Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιθ:16 και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων.

Το ιμάτιο Του είναι το εξωτερικό ένδυμα. Και πάνω σ’ αυτό και στο μηρό Του ήταν γραμμένη η επιγραφή αυτή. Όταν λέει πάνω στο μηρό Του εννοεί ότι η επιγραφή ήταν γραμμένη πάνω στο ιμάτιο στη θέση του μηρού.


Όλοι οι νικητές και κατακτητές είχαν επιγραφές γραμμένες πάνω στα ιμάτιά τους συμφωνά μ’ ένα αρχαίο έθιμο.

Αποκαλείται Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων. Για ποιόν μιλάει εδώ;

Ασφαλώς για κανέναν άλλο εκτός από τον μόνο αληθινό Θεό που κυβερνά όλο το σύμπαν, τον Ποιητή του ουρανού και της γης. Αυτός είναι τα πάντα εν πάσι. Και το όνομα Του είναι Ιησούς.

Α’ Τιμ.α:17 Είναι ο μόνος Βασιλιάς και ο μόνος σοφός Θεός. Και στο κεφ.ς:15,16 στην ίδια επιστολή αποκαλείται «ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, όστις μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φώς απρόσιτον».

Φιλιπ.β:9-11 Ο Θεός υπερύψωσε τον Ιησού και Του χάρισε «όνομα το υπέρ πάν όνομα δια να κλίνη εις το όνομα του Ιησού πάν γόνυ, και πάσα γλώσσα να ομολο γήση ότι είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός».

Κολ.α: 15-20 Αυτός είναι τα πάντα εν πάσι.

Στον Ησαΐα ο Γιάχβε αποκαλείται Βασιλεύς βασιλέων, και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Βασιλεύς βασιλέων. Αυτός είναι ο Ιησούς, και γι’ αυτό στο εδ.12 έχει πολλά διαδήματα. Είναι Βασιλιάς πάνω σε όλα τα βασίλεια του κόσμου, έχει όλη την εξουσία και την ισχύ.

Αποκ.ιθ:17 Και είδον ένα άγγελον ιστάμενον εν τω ηλίω, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα· Έλθετε και συνάγεσθε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού,

Τώρα πρόκειται να δούμε μια εικόνα της μεγάλης σφαγής και καταστροφής που θα γίνει στην μάχη του Αρμαγεδδών.

Αυτός ο άγγελος στεκόταν στον ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται στο ουράνιο βασίλειο, στο μεσουράνημα, όπου αυτά τα όρνεα πετούσαν.

Πετούσαν πάνω από τον τόπο της μάχης του Αρμαγεδδώνα, περιμένοντας να συνάξουν τα δικά τους λάφυρα από αυτήν.

Λέει ότι είδε έναν άγγελο. Και αυτός ο άγγελος έκραξε με φωνή μεγάλη λέγοντας στα πετεινά του ουρανού και στα όρνεα να έρθουν και να συναχθούν στο δείπνο του μεγάλου Θεού. Αυτή είναι μια τρομακτική εικόνα της σφαγής που γίνει στη μάχη του Αρμαγεδδών.

Σχετικά με αυτά τα όρνεα διαβάζουμε στο εδ.21 ότι «πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυτών». Αναφέρεται σε πραγματικά αρπακτικά όρνεα που έρχονται να φάνε και να χορτάσουν από πραγματικές ανθρώπινες σάρκες σε ένα πραγματικό πόλεμο που έλαβε χώρα στη γη Ισραήλ.

Ιεζεκ.λθ:17-20 Τα όρη Ισραήλ είναι η κοιλάδα Αρμαγεδδών. Οι κριοί, τα αρνιά, οι τράγοι, οι μόσχοι και τα σιτευτά συμβολίζουν τους ανθρώπους που κατέχουν διάφορες υψηλές θέσεις, τους ηγέτες, στρατηγούς, και τα στρατεύματα τους.

Αυτός ο μεγάλος δείπνος του μεγάλου Θεού λαμβάνει χώρα μετά την μάχη του Αρμαγεδδών και πρόκειται για τρομερό και φρικιαστικό δείπνο. Όμως είναι η δίκαιη κρίση του Θεού εξ αιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Συμβαίνει στη γη Ισραήλ, αφού ο Χριστός κρίνει τους εχθρούς Του.

