Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Ο πάπας κανονίζει ποιές αμαρτίες θα συγχωρεθούν κατά το ιωβηλαίο έτος !

Ο προεστός των παπικών (και αγαπημένος των πεντηκοστιανών) πάπας Φραγκίσκος ζήτησε από όλους τους ιερείς, στη διάρκεια του «ιωβηλαίου του ελέους», το οποίο διατρέχουμε, να συγχωρήσουν όλους τους καθολικούς που έκαναν ή προκάλεσαν άμβλωση..

Σε μήνυμα που απευθύνεται στον οργανωτή του «Ιερού Έτους» (ή ιωβηλαίου), τον Ιταλό ιερέα Ρίνο Φισκέλα, ο κατά κόσμον Χόρχε Μπεργκόλιο παραθέτει διάφορες διατάξεις που επιτρέπουν τη συγχώρεση των αμαρτιών από ανθρώπους (!) κατά την παπική παράδοση.

Για τις γυναίκες που έκαναν άμβλωση, «δεν μπορεί κάποιος να αρνηθεί τη συγγνώμη του Θεού σε όποια έχει μετανοήσει», προσθέτει ο πάπας, πόσο μάλλον, λέει, αν εκείνες ζητούν να λάβουν το μυστήριο (!) της εξομολόγησης.

Στην επιστολή αυτή, ο Φραγκίσκος εκφράζει επίσης την "ευαισθησία" του για τις γυναίκες που έκαναν άμβλωση. "Ορισμένες έχουν ζήσει το δράμα της άμβλωσης με επιφανειακή συνείδηση, που μοιάζει να μην αντιλαμβάνεται το πολύ μεγάλο κακό που περιλαμβάνει μια τέτοια πράξη. Όμως, πολλές άλλες, αντίθετα, αν και βιώνουν τη στιγμή αυτή ως αποτυχία, θεωρούν ότι δεν είχαν άλλους δρόμους να διασχίσουν. Σκέπτομαι όλες τις γυναίκες που κατέφυγαν στην άμβλωση."

"Γνωρίζω καλά τις συνθήκες που τις οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Γνωρίζω πως πρόκειται για ένα υπαρξιακό και ηθικό δράμα. Έχω συναντήσει πολλές γυναίκες που έφεραν στην καρδιά τους την ουλή αυτής της δύσκολης και οδυνηρής επιλογής. Αυτό που συνέβη είναι βαθιά άδικο", προσθέτει ο κος Φραγκίσκος..