Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Τρόποι που μιλά ο Σατανάς


Ο Σατανάς είναι απατεώνας και διαστρεβλώνει τις Γραφές.

Είδαμε χθες ότι ο Θεός μιλά μέσα από τη δημιουργία, μέσα από τις Γραφές, με το Πνεύμα Του, μέσα από άλλους πιστούς, μέσα από περιστάσεις.

Όμως πρόσεξε, γιατί ο Σατανάς μιμείται τη φωνή του Θεού:


1. Μιλά μέσα από τη δημιουργία, ενθαρρύνοντάς μας να λατρέψουμε την κτίση μάλλον παρά τον κτίσαντα, να υπερασπιζόμαστε τα ζώα αλλά όχι τα αγέννητα μωρά, να λατρεύουμε το σεξ έξω από τα όρια που ο Θεός έχει θέσει, να προάγουμε την επανάσταση (Ρωμ.α:18-32 & Β’ Πέτρ.γ:3-7)

2. Μιλά μέσα από το λόγο του Θεού με κατεργαριές, αποκόπτει, επικολλά (copy-paste) και γενικά τον χρησιμοποιεί λάθος (Ματθ.δ:1-11 ιδιαίτερα το εδ.6).

3. Μιμείται το Πνεύμα του Θεού, χρησιμοποιεί ακόμα και τη γλωσσολαλιά και προβάλει ένα λάθος ορισμό της αγάπης για να μας πείσει να αποδεχτούμε τις ηθικές αξίες της εποχής μας και να κάνουμε πράγματα που είναι ενάντια στο λόγο του Θεού (Β’ Κορ.ια:3-4).

4. Μιλά μέσα από ανθρώπους που δολώνουν το λόγο του Θεού (Β’ Κορ.δ:2), και θέλουν να μας παρασύρουν να ακολουθήσουμε τον εύκολο δρόμο, την πλατιά οδό, υψώνοντας τον εαυτό μας βάζοντας τον στην πρώτη θέση (Α’ Κορ.ιε:33 & Εφες.ε:6).

5. Μιλά μέσα από τις περιστάσεις της ζωής, ανοίγοντας πόρτες πειρασμού (Γέν.γ:1-7).

Η ασφάλειά μας:


  • Αγρύπνια – Α’ Πέτρ.ε:8 Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη·
  • Ένδυση της πανοπλίας του Θεού (δοκιμάζοντας τα πάντα με τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι η λόγος του Θεού, η αλήθεια) – Εφες.ς:10-18
  • Εκζήτηση των οδών και μέτρων του Κυρίου – Β’ Κορ.ι:13