Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΜΟΥ, ΜΟΥ ,ΜΟΥ...
Έχει υποστηριχθεί πώς όλη ή δύναμη τού χριστιανισμού, βρίσκεται μέσα σε μια μικρή λέξη, την κτητική αντωνυμία «ΜΟΥ». Μια τέτοια προσωπική πίστη, βρίσκουμε διάχυτη παντού στη Βίβλο- όπως λ.χ. στα γραπτά τού Παύλου και σε πολλούς ψαλμούς τού Δαβίδ. Είναι μια προσωπική υπόθεση, η πίστη στον Θεό. Δέστε λόγου χάρη τα εφτά «ΜΟΥ» στον ψαλμό ιη:1-2


1. «Ο Κύριος είναι ή πέτρα μου»
Σ’ Αυτόν, μπορώ να θεμελιώσω τη ζωή μου.

2. «Ο Κύριος είναι το φρούριό μου»
Σ’ Αυτόν, καταφεύγω στην ανάγκη μου.

3. «Ο Κύριος είναι ο ελευθερωτής μου»
Με ελευθερώνει από τις παγίδες της αμαρτίας.

4. «Ο Κύριος είναι ο βράχος μου»
Ασφαλής κοντά Του, από τις τρικυμίες της ζωής.

5. «Ο Κύριος είναι η ασπίς μου»
Με προστατεύει από τα βέλη τού εχθρού.

6. «Ο Κύριος είναι το κέρας της σωτηρίας μου»
Θα διασαλπίζω με καμάρι τη σωτηρία Του.

7. «Ο Κύριος είναι ο υψηλός πύργος μου»
Πιο ψηλός από κάθε εχθρική προσβολή.