Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιθ:11 Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη.

Τώρα ερχόμαστε στη Δεύτερη Έλευση του Χριστού. Ήδη έχουμε δει την ίδια χρονική περίοδο της Δεύτερης Έλευσης στην 7η σάλπιγγα ή φιάλη. Η Δεύτερη Έλευση του Χριστού συμβαίνει στην έβδομη σφραγίδα στην έβδομη σάλπιγγα μαζί με άλλα γεγονότα.
Αποκ.ια:14-19 Όταν σαλπίζει ο 7ος άγγελος ο Κύριος λαμβάνει τη δύναμή Του τη μεγάλη και βασιλεύει. Τότε έρχεται στη Δεύτερη Έλευση μαζί με τους αγίους Του και εγκαθιδρύει τη Χιλιετή Βασιλεία.
Αποκ.ις:17-21 Ο έβδομος άγγελος εκχέει τη φιάλη του στον αέρα, και μια φωνή μεγάλη μέσα από το θρόνο του Θεού είπε: «Ετελέσθη». Τότε πράγματι θα τελεστεί το μυστήριο του Θεού, το οποίο λάλησε στους δούλους Του τους προφήτες, και τότε θα έρθει ο Χριστός μέσα σ’ όλη Του τη δόξα, στην έβδομη σφραγίδα, στην έβδομη σάλπιγγα ή φιάλη.


και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον
Υπάρχουν κι άλλα εδάφια μέσα στο λόγο του Θεού που αναφέρεται ότι ηνοίχθησαν οι ουρανοί. Στον Ιεζεκ.α:1 λέει ότι ....ηνοίχθησαν οι ουρανοί και είδον οράματα του Θεού. Το ίδιο βλέπουμε στο Ιωάν.α:51 & Ματθ.γ:16. Εδώ στην Αποκάλυψη οι ουρανοί είναι ανοικτοί γιατί ο Ιωάννης πρόκειται να δει το Χριστό μέσα στην όραση να έρχεται στη Δεύτερη Έλευση.

και ιδού, ίππος λευκός
Το πρώτο πράγμα που βλέπει ο Ιωάννης στην όραση είναι ένα άσπρο άλογο.
Το άλογο συμβολίζει βασιλικότητα, ισχύ, εξουσία, κρίση & πόλεμο. Και το γεγονός ότι είναι λευκό συμβολίζει τη δικαιοσύνη και την κρίση.
Στην πρώτη Του έλευση, ο Ιησούς ήρθε ταπεινός και πράος και καθήμενος επί πώλου όνου, γιατί είχε έρθει για να δώσει τη ζωή Του λύτρο αντί πολλών. Έλαβε μορφή δούλου και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Είχε έρθει σαν σωτήρας & λυτρωτής.
Τώρα όμως, στη Δεύτερη Έλευση, έρχεται πάνω σε ίππο λευκό και κρίνει και πολεμά με δικαιοσύνη. Έρχεται σαν Βασιλιάς των βασιλιάδων και σαν Κύριος κυρίων, σαν ο κυρίαρχος του ουρανού και της γης, μέσα σε όλη Του τη δύναμη, τη δόξα, τη μεγαλοπρέπεια. Έρχεται σαν ο δίκαιος κριτής για να κρίνει τη γη, να πάρει τη βασιλεία Του και να την ασφαλίσει από τους εχθρούς Του.
Ψαλμ.με:3-7 Αναφέρεται στην ίδια χρονική περίοδο της Δεύτερης Έλευσης του Χρίστου. Ο Ιησούς έρχεται σαν ο Θεός και λαμβάνει όλη την εξουσία και ασκεί πλήρη έλεγχο πάνω στη γη.

και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός
Φαίνεται ξεκάθαρα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο καθήμενος . Στο κεφ.ζ ο αναβάτης του λευκού ίππου δεν καλείται πιστός και αληθινός γιατί δεν είναι! Είναι ο Αντίχριστος! Όμως εδώ δεν υπάρχει καμιά πλέον αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού του ιππέα. Είναι Πιστός και Αληθινός!
Υπάρχει μόνο ένας μέσα στο σύμπαν και έξω από αυτό, που είναι Πιστός και Αληθινός, και Αυτός δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό!
Στην Αποκ.α:5 αποκαλείται ο μάρτυς ο πιστός. Στο κεφ.γ:7,14 αποκαλείται επίσης ο άγιος, ο αληθινός, ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός.