Αποκ.ιθ:18 διά να φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων.

Όλοι αυτοί οι βασιλείς, οι χιλίαρχοι, οι ισχυροί, βρίσκονται στην ίδια θέση. Πέφτουν όλοι και πεθαίνουν από τον ίδιο θάνατο, και λαμβάνουν όλοι την ίδια κρίση εξ αιτίας της στάσης τους απέναντι στο Θεό και τη βασιλεία Του.

Ησ.λδ:6-8 Εδώ πάλι περιγράφεται η μάχη του Αρμαγεδδών και λέγει για την εκδίκηση και για την κρίση που θα κάνει ο Κύριος για τα τέκνα Του.

Αποκ.ιθ:19 Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα, διά να κάμωσι πόλεμον με τον καθήμενον επί του ίππου και με το στράτευμα αυτού.

Βλέπουμε εδώ ότι το θηρίο και οι βασιλείς της γης με τα στρατεύματά τους συγκεντρώνονται μαζί για να κάνουν πόλεμο με τον καθήμενο επί του ίππου, τον Ιησού Χριστό. Σχετικά με αυτή την συγκέντρωση των στρατευμάτων, διαβάζουμε στο Ιωήλ β:2-10. Μιλάει για την ημέρα του Κυρίου όταν τα έθνη θα συναχθούν για τη μάχη του Αρμαγεδδών

Βλέπουμε πόσο τρομερή θα είναι αυτή η μάχη. Εκατομμύρια ανθρώπων θα λάβουν μέρος και θα γίνει φοβερή σφαγή και καταστροφή.

Στο εδ.3 λέει «….και όπισθεν αυτού πεδιάς ηφανισμένη». Εδώ δείχνει ότι ερημώνουν και καταστρέφουν τη γη του Ισραήλ καθώς έρχονται εναντίον του και κατευθύνονται προς την Ιερουσαλήμ. Τίποτα δεν θα ξεφύγει από την ερήμωση αυτή.

Στο εδ.8 λέει «και πίπτοντες επί τα βέλη, δεν θέλουσι πληγωθεί». Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα πληγωθούν, αλλά ότι δεν θα μπορέσει καμιά δύναμη να τους κάμψει και να τους σταματήσει, και θα συνεχίσουν την επέλαση τους ακόμη κι αν ορισμένοι πέσουν και θανατωθούν.

Στο εδ.10 λέει πράγματα, που φαίνεται ότι πρόκειται να υπάρξει σκοτάδι και στην μάχη του Αρμαγεδδών. Αυτό το βλέπουμε σε πολλά εδάφια μέσα στο λόγο του Θεού.

Ιωήλ β:15-18 Εδώ περιγράφεται η αντίδραση του λαού Ισραήλ καθώς αυτά τα στρατεύματα έρχονται εναντίον τους για να κυριεύσουν τη γη τους. Όταν φαίνεται ότι ήρθε το τέλος τους και ότι πρόκειται να εξολοθρευτούν, τότε κράζουν προς τον Κύριο, ο οποίος έρχεται και τους ελευθερώνει. Ο Κύριος θα φεισθεί του λαού Του.

Ζαχ.ιδ:1-5 Ο Κύριος θα συνάξει όλα τα έθνη κατά της Ιερουσαλήμ, η πόλη θα λεηλατηθεί και πάρα πολλοί θα θανατωθούν. Όμως θα μείνει ένα υπόλοιπο που δεν θα εξολοθρευθεί. Και ο Κύριος θα εξέλθει και θα πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων. Ο Ισραήλ σαν έθνος πλέον ταπεινώνεται ειλικρινά ενώπιον του Θεού και κράζει προς Αυτόν. Και τότε έρχεται ο Κύριος, πατεί στο όρος των Ελαιών, που σχίζεται στη μέση και γίνεται μεγάλη κοιλάδα, απ’ όπου περνά ο Ισραήλ και σώζεται. Τότε είναι πλέον έτοιμοι να δεχτούν το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ν’ ατενίσουν σ’ Αυτόν τον Οποίο εξεκέντησαν. Ο Κύριος κάνει χάρη και έλεος υπέρ του λαού Του και τους ελευθερώνει.

