Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Η πένα του Ιωάννη, του μαθητή της αγάπης, μας δίνει κατά τρόπο εμφατικό, την ανάγκη της αναγέννησης. Και στο ομώνυμο ευαγγέλιό του, παίρνει σημαντική θέση. Όμως, τί είναι αυτή η αναγέννηση. Και ποιοι εκείνοι που «εκ Θεού εγεννήθησαν» (Ιωάννης α:13)!


Α' ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

1. Δεν είναι η φυσική γέννηση. Εάν ήταν, ο Κύριος δεν θα την προσδιόριζε «άνωθεν» και «εκ πνεύματος» (Ιωάννης γ:3, 8). Εξήγησε μάλιστα ότι «το γεγεννημένον εκ της σαρκός, είναι σαρξ» (εδ.6). Ξέρουμε δε ότι «σαρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομήσαι ου δύναται» (Α’ Κορινθίους ιε:50).

2. Δεν είναι ένα θρησκευτικό πιστεύω. Ο Νικόδημος είχε μια πολύ σωστή γνώση του Ιησού, όμως ο Κύριος του ’πε· «δει υμάς γεννηθήναι άνωθεν» (εδ.7). Δεν το ’πε στην απληροφόρητη Σαμαρείτισα, αλλά στο Νικόδημο.

3. Δεν είναι ο ζήλος και η έρευνα. Αυτά, μπορούν να οδηγήσουν στην αναζήτηση και πείρα της αναγέννησης, αυτά όμως μόνα τους δεν σώζουν. Κι ο Σαύλος ήταν ζηλωτής, αλλά του χρειάστηκε η πείρα της Δαμασκού.

4. Δεν είναι το θρησκευτικό αξίωμα. Η απορία του Χριστού «σύ ει ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκεις;» (εδ.10), δεν είναι μόνο για το Νικόδημο. Είναι για πολλούς σημερινούς Νικόδημους, που ζουν και δρουν στις εκκλησίες, που όμως ακόμη δεν μπήκαν - με την αναγέννηση - στην Εκκλησία του Χριστού.

Β' ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

1. Είναι μια θεία αλλαγή. «Το Πνεύμα είναι το ζωοποιούν» (ς:36). Το «γεννηθήναι άνωθεν», σημαίνει δύναμη και επενέργεια εκ των άνω. Εξάλλου αν ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, Αυτός πρέπει να μας γεννήσει πνευματικά.

2. Είναι μια πλήρης αλλαγή. «Εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα» (Β’ Κορινθίους ε:17). Ο Χριστός δεν είναι ο Εμβαλωτής της ανθρώπινης ζωής, αλλά ο Ανακαινιστής «ιδού κάμνω νέα τα πάντα» (Αποκάλυψη κα:5).

3. Είναι μια συνειδητή αλλαγή. Δεν επιβάλλεται. Δεν συντελείται εν αγνοία μας, όπως η φυσική. Τη ζητάει με λαχτάρα η ψυχή (Ψαλμός μ:1-3α). Εδώ πρωταγωνιστεί αποφασιστικά ο παράγοντας άνθρωπος.

Γ’ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

1. Είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, που το επιβάλει «εάν τις δεν... δεν δύναται να ιδεί την βασιλείαν του Θεού» (εδ.3). Η φυσική σου γέννηση μόνη, δεν σε μπάζει στην πνευματική οικογένεια του Θεού.

2. Ο χαρακτήρας του Θεού το επιβάλει. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να περπατήσει με τον Θεό, εάν ακόμη «δεν περιπατεί εν καινότητι ζωής» (Ρωμαίους ς:14) και «εν αληθεία» (Β’ Ιωάννη:4)!..

3. Το έργο του Χριστού το επιβάλει. Γι’ αυτό το σκοπό γεννήθηκε. Αυτό είναι το νόημα του σταυρικού Του θανάτου. «Δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία» (Πράξεις δ:12). «Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ει μη δι’ Εμού» (Ιωάννης ιδ:7).

4. Ο λόγος του Θεού το επιβάλει. Εάν η διακήρυξή του σε ενοχλεί η αμφισβητείς την ορθότητα της, δοκίμασε μ’ άλλο τρόπο. Το γ:3, θετικά και αρνητικά επιβεβαιώνεται, καθημερινά.

Δ' ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΙΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

1. Το όργανο, είναι το Πνεύμα. Διάβασε Ιεζεκιήλ λζ:9: «ουχί, ουχί... αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος». Σου προσφέρεται, μη το αρνηθείς.

2. Το μέσον, είναι ο λόγος του Θεού. Διαβάζουμε- «Αναγεγεννημένοι... διά λόγου ζώντος Θεού» (Α’ Πέτρου α:23). Το Άγιο Πνεύμα δεν χρησιμοποιεί φιλοσοφικούς στοχασμούς και επιχειρηματολογία στην αναγέννηση της ψυχής, αλλά «τον κοπτερώτερον υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιρα» (Εβραίους δ:12) λόγο του Θεού.

3. Ο όρος, είναι η πίστη. Μαζί με λαχτάρα και η πίστη. Μήπως είναι πολύ! «Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη» (Α’ Ιωάννη ε:1). «Ίνα πας ο πιστεύων... έχη ζωήν αιώνιον» (γ:16). Εσύ, πίστεψες; Δέχτηκες; Ζεις την αναγεννημένη ζωή;