και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη
Δείχνει με αυτό ότι ο πόλεμος που θα κάνει και η κρίση που πρόκειται να εκχυθεί πάνω στη γη είναι απόλυτα δίκαιη, ότι κανείς δεν θα έχει κανένα λόγο να το αμφισβητήσει αυτό, αν και πρόκειται για φοβερή και τρομερή κρίση.
Όμως η κρίση αυτή είναι δίκαιη και δείχνει πάλι το μέγεθος της αμαρτίας και της ανταρσίας εναντίον του Θεού, όταν όλη η ανθρωπότητα θα ενωθεί κάτω από το επαναστατικό σύστημα του Α/Χ και θα είναι εναντίον του Θεού. Έρχεται ο Κύριος για να πάρει εκδίκηση εξ αιτίας της αμαρτίας στη γη.
Αποκ.ιθ:19,20 Εδώ βλέπουμε τη δίκαιη και τρομερή κρίση του Θεού κατά του θηρίου και των βασιλέων της γης καθώς συγκεντρώνονται με τα στρατεύματά τους για να κάνουν πόλεμο με Αυτόν.
Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης πιάνονται και ζώντες ρίπτονται στη λίμνη του πυρός την καιομένη με το θείον.
Ησ.ια:3-5 Εδώ πάλι αναφέρεται σ’ αυτό τον πόλεμο και τη δίκαιη κρίση του Χριστού στη Δεύτερη Έλευση, και λέει ότι θα πατάξει τη γη με τη ράβδο του στόματος Του, και με την πνοή των χειλέων Του θα θανατώσει τον ασεβή.
Ο Χριστός κάνει πόλεμο και κρίνει με δικαιοσύνη γιατί η βασιλεία είναι πλέον δικαιωματικά δική Του. Είναι δίκαιο γι’ Αυτόν να λάβει τη βασιλεία, και την λαμβάνει όχι σαν επίγειος βασιλιάς που αρπάζει μια άλλη βασιλεία και την εξουσιάζει για να επεκτείνει την επικράτειά του και να προστατεύσει τον εαυτό του. Αλλά παίρνει μια βασιλεία που είχε σφετερισθεί ο Σατανάς και δικαιωματικά ανήκει στο Χριστό. Και παίρνει αυτή τη βασιλεία για ένα υψηλότερο, αγιότερο και ενδοξότερο λόγο και σκοπό. Η βασιλεία που Του ανήκει είναι με δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά. Θέλει να έχει μια βασιλεία στην οποία να δίνει την ευλογία Του, θέλει να έχει ψυχές που θα Τον αγαπούν και θα Τον λατρεύουν, που θα Τον γνωρίζουν, και οι οποίοι θα μπορούν να στέκονται αιώνια στην παρουσία Του. Κάνει πόλεμο και κρίνει με δικαιοσύνη, και έρχεται για να εγκαθιδρύσει μια βασιλεία για τη δική Του δόξα.

Αποκ.ιθ:12 Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός

Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός
Στο αρχαίο κείμενο δεν υπάρχει n λέξη «ως» και με τον τρόπο που έχει γραφεί δείχνει ότι η όψη των ματιών Του είναι τρομερή και φοβερή. Το ότι οι οφθαλμοί Του είναι φλόγα πυρός, αυτό δείχνει ότι είναι ο Θεός ο Παντογνώστης, ο οποίος βλέπει και γνωρίζει τα πάντα, ότι γνωρίζει τα βαθύτερα ελατήρια και τους διαλογισμούς των καρδιών των ανθρώπων.
Επειδή γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τα κρυφά κάθε καρδιάς και τι έχει κάνει κάθε άνθρωπος, αλλά και ο διάβολος. Έχει τέλεια γνώση και διορατικότητα. Μπορεί να βλέπει και να γνωρίζει τα πάντα πριν ακόμη γίνουν. Γι' αυτό είναι ικανός να κρίνει με τέλεια και δίκαιη κρίση. Οι οφθαλμοί Του διαπερνούν τα πάντα και τίποτα δεν είναι αφανές ενώπιον Του!
Αποκ.α:14 & β:18 Εδώ βλέπουμε πάλι τους οφθαλμούς του Υιού του Θεού σαν φλόγα πυρός.

και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά
Τα διαδήματα που βλέπουμε εδώ έχουμε πει ότι αναφέρονται σε βασιλικά διαδήματα. Το ότι έχει πολλά διαδήματα αυτό σημαίνει ότι είναι βασιλιάς πάνω σε πολλά βασίλεια. Είναι Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων. Εδώ βλέπουμε την οριστική και, πλήρη έκφραση της αλήθειας που είπε ο Ιησούς στο Ματθ.κη:18 «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης». Κι εδώ στην Δεύτερη Έλευση λαμβάνει ανοικτά, ενεργά και ολοκληρωτικά αυτή την εξουσία και παίρνει όλη την βασιλεία για τον εαυτό Του σαν Βασιλιάς βασιλιάδων.

και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός
Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει μια ταυτότητα την οποία κανείς δεν γνωρίζει, παρά μόνο Αυτός ο Ίδιος, γιατί είναι ο Θεός. Κανείς δεν γνωρίζει πλήρως το Θεό, παρά μόνο ο Ίδιος ο Θεός.
Αποκ.β:17 Εδώ ο Ιησούς υπόσχεται στους νικητές αγίους της εκκλησίας της Περγάμου ότι θα τους δώσει ψήφο λευκή, και επάνω στην ψήφο όνομα νέο θα είναι γραμμένο, που κανείς δεν θα γνωρίζει.
Αποκ.γ:12 Στους αγίους της εκκλησίας των Σάρδεων, αλλά και σ’ εμάς σήμερα υπόσχεται ότι θα γράψει επάνω μας το όνομα του Θεού και το όνομά Του το νέο.
Αποκ.ιδ:1 Οι 144.000 είχαν το όνομα του Πατρός γραμμένο στα μέτωπά τους. Όμως έχει ένα όνομα ο Ιησούς, το οποίο κανείς δεν γνωρίζει παρά μόνο Αυτός.