Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Σιγουρέψου ποιος είσαι.Έχεις προσέξει ποτέ ότι η Rolls Royce και η Bentley δεν διαφημίζονται ποτέ;

Ο ΛΟΓΟΣ: Ξέρουν ότι η αξία των προϊόντων τους θα τους φέρει πελάτες.

ΜΑΘΗΜΑ: Όταν ξέρεις την αξία σου, δεν χρειάζεται να ικετεύεις ανθρώπους να τους αρέσεις, να γίνετε ζευγάρι, να κάνετε παρέα ή να σε αγαπάνε.
 
Σιγουρέψου ποιος είσαι.
Δεν μπορεί ο καθένας να διαθέτει την πολυτέλεια της φιλίας σου.