Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Αμαρτίες που δεν ενοχλούν την εκκλησία!!!

Καταναλωτισμός

Πολλοί χριστιανοί είναι της φιλοσοφίας: όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Δώσε, δώσε, δώσε…. Πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά…
 
Η ουσία αυτής της αμαρτίας είναι μια λάθος κατανόηση του Θεού, ότι ο Θεός συνεχώς ζητάει. Τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Ο Θεός είναι δωτήρας.


Και κάθε άνθρωπος που έχει δημιουργηθεί κατά την εικόνα Του πρέπει να είναι το ίδιο.