Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Ο σωστός συμβουλάτορας

Παραπλανητικές φιλοσοφίες, χριστιανική συμβουλευτική.

Ο πειθαρχημένος Χριστιανός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός τι είδους συμβουλές ζητά από άλλους. Συμβουλή που έρχεται σε αντίθεση με το γραπτό λόγο του Θεού είναι λάθος συμβουλή.

Υπάρχουν πολλές Χριστιανικές «εξουσίες» που γράφουν άρθρα και κάνουν προσωπική συμβουλευτική. Δυστυχώς, κάποιοι έχουν έλλειψη Βιβλικής γνώσης, ωριμότητας και εμπειρίας, και άλλοι ανακατεύουν τη Βιβλική αλήθεια με ψέματα και προσωπικές γνώμες.


Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το 83% των ασκούμενων χριστιανών λένε ότι η Αγία Γραφή είναι η πηγή της αλήθειας, αλλά το 67% των ίδιων ανθρώπων πιστεύουν ότι η απόλαυση είναι ο νούμερο ένα στόχος της ζωής μας. Το 40% πιστεύει ότι κάθε είδους σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ συναινούντων ενηλίκων είναι αποδεκτή. Αυτό είναι «αυτοεκπληρούμενη ηθική».

Φαίνεται ότι πολλοί Χριστιανοί έχουν σταματήσει να αντιστέκονται στο κοσμικό φρόνημα και έχουν αρχίσει να το απορροφούν.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι σημαντικό να ζητάμε συμβουλές μόνο από εκείνους που πραγματικά ξέρουν το λόγο του Θεού και προσπαθούν να τον ζήσουν.