Αποκ.ις:14-16 Εδώ βλέπουμε ότι τα έθνη θα συγκεντρωθούν στον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος, στην μάχη του Αρμαγεδδών. Και αυτό συμβαίνει στην 6η σάλπιγγα της 7ης  σφραγίδας. Το τέλος της μάχης του Αρμαγεδδών λαμβάνει χώρα στην 7η σάλπιγγα, στη Δεύτερη Έλευση του Χριστού.

Ιεζεκ.λη & λθ Τα κεφάλαια αυτά περιγράφουν ακριβώς τη μάχη αυτή.

Ψαλμ.β:1-6 Το αποκορύφωμα της εκπλήρωσης της προφητείας αυτής είναι όταν ο Κύριος εξέρχεται για να εξολοθρεύσει τους εχθρούς Του. Αναφέρεται σ’ όλα τα παγκόσμια συστήματα δια μέσου των αιώνων, τα οποία ήταν ενάντια στο Θεό. Όμως το αποκορύφωμα είναι εδώ στη μάχη του Αρμαγεδδών. Ο Α/Χ αποκαλείται άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απώλειας. Οι άνθρωποι που ακολουθούν τον Α/Χ λένε: «Ας διασπάσωμεν τους δεσμούς αυτών, και ας απορρίψωμεν αφ'ημών τας αλύσεις αυτών»

Θέλουν να διασπάσουν τα δεσμά του νόμου και της δικαιοσύνης και να έχουν δικό τους σύστημα διακυβέρνησης. Όμως στο εδ.4 λέει ότι ο Θεός θα γελάσει και θα τους μυκτηρίσει, και αυτό θα είναι σαν εμπαιγμός και ειρωνεία από Αυτόν εναντίον εκείνων που είναι εναντίον Του. Είναι τρομερό να έχεις το Θεό να γελά εις βάρος σου και να σε ειρωνεύεται.

Αυτό το γέλιο είναι γέλιο οργής και θυμού. Με ανθρώπινη ορολογία, ο Θεός είναι σαν να γελάει εμπαικτικά και να λέει, ποιος μπορεί να σταθεί εναντίον μου και να με νικήσει; Είναι τελείως παράλογο να σταθεί κάποιος εναντίον του Θεού.

Μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρξει μεγάλη δαιμονική απάτη και πίεση επάνω τους. Πράγματι, δαιμόνια θα συγκεντρώσουν τα έθνη στην μάχη του Αρμαγεδδών. Θα είναι ακάθαρτα πνεύματα που θα εξέλθουν από το στόμα του δράκοντα, του θηρίου, και, του ψευδοπροφήτη. Θα υπάρξει μια τεράστια απάτη και πνεύμα πλάνης πάνω στους ανθρώπους.

Ψαλμ.β:5&6 «τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν τω θυμώ αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλ'εγώ, θέλει είπει έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το άγιόν μου».

Στα εδάφια 7-9 ο Θεός εν Χριστώ λαμβάνει την κληρονομιά Του. Και η παραίνεσή Του προς την ανθρωπότητα είναι: «Τώρα λοιπόν βασιλείς συνετίσθητε».

Αποκ.ιθ:20 Και επιάσθη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, όστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού· ζώντες ερρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός, την καιομένην με το θείον.

Ζαχ.ια:17 Ο μάταιος ποιμένας που εγκαταλείπει το ποίμνιο είναι αυτός που δεν έχει την καρδιά του ποιμένα, και τον οποίο οι άνθρωποι λατρεύουν σαν είδωλο. «Ο βραχίων αυτού θέλει ολοκλήρως ξηρανθή», αυτό αναφέρεται στο γεγονός ότι η δύναμή του θα ξεραθεί και θα ατονήσει τελείως. «Και ο δεξιός οφθαλμός αυτού θέλει ολοκλήρως αμαυρωθή» Αναφέρεται στον Α/Χ.

