Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Αμαρτίες που δεν ενοχλούν την εκκλησία!ΑνησυχίαΗ ανησυχία σου δίνει κάτι να κάνεις, αλλά δεν σε οδηγεί πουθενά.


Η ανησυχία είναι σαν μια κουνιστή πολυθρόνα. Σου δίνει κάτι να κάνεις, κουνιέσαι, αλλά δεν σε πάει πουθενά, μένεις στάσιμος. Ακριβώς! Ο Ιησούς είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τίποτα (Ματθ.ς:25-34). Το εννοούσε αυτό που έλεγε, πραγματικά για τίποτα;Το εννοούσε. Βλέπεις, η ανησυχία είναι σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου θέματος, της έλλειψης πίστης. Για τους πιστούς, που βασική τους αποστολή είναι να φανερώνουν τη δόξα και τη φύση του Θεού στον κόσμο, η ανησυχία είναι πρόβλημα.


Η ειρωνεία είναι, ότι όσο πιο ανεξάρτητος θέλει να είναι κάποιος, τόσο περισσότερο ανησυχεί και λυπάται. Γιατί λοιπόν δεν τα αφήνουμε όλα στο Θεό, ώστε η ειρήνη Του να βασιλέψει στη ζωή μας;