Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΤΟ «ΠΑΡ' ΟΛΙΓΟΝ»

Πράξεις κς:28

Συγκλονιστικά τραγική η ομολογία του Αγρίππα. Μόνο του Αγρίππα; Πόσοι, πού...
 
1. Είναι κοντά στη σωτηρία, όχι όμως μέσα.
2. Πλησίασαν πολύ, όμως ποτέ δεν έφθασαν.
3. Έτρεξαν όλο το δρόμο, έπεσαν όμως δυο μέτρα πριν το τέρμα.
4. Παρά μισό λεπτό θα προλάβαιναν το τραίνο, όμως... το έχασαν.
5. Παρά ένα νούμερο θα κέρδιζαν το λαχείο, όμως... δεν το κέρδισαν.

Σωστή λοιπόν η θέση πού παίρνει η Βίβλος και η προτροπή της σ’ αυτούς τους ανθρώπους:

α. «Παρ’ ολίγον και πάρα πολύ» κς:29.

β. «Σπουδάσατε, βεβαίαν υμών την κλήσιν και εκλογήν» Β’ Πέτρου α:10.