Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκάλυψη κβ:3 «Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον· και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή, και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν»

Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον

Το ανάθεμα και η κατάρα βρίσκονται σε αντίθεση με το θρόνο του Θεού και του αρνίου. Όπου υπάρχει ο θρόνος του Θεού δεν υπάρχει ανάθεμα. Η κατάρα αυτή περιλαμβάνει ασθένεια, λύπη, κόπους, βάσανα, εργασία με τον ιδρώτα του προσώπου μας, αγκάθια και τριβόλια. Όμως η μεγαλύτερη κατάρα είναι η αμαρτία και ο Διάβολος. Όλα αυτά όμως έχουν παρέλθει και δεν υπάρχουν πλέον. Δεν θα υπάρχει πλέον πειρασμός, ούτε ο περαστής να μας βάζει την επιθυμία για κλοπή, φθόνο, μίσος, κακία, καταστροφή. Δεν θα υπάρχουν εκεί ψεύδη, φιλονικίες, έχθρες, διαμάχες, έριδες, και η πίεση από το Σατανά. Δεν θα υπάρχουν πλέον εμπόδια για να μας κρατήσουν μακριά από τον Ουράνιο αγαπημένο μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, με τον οποίο θέλουμε να είμαστε σε συνεχή και αδιάσπαστη σχέση και επικοινωνία.


Θα είμαστε συνεχώς μέσα σ’ Αυτόν ολοκληρωτικά και αδιάκοπα. Θα μας δίνει κατά την επιθυμία των καρδιών μας, γιατί Τον ευαρεστούμε και Τον αγαπάμε.

Α΄ Κορ.ιε:25-28 Αυτός ο έσχατος εχθρός, ο θάνατος, καταργείται για τους πιστούς κατά την Αρπαγή. Όμως στη Νέα γη ο θάνατος καταργείται και καταστρέφεται οριστικά, ολοκληρωτικά και για πάντα, για όλους τους δίκαιους. Στην κρίση του Μεγάλου Λευκού θρόνου ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη Λίμνη του Πυρός. Έτσι ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Ο Θεός εν Χριστώ είναι τα πάντα εν πάσι για τους αγαπητούς Του, τους αγίους Του, σε όλη την αιωνιότητα.

Α΄Κορ.ιε:55-57. Το φθαρτό τούτο σώμα θα ντυθεί αφθαρσία και το θνητό την αθανασία. Και τότε θα καταποθεί ο θάνατος εν νίκη. Αυτή η νίκη κατά του θανάτου θα είναι πλήρης, οριστική και αιώνια. Προσμένουμε μια νέα γη στην οποία θα κατοικεί δικαιοσύνη, όχι αμαρτία.

και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή

Ο θρόνος του Θεού δείχνει ότι πλέον βασιλεύει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι βρίσκεται σε ένα μέρος και δεν είναι πουθενά αλλού, επειδή κάθεται σε ένα θρόνο, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρών. Εκείνο που εννοεί είναι ότι βασιλεύει και κυβερνά. Στην Αποκ.γ:21 ο Ιησούς υπόσχεται στους νικητές αγίους της Λαοδίκειας ότι 'όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθίση μετ’ εμού εν τω θρόνω μου'. Αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι θα κατέχουν την πιο υψηλή θέση μαζί με τον Ιησού, αλλά ότι θα βασιλεύουν μαζί Του. Ο θρόνος συμβολίζει βασιλεία. Εφόσον αυτός ο θρόνος περιλαμβάνει το Θεό, το Αρνίο, και τους νικητές αγίους, πρέπει να έχει συμβολική έννοια, διαφορετικά θα πρέπει να πρόσκειται για ένα τεράστιο θρόνο πάνω στον οποίο θα κάθονται εκατομμύρια ανθρώπων. Το θέμα είναι ότι οι νικητές άγιοι θα βασιλεύσουν μαζί με τον Ιησού.

Και πάλι βλέπουμε να μας λέει για ένα θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Είναι ο Θεός μέσα στο Αρνίο. Θα βλέπουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτή θα είναι η σχέση μας με το Θεό σε όλη την αιωνιότητα.

'Και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν'

Αυτό σημαίνει ότι εκεί στην παρουσία του Θεού δεν θα καθόμαστε αδρανείς και απαθείς, αλλά θα λάβουμε ενεργό μέρος και θα έχουμε μια ζωή γεμάτη δραστηριότητα. Θα βρισκόμαστε αιώνια σε ένα πραγματικό βασίλειο, μέσα σ’ αυτό θα υπάρχουμε και θα λατρεύουμε αιώνια το Θεό εν Χριστώ. Αυτή θα είναι η κυριότερη δραστηριότητα μας. Να Τον λατρεύουμε. Θα αποδίδουμε αιώνια την θυσία των χειλιών μας και την άγια υπηρεσία της λατρείας και της αγάπης μας σ’ Αυτόν.

Αποκάλυψη κβ:4 και θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών.

και θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον αυτού

Πρόκειται για μια θαυμάσια υπόσχεση. Αυτό σημαίνει ότι θα βρίσκονται συνεχώς μέσα στην παρουσία του Θεού και θα γνωρίζουν όλο και πιο πολύ τον Κύριο.

και το όνομα αυτού θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών.

Αποκ.κ:11. Είδαμε ότι η γη και ο ουρανός έφυγαν από το πρόσωπο του καθήμενου πάνω στο Μεγάλο Λευκό Θρόνο. Και δεν ευρέθη τόπος γι’ αυτά. Παρήλθαν και δεν υπάρχουν πλέον μόνον με την παρουσία του προσώπου Του. Εμείς όμως θα βλέπουμε αιώνια το ίδιο πρόσωπο και δεν θα φεύγουμε ούτε θα καταστραφούμε, γιατί βρισκόμαστε μέσα στην παρουσία Του και θα απολαμβάνουμε το πρόσωπο Του αιώνια σαν οι αγαπημένοι Του.

Α΄Ιωαν.γ:2 Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι.

Εξοδ.λγ:20 Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Μόνο οι νικητές και δοξασμένοι άγιοι θα δουν το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

'Το όνομα αυτού'. Ποιό όνομα; Και πάλι πρόκειται για το όνομα του Θεού και του Αρνίου. Ο Θεός και το Αρνίο έχουν ένα πρόσωπο και ένα όνομα.

Αποκ.β:17    'Εις τον νικώντα, θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από τον μάννα τον κεκρυμμένον, και θέλω δώσει εις αυτόν φήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον, γεγραμμένον το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων'.

Αποκ.γ:12 Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράφει επ’ αυτόν το όνομα του Θεού μου, και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον'.

Αποκ.ζ:3 'Μη βλάψητε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών.

Αποκ.ιδ:9 'Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ’ αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών'.

Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο όνομα που θα δείχνει την ταυτότητά μας ενώπιον του Θεού και μια νέα σχέση μαζί Του.