Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Αμαρτίες που δεν ενοχλούν την εκκλησία!!!

Άνεση

Η άνεση είναι αποδεδειγμένα μια από τις χειρότερες αμαρτίες στην εκκλησία. Όταν οι πιστοί αισθάνονται άνετοι, ο χριστιανισμός αρχίζει να πεθαίνει.

Οι χριστιανοί πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί με τις σκέψεις και τις πράξεις τους, ώστε να αποφύγουν την παγίδα της άνεσης. Αν δεν γίνει, αντιστέκεσαι για κάθε αλλαγή. Αρχίζουν δευτερεύοντα πράγματα να παίρνουν την πρώτη θέση στη ζωή σου. Αρχίζεις να βλέπεις το έργο του ευαγγελισμού σαν τροφοδοσία των μέσα και όχι των έξω.


Κι εδώ είναι το πρόβλημα μ’ αυτή την αμαρτία. Έτσι και εμφανιστεί, πολύ δύσκολα φεύγει. Όταν προκαλείς το βόλεμα, οι άνθρωποι δεν ενοχλούνται απλά. Τρελαίνονται.

Η εκκλησία είναι αδύνατον να έχει ευαγγελιστικό έργο και συγχρόνως να ζητάει τη βόλεψή της. Είναι καιρός να πάρουμε αποφάσεις.