Αποκ.ιγ:12-17 Εδώ μιλάει για τον ψευδοπροφήτη που εξαπάτησε τους ανθρώπους και τους έκανε να προσκυνήσουν το θηρίο και την εικόνα του. Και λέει ότι έκαμνε σημεία μεγάλα, και πλάνησε τους κατοίκους της γης. Επίσης έκανε όσους δεν προσκύνησαν την εικόνα του θηρίου να θανατωθούν.

Και ο Α/Χ και ο ψευδοπροφήτης ερρίφθησαν ζώντες στην λίμνη του πυρός την καιομένη με το θείον. Αυτό δείχνει την ευκολία με την οποία ο Θεός είναι ικανός να τους καταστρέψει. Περιμένει με μακροθυμία τον άνθρωπο να επιστρέψει σ’ Αυτόν, επιτρέπει να συνεχίζεται η αμαρτία και να πληθύνεται, μήπως οι άνθρωποι μετανοήσουν. Όμως τώρα είναι καιρός να έρθει και να κρίνει την αμαρτία. Και το μόνο που κάνει είναι ότι πιάνει με τα χέρια Του τον Α/Χ και τον ψευδοπροφήτη και τους ρίχνει ζωντανούς στη Λίμνη του πυρός.

και επιάσθη το θηρίον

Αυτή η λέξη επιάσθη χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή με την έννοια συνελήφθει κάποιος σαν εγκληματίας. Χρησιμοποιείται όταν ήρθαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς με τον Ιούδα και έπιασαν το Χριστό για να Τον δικάσουν. Τον έπιασαν, δηλαδή τον συνέλαβαν δια της βίας. Τώρα είναι ο Ιησούς εκείνος που πιάνει τον Α/Χ και τον ψευδοπροφήτη και τους ρίχνει στη λίμνη του πυρός, όπου θα βασανίζονται στους αιώνες των αιώνων.

Αποκ.κ:10,15 Εδώ λέει ότι ο διάβολος, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη στη Λίμνη του Πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης.

Και θα βασανίζονται ημέρα και νύκτα, στους αιώνες των αιώνων. Και όποιος δεν ευρέθη γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ερρίφθη στη Λίμνη του πυρός. Αυτό θα συμβεί στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας.

Υπάρχουν και άλλα εδάφια μέσα στο λόγο του Θεού που περιγράφουν την καταστροφή αυτού του ανθρώπου της αμαρτίας, του Αντίχριστου, που συμβαίνει εν μια στιγμή χρόνου.

Δαν.ζ:11 Το ότι εθανατώθει το θηρίο, σημαίνει το δεύτερο θάνατο, γιατί στην Αποκ.ιθ:20 λέει ότι επιάσθησαν και ερρίφθησαν ζώντες στη Λίμνη.

Δαν.η:25 θα εγερθεί κατά του Άρχοντα των αρχόντων. Όμως θα συντριφθεί άνευ χειρός, με τη δύναμη του Θεού και όχι με ανθρώπινη δύναμη ή ενέργεια. Είναι ο Θεός που τον συντρίβει και τον εξολοθρεύει.

Αποκ.ιθ:21 Και οι λοιποί εφονεύθησαν με την ρομφαίαν του καθημένου επί του ίππου, την εξερχομένην εκ του στόματος αυτού· και πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυτών.

Ιεζεκ.λθ:2-3-6 Ο Κύριος θα φέρει όλα τα έθνη εναντίον του λαού Ισραήλ. Θα γίνει μεγάλη σφαγή και θα πέσουν στη γη Ισραήλ. Οι σάρκες τους θα δοθούν στα πτερωτά όρνεα και στα θηρία του αγρού. Βέβαια, θα υπάρχουν ορισμένοι που θα διασωθούν.

Ιωήλ β:20 Ο Κύριος θα δείξει τη δύναμή Του και θα κάνει μεγαλεία. Όταν μιλάει για την ανατολική θάλασσα, αναφέρεται στη Νεκρά θάλασσα, και όταν για τη δυτική, αναφέρεται στη Μεσόγειο θάλασσα. Φαίνεται λοιπόν ότι θα λάβει χώρα μεγάλη σφαγή μεταξύ της Νεκρής θαλάσσης και της Μεσογείου προς την έρημο της Ιουδαίας.

