Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Μισή αλήθεια, είναι μόνο ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!

Μισή αλήθεια #22: Ο Θεός με θέλει «ευτυχισμένο».

Ακόμα κι αν μερικές φορές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ της χαράς και της κοσμικής ευτυχίας.

Μισή αλήθεια #23: Όταν ο Θεός με κοιτάζει, βλέπει μόνο τον Ιησού.
 

Θα νομίζει κανείς ότι αυτό είναι ένα εδάφιο, με τον τρόπο που έχει τοποθετηθεί. Ο Ιησούς είναι ο εκπρόσωπός μας, όταν αντιμετωπίζουμε την τελική κρίση του Θεού και καλύπτει τις αμαρτίες μας με το αίμα του, αλλά εδώ και τώρα ο Θεός μας βλέπει όπως είμαστε και εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που έτσι είναι τα πράγματα.


Μισή αλήθεια #24: Ο Θεός θεραπεύει όλους όσους έχουν πίστη.

Τα ατομα που προωθούν αυτήν την αλήθεια, το κάνουν κόντρα στα γεγονότα της Αγίας Γραφής και κόντρα σε μαρτυρίες της χριστιανικής ζωής. Και όταν τα στοιχεία τους αποδεικνύουν λάθος, κατηγορούν τους αρρώστους για έλλειψη πίστης.

Μισή αλήθεια #25: Είμαστε άξιοι της αγάπης του Χριστού.

Έχω ακούσει να λέγεται ότι ο Χριστός δεν θα είχε πεθάνει για μας αν δεν ήμασταν άξιοι. Αυτό είναι μια τεράστια παρεξήγηση! Η Γραφή λέει ότι δεν είμασταν άξιοι της σωτηρίας μας. Αν ήμασταν άξιοι, αυτό θα σήμαινε ότι την έχουμε κερδίσει.
Εφεσ.β:5 και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι·
Εφεσ.β:8 Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον·