Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Το «ψέμα» του Ιωάν.γ:16Πολλές, αν όχι οι περισσότερες ομολογίες, πιστεύουν και εμπιστεύονται το ψέμα του Ιωάννη γ:16. Ο Σατανάς πολύ συχνά διαστρεβλώνει τις Γραφές σε μια προσπάθεια να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστεύουν ότι είναι σωσμένοι, ενώ δεν είναι.

Β’ Κορ.α:14 Και ουδέν θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός.

Στη Β’ Κορινθίους ια ο Παύλος μιλάει για ψευδοαπόστολους. Σκέψου το λίγο αυτό... ψεύτικοι απόστολοι. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ενεργούν σαν να είναι του Θεού, ότι κάνουν το έργο του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα είναι του Σατανά και ο μόνος σκοπός τους είναι να σε βλάψουν και να σε εξαπατήσουν.

Πιστεύουμε τόσο απρόσεκτα, πράγματα που δεν ξέρουμε, που απλά ακούμε από εκείνους που εμφανίζονται σαν να έχουν μια θέση εξουσίας.


Α’ Θεσ.ε:21 Πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε·

Ο Παύλος μας προειδοποιεί εδώ να δοκιμάζουμε! Αν αυτά που διδάσκουν είναι σωστά, πρέπει να αποδεικνύονται. Σύγκρινέ τα με τη Γραφή για να αποδειχτεί ότι είναι αλήθεια. Μόνο με προσευχή και βαθύτερη μελέτη, θα είμαστε σε θέση να δούμε και να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού.  Μόνο με προσευχή και μελέτη μπορούμε να δούμε την αλήθεια του Ιωάν.γ:16.

Το Ιωάν.γ:16 είναι ίσως το πιο πολυχρησιμοποιημένο εδάφιο των ημερών μας, αλλά και το πιο παρεξηγημένο. Κατατάσσεται ακριβώς εκεί με τις άλλες απάτες που διδάσκονται, όπως «δεν χρειάζεται να βαπτιστείς στο νερό» και «Αφού σώθηκες, τίποτα δεν σε κουνάει από κει». Και τα δύο είναι ψέματα του Σατανά και απλά θα σε κάνουν να σφάλεις στον Θεό και να χάσεις το σχέδιο της σωτηρίας, που ο Θεός έχει ετοιμασμένο για μας.

Το Ιωάν.γ:16 λέει: Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι δυνατό να αποστηθίσουν οποιοδήποτε άλλο εδάφιο στην Αγία Γραφή, αλλά μπορούν να σου πουν αυτό. Γιατί; Επειδή δεν τους νοιάζει να διαβάσουν περισσότερο; Είναι θέμα τεμπελιάς;

Είναι επειδή διδάχτηκαν το ψέμα του Ιωάν.γ:16 και στη συνέχεια απλά το αφήνουν, σκεπτόμενοι ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν;

Το Ιωάν.γ:16 είναι ένα πολύ αληθινό εδάφιο και αυτό καθ’ αυτό βεβαίως δεν είναι ψέμα. Είναι αυτό που διδάσκεται ότι σημαίνει αυτό το εδάφιο, που το κάνει ψέμα! Είναι όταν επιλέγουμε να σκεφτόμαστε ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι απλά να «πιστεύουμε» γενικά και αόριστα στο Χριστό και τα χάνουμε όλα. Εκείνοι που έχουν διδαχθεί αυτό, ενδέχεται σ’ ολόκληρη τη ζωή τους να μην μπορούν να το δουν κάπως διαφορετικά επειδή το ψέμα του Ιωάν.γ:16 είναι τόσο βαθιά ριζωμένο, αλλά η ιδέα της απλής, αόριστης πίστης στον Ιησού, δεν είναι αρκετή.

Τι σημαίνει πραγματικά αυτό το εδάφιο;

Είναι απλό... Αν «πιστεύεις εις αυτόν», τότε πιστεύεις όλα όσα δίδαξε. Αν πιστεύεις σ’ Αυτόν, τότε πιστεύεις σ’ αυτό που είπε στο Ιωάν.γ:5 και όλη την υπόλοιπη Γραφή, για το πώς πρέπει να σωθούμε.

Στο Ιωάν.γ:5 ο Ιησούς απάντησε, Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.

Αυτό το κεφάλαιο είναι για τη σωτηρία. Ο Νικόδημος ρωτά τον Ιησού, πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ξαναγεννηθεί, και ο Ιησούς ξεκάθαρα του είπε, «εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού». Το νερό συμβολίζει το βάπτισμα στο νερό και το πνεύμα συμβολίζει το βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο.

Στο Μάρκ.ις:15, αφού ο Ιησούς είχε αναστηθεί, τους διέταξε «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν» και στο επόμενο εδάφιο λέει πολύ καθαρά «Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή». Αυτά είναι λόγια του Ίδιου του Ιησού, και είπε ότι πρέπει να βαπτιστούμε, γιατί διαφορετικά θα καταδικαστούμε. Γιατί με τόσο δυνατές και ξεκάθαρες οδηγίες αποτυγχάνουμε τόσο άσχημα να υπακούσουμε την αλήθεια; Είναι γιατί δεν διαβάζουμε λίγο πιο πολύ και λίγο πιο βαθιά. Πιστεύω στο Χριστό σημαίνει πιστεύω σε ότι είπε και δίδαξε και το κάνω!