Λέει «και η δυσωδία αυτού θέλει αναβή, και η κακή οσμή αυτού θέλει υψωθή». Εννοεί ότι τα στρατεύματα συντρίβονται και θανατώνονται, και μια κακή οσμή και φοβερή δυσωδία θα υψωθεί εξ αιτίας της σήψης και της αποσύνθεσης των σωμάτων τους.

Τα στρατεύματα αυτά θανατώνονται εξ αιτίας της κρίσης που ο Ιησούς εκχέει επάνω τους.

Ζαχ.ιδ:12-15 Η κρίση του Θεού εναντίον τους είναι τρομερή!

Ζαχ.ιγ:8,9 Πριν έρθει ο Χριστός στη Δεύτερη Έλευση Του και συντρίψει τους εχθρούς Του, τα 2/3 του λαού Ισραήλ θα πέσουν στη μάχη και θα θανατωθούν. Αυτό λέει εδώ, ότι τα δύο μέρη θα εξολοθρευθούν στην μάχη το ένα τρίτο όμως θα εναπολειφθεί, τους οποίους θα δοκιμάσει και θα καθαρίσει. Αυτοί θα επικαλεστούν το όνομά Του και θα γνωρίσουν ότι ο Κύριος είναι ο Θεός τους.

Ζαχ.ιδ:2,3 «θέλει αλωθή η πόλις, και αι οικίαι θέλουσι λεηλατηθή.....και το ήμισυ της πόλεως θέλει εξέλθει εις αιχμαλωσίαν, το δε υπόλοιπον του λαού δεν θέλει εξολοθρευθή εκ της πόλεως».

Κατόπιν θα έλθει ο Κύριος για να πολεμήσει και να εξολοθρεύσει τους εχθρούς Του. Στο επόμενο εδάφιο διαβάζουμε για τη Δεύτερη Έλευση, όταν έρχεται πλέον ο Κύριος και στέκεται πάνω στο όρος των ελαιών.

Ησ.ξς:18-22 Αυτοί που θα επιζήσουν στη μάχη του Αρμαγεδδών θα επιστρέψουν στη γη τους και θα κηρύξουν τη δόξα του Θεού. Στο εδ.18 λέει ότι ο Κύριος θα συνάξει όλα τα έθνη, τα οποία θα έλθουν και θα δουν τη δόξα Του μέσω των κρίσεων Του που θα εκχέει εναντίον τους.

Ης.κε:7 Ο Κύριος θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλύμματος και το δαιμονικό κάλυμμα απάτης που έχει καλύψει όλα τα έθνη εν μια στιγμή χρόνου. Πολλοί που θα επιζήσουν από τη μάχη του Αρμαγεδδών θα επιστρέψουν στη γη τους και θα διηγηθούν τα πράγματα που είδαν, και θα κηρύξουν τη δόξα του Θεού μεταξύ των εθνών. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από το 1/3 των Ισραηλιτών θα υπάρξουν και αρκετοί που θα επιζήσουν στη μάχη του Αρμαγεδδών και θα μπουν στην περίοδο της Χιλιετούς Βασιλείας όπου θα δοξάσουν το Θεό. Τα 2/3 όμως των Ιουδαίων και εκατομμύρια ανθρώπων που θα εκστρατεύσουν κατά του Ισραήλ θα πέσουν και θα φονευθούν.

Το τελευταίο πράγμα που θα αναφέρουμε σχετικά με τη μάχη του Αρμαγεδδώνα, είναι αυτό που συμβαίνει στη Δεύτερη Έλευση του Χριστού, και το οποίο είναι το αποκορύφωμα και το τέλος της μεγάλης αυτής μάχης.

Τελικά ο λαός Ισραήλ παίρνει αυτή την αποκάλυψη σχετικά με το ποιος είναι ο Θεός τους και δέχονται τον Ιησού Χριστό. Ατενίζουν σ’ Αυτόν τον οποίο εξεκέντησαν και θρηνούν γι’ Αυτόν, και τότε γίνεται Θεός τους και αυτοί λαός Του. Σχετικά εδάφια είναι: Ησ.κε:9, Ιεζεκ.λθ:22, Ιωήλ β:27, Ζαχ.ιβ:9,10,11, Ζαχ.ιδ:9.