Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Το βιβλίο των αριθμών 007γ:14,15,16
Εδώ αριθμούνται οι Λευίτες όχι από 20 χρονών, αλλά από ενός μηνός και πάνω. Καταγράφονται όλα τα αρσενικά για λόγους τάξης και υπη­ρεσίας στη σκηνή του Μαρτυρίου. Οι Λευίτες υπηρετούσαν το Θεό από τα 30 μέχρι τα 50 τους χρόνια. Ο Θεός μοίρασε τις δουλειές που έπρεπε να γίνονται στη σκηνή και αργότερα στο ναό σ’ όλες τις οικογένειες των Λευιτών και έτσι ήξεραν ότι η τάδε οικογένεια είχε να κάνει αυτή τη δουλεία, η άλλη την άλλη κτλ. Έπρεπε τώρα κάθε οικογένεια να ξέρει πόσα άτομα είναι για να βγουν σωστά οι υπηρεσίες και να μην λείψει τίποτα από την σκηνή του Μαρτυρίου.


Το υπόλοιπο κεφάλαιο τοποθετεί διάφορους υιούς του Λευί και τους απογόνους τους σε υπευθυνότητες μέσα στη σκηνή του Μαρτυρίου π.χ. γ:25 &,γ:38 φυλάττοντες φυλακάς είχαν σκοπιές μέρα και νύχτα για να μην πλησιάσει κανένας που δεν ήταν Ισραηλίτης, απερίτμητος. Και αυτό συνεχιζόταν μέχρι τις μέρες του Χριστού, κι έτσι πρέπει να αισθανόμαστε κι εμείς εναντίον της αμαρτίας. Ο φρουρός είχε δι­καίωμα να διαπεράσει οποιονδήποτε προσπαθούσε να βεβηλώσει το αγι­αστήριο του Θεού.

Ο Μωυσής και ο Ααρών ήταν μπροστά στην σκηνή και μάλιστα στην εί­σοδο γιατί είναι τύποι των εργατών του Θεού που οδηγούν άλλους στο Θεό δια μέσου του Χριστού. 
Λουκ.ια:52 ΜΙλάει γι αυτούς που γνώριζαν τα θεία γράμματα και τους νόμους του Θεού και ήταν υπεύθυνοι να διδάξουν, να προτρέψουν και να φέρουν τον κόσμο στο Θεό.

Ματθ.ια:18 Ο άνθρωπος που έχει διεστραμμένη καρδιά, όλο και κάτι θα βρει να πει για να κλείσει τις καρδιές των ανθρώπων και να διαβάλει με άκαρπα λόγια το λό­γο του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει ότι είμαστε οικονόμοι της θείας χάριτος και ότι κρατάμε τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Αυτό σημαίνει ότι στο χέρι μας είναι να πούμε σε κάποιον τα λόγια του Θεού και έτσι να του ξεκλειδώσουμε την πόρτα για τον ουρανό, και στο χέρι μας είναι να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό κι έτσι να τον αφήσουμε απ’ έξω.

γ:45-51
Αν το παιδί που διάνοιγε μήτρα ήταν αρσενικό, και ζούσε, αυτό ανήκε στον Κύριο. Για να το εξαγοράσει η οικογένεια έπρεπε να προσφέρει 5 αργυρούς σίκλους. Το 5 συμβολίζει τη χάρη, και το αργύριο συμβολίζει την απολύτρωση, την εξα­γορά. Η απολύτρωση του Χριστού (άργυρος) έγινε με τη χάρη του Θεού.