Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Πως μπορούμε να διεγείρουμε ηθικά υγιείς σκέψεις

Β’ Πέτρ.γ:1-2, Υγιείς σκέψεις, Βιβλικές σκέψεις

Παρακινούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ο Πέτρος είπε ότι έγραψε τις δύο επιστολές του: για να μας διεγείρει να θυμόμαστε υγιεινά πράγματα.

Είναι απολύτως απαραίτητο να σκεφτόμαστε σωστά. Αυτό δεν σημαίνει να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν κακά πράγματα.


Σημαίνει:
· 
   Εστιάζουμε στα καλά πράγματα ώστε να διατηρήσουμε μια στάση ευγνωμοσύνης.

Φιλιπ.δ:8 Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε·
·  
   Δεν ψυχαγωγούμαστε με αμαρτίες και άσχημα θέματα

Εφεσ.ε:8-13 Διότι ήσθε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω· περιπατείτε ως τέκνα φωτός· διότι ο καρπός του Πνεύματος είναι εν πάση αγαθωσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία· εξετάζοντες τι είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε· διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών αισχρόν έστι και λέγειν· τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά· επειδή παν το φανερούμενον φως είναι.

Αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, επειδή ζούμε σε μια κουλτούρα όπου η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και η μουσική, προωθούν τόσο συχνά ανήθικα θέματα με δελεαστικούς τρόπους.
   
   · Θυμόμαστε το μήνυμα της Παλαιάς Διαθήκης:

Την ιστορία της πτώσης του ανθρώπινου γένους και την προμήθεια χάρης και αγάπης από την πλευρά του Θεού. Β’ Πέτρ.γ:2, Α΄Κορ.ι:1-17
   
   · Θυμόμαστε το μήνυμα της Καινής Διαθήκης

και τις εντολές που περιέχει για να μας βοηθήσει να ζήσουμε για τον Χριστό. Β’ Πέτρ.γ:2. Τίτ.β:11-14

Τι έκανες σήμερα για να σκέφτεσαι υγιεινά;