνουν έντονο θόρυβο όταν πρόκειται να κριθούν.

Σενάριο 1

Ίσως είναι «επαναστάτες» που δεν θέλουν ν’ αλλάξουν.

Επειδή δεν πράττουν καλώς και δεν θέλουν κανείς να τους το θυμίζει.

Ξέρουν τι έχουν διδαχτεί.

Θυμούνται πως συνήθιζαν να ζουν.

Επιλέγουν να αγνοήσουν το λόγο του Θεού και τον ποιμένα τους.

Σενάριο 2

Ίσως ο Θεός έχει επιτρέψει να πλανηθούν

Αισθάνονται ότι έχουν δίκιο και θα το κοπανάνε ακούραστα στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τους εαυτούς τους.

Αισθάνονται σωσμένοι και είναι ικανοποιημένοι, παρόλο που δεν υπήρξαν ποτέ μακρύτερα από την αλήθεια.

Δεν θα αγαπήσουν την αλήθεια, έτσι ο Θεός διάλεξε την πλάνη τους και τους έδωσε κάτι που θα αγαπούν. Το Σφάλμα.

Σενάριο 3

Μια ταπεινή καρδιά θα μετανοήσει όταν κριθεί για να διορθώσει το σφάλμα.

Β’ Τιμ.β:25 διδάσκων μετά πραότητος τους αντιφρονούντας, μήποτε δώση εις αυτούς ο Θεός μετάνοιαν, ώστε να γνωρίσωσι την αλήθειαν,

Ποιμένα…. Κήρυξε το λόγο. Είναι το νήμα της στάθμης του Θεού.

Κήρυξε άφοβα και χωρίς εύνοιες.

Μη φοβάσαι τα πρόσωπά τους.

Πρέπει να απαντήσεις στο Θεό, τι κήρυξες και τι δεν κήρυξες.

Κήρυξε, ακόμα κι αν αυτό επηρεάζει τους φίλους σου ή την οικογένειά σου.

Κήρυξέ το γιατί είναι η αλήθεια.

Όταν οι πράξεις ενός πιστού κρίνονται ότι είναι λάθος, πρέπει να γίνει διόρθωση.

Α’ Τιμ.ε:20 Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων, διά να έχωσι φόβον και οι λοιποί.

Λουκ.ιζ:3 Προσέχετε εις εαυτούς. Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήση εις σε, επίπληξον αυτόν· και εάν μετανοήση, συγχώρησον αυτόν.

Β’ Τιμ.δ:2 κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής.

Τίτ.α:13 Η μαρτυρία αύτη είναι αληθινή. Διά την οποίαν αιτίαν έλεγχε αυτούς αποτόμως, διά να υγιαίνωσιν εν τη πίστει,

Τίτ.β:15 Ταύτα λάλει και πρότρεπε και έλεγχε μετά πάσης εξουσίας· ας μη σε περιφρονή μηδείς.

Αν δεχόμαστε πρόθυμα διόρθωση και οδηγίες, αποδείχνουμε ότι είμαστε τέκνα Θεού.

Εβρ.ιβ:5 και ελησμονήσατε την νουθεσίαν, ήτις λαλεί προς εσάς ως προς υιούς, λέγουσα· Υιέ μου, μη καταφρονής την παιδείαν του Κυρίου, μηδέ αθυμής ελεγχόμενος υπ' αυτού.

Εβρ.ιβ:6 Διότι όντινα αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγόνει πάντα υιόν, τον οποίον παραδέχεται.

Εβρ.ιβ:7 Εάν υπομένητε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς υιούς· διότι τις υιός είναι, τον οποίον δεν παιδεύει ο πατήρ;

Εβρ.ιβ:8 Εάν όμως ήσθε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγειναν μέτοχοι πάντες, άρα είσθε νόθοι και ουχί υιοί,

Εβρ.ιβ:9 έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών είχομεν παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς· δεν θέλομεν υποταχθή πολλώ μάλλον εις τον Πατέρα των πνευμάτων και ζήσει;

Αν ακόμα είσαι άρρωστος και κουρασμένος απ’ αυτούς που σε κρίνουν…

Πως τότε μπορεί να σε βοηθήσει κανείς;   

Τότε, δεν χρειάζεσαι ποιμένα.

Ούτε ένα αληθινό φίλο.

Διαλέγεις να κάνεις ότι θες εσύ.

Κανείς δεν μπορεί να βοηθηθεί αν δεν αισθανθεί την ανάγκη της βοήθειας.

Σε παρακαλώ, μην υψώνεις πια αμυντικό τοίχο, όταν κρίνεται η ζωή σου, επειδή δεν ικανοποιεί το Θεό.

Ποιος είσαι εσύ που θα με κρίνεις;

Άνθρωπος με ευγενική καρδιά, ποτέ δεν θα πει αυτά τα λόγια.

Μήπως έχεις γίνει ανεπίδεκτος μαθήσεως;

Έχεις βοηθηθεί στο παρελθόν;

Μήπως έχει σκληρύνει η καρδιά σου;

Θέλεις μια μαλακή καρδιά;

Θέλεις να σωθείς;

Τότε, ξεκίνα με ταπεινή υπακοή στο λόγο του Θεού.