Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Γένεση (051)


Γέν.ς:16 Στέγην θέλεις κάμει εις την κιβωτόν, και εις πήχην θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν· και την θύραν της κιβωτού θέλεις βάλει εκ πλαγίων· κατώγαια, διώροφα, και τριώροφα θέλεις κάμει αυτήν.

Εκεί που λέει “στέγην” η λέξη στα Εβραϊκά είναι “τσοάρ” από ένα ρήμα που σημαίνει φέγγω. Δηλ. κάποιο μέρος από το οποίο μπορεί να έρχεται φως (φεγγίτης). Με άλλα λόγια εννοούσε παράθυρο που όμως θα είχε κάτι σαν υπόστεγο για να μην μπαίνουν τα νερά μέσα. Το ύψος τώρα του παραθύρου πρέπει να ήταν μία πήχη. Αν υπήρχε ένα παράθυρο μόνο δεν θα ήταν αρκετό για φωτισμό και εξαερισμό εφόσον η κιβωτός ήταν αεροστεγώς κλεισμένη με πίσσα. Δεν αναφέρεται να υπήρχε κουπαστή, δεν είχε πρύμη και πλώρη γιατί δεν κατασκευάστηκε για να τρέχει αλλά να πλέει. Η Εβραϊκή λέξη για την κιβωτό είναι “τεβά” που σημαίνει κουτί, κιβώτιο.


Αν η κιβωτός πήρε 120 χρόνια για να κατασκευαστεί (Γέν.ς:3), σημαίνει ότι ο Νώε ήταν 480 χρονών όταν ο Κύριος τον κάλεσε να την κατασκευάσει (Γέν.ς:11). Οι γιοι του δεν είχαν γεννηθεί ακόμη. Γεννήθηκαν μετά από 20 χρόνια. Με 120 χρόνια εργασία και 135 μήκος σημαίνει ότι κατασκεύαζαν περίπου 1,125 τρέχοντα μέτρα το χρόνο. Μεγάλο και αργό έργο που απαιτούσε μεγάλη πίστη.

Α’ Πέτρ.γ:20,21 : φανερώνει τη μακροθυμία του Θεού ενώ κατασκευαζόταν η κιβωτός, που είναι τύπος του βαπτίσματος στο νερό. Το ίδιο νερό που πνίγει τον αμαρτωλό σώζει τον πιστό. Οκτώ ψυχές σώθηκαν που σημαίνει μια νέα αρχή, η παλιά γενιά καταστράφηκε.

Η κιβωτός είχε τρία πατώματα που μπορεί να συμβολίσουν την ολοκληρωτική λύτρωση που ο Κύριος προμηθεύει στον άνθρωπο - σώμα, ψυχή και πνεύμα.

Το παράθυρο στην οροφή ανάγκαζε το Νώε να κοιτάζει μόνο ψηλά. Ο Νώε και οι δικοί του δεν μπορούσαν να βλέπουν τα ύδατα της κρίσης, ούτε το θάνατο και την ερήμωση που προκλήθηκαν από αυτά. Μπορούσαν όμως να κοιτάζουν μόνο προς τα επάνω όπου μπορούσαν να βλέπουν ένα ανέφελο ουρανό, αιώνια κατοικία Εκείνου που είχε καταδικάσει τον κόσμο και τους είχε σώσει.


Γέν.ς:17-22 Εγώ δε, ιδού, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμόν των υδάτων επί της γης, διά να εξολοθρεύσω πάσαν σάρκα, έχουσαν εν εαυτή πνεύμα ζωής υποκάτω του ουρανού· παν ό,τι είναι επί της γης, θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει την διαθήκην μου προς σέ· και θέλεις εισέλθει εις την κιβωτόν, συ, και οι υιοί σου, και η γυνή σου, και αι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Και από παντός ζώου εκ πάσης σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξει εις την κιβωτόν, διά να φυλάξης την ζωήν αυτών μετά σεαυτού· άρσεν και θήλυ θέλουσιν είσθαι. Από των πτηνών κατά το είδος αυτών, και από των κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλουσιν εισέλθει προς σε, διά να φυλάξης την ζωήν αυτών. Και συ λάβε εις σεαυτόν από παντός φαγητού το οποίον τρώγεται, και θέλεις συνάξει αυτό πλησίον σου· και θέλει είσθαι εις σε, και εις αυτά, προς τροφήν. Και έκαμεν ο Νώε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός· ούτως έκαμε.

Πώς κατάφερε ο Νώε να πιάσει όλα τα ζώα;  Δεν έκανε κάτι τέτοιο. Ο Θεός τα έφερε μπροστά του και γι’ αυτό χρησιμοποιείται η φράση «θέλουσιν εισέλθει προς σε» (εδ.20). Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τη λέξη “ένστικτο” για να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των ζώων. Όμως τα περισσότερα ένστικτα είναι δοσμένα για κανονικές συνήθειες της ζωής. Όμως για ένα ειδικό σκοπό ο Θεός θα μπορούσε να προικίσει ένα ζευγάρι ζωντανών κάθε είδους με ένα έκτακτο και ασυνήθιστο ένστικτο να μεταναστεύει σ’ ένα συγκεκριμένο μέρος του κόσμου.

Προφανώς στον κόσμο πριν τον κατακλυσμό η θερμοκρασία ήταν υποτροπική σε όλη τη γήινη σφαίρα, όλα τα είδη των εντόμων και των ζώων ζούσαν λίγο - πολύ παντού. Έτσι δεν θα έπρεπε κάποια ζώα να ξεκινήσουν από πάρα πολύ μακριά για να φθάσουν εκεί όπου ήταν η κιβωτός. Βλέπουμε την υπερφυσική δύναμη του Θεού να είναι μέσα σ’ όλα αυτά.

Εδ.22  Αν ο Νώε παράκουε ή έκανε κάτι από δικού του, π.χ. να έκανε λίγο πιο μεγάλη την κιβωτό για να χωρέσει περισσότερα, η κιβωτός θα έσπαγε. Όπως ο Θεός είχε δώσει εντολές στο Νώε τι να κάνει ακριβώς, έτσι έχει δώσει και σε μας εντολές τί να κάνουμε για τη μεγαλύτερη κιβωτό που είναι η εκκλησία Του για να μπορέσουμε να περάσουμε όλα τα κύματα και να φθάσουμε στο τέλος.

Ο Χριστός δίδασκε πάντοτε με παραβολές, γι’ αυτό η διδασκαλία Του είχε δημοτικότητα και δύναμη.

Δεν υπάρχει παρά μονάχα ένα μέσο σωτηρίας η Κιβωτός – ο Χριστός. Μόνο ένα όνομα δια του οποίου πρέπει να σωθούμε.

Το πιο δυνατό θηρίο αλλά και το μικρότερο έντομο, ο μεγαλοπρεπής ελέφαντας και το σιχαμερό ερπετό, η ωραία δορκάδα και ο άσχημος βάτραχος εξαφανίστηκαν, εκτός απ’ αυτά που είχαν μπει στην κιβωτό.

Τα ευγενέστερα ζώα προικισμένα με τα ωραιότερα ένστικτα, πουλιά με τα δυνατότερα φτερά, οι πιο υπερήφανοι θαμώνες των δασών, πνίγηκαν όλα εκτός αυτών που ήταν «μέσα».

Ο κόσμος χωρισμένος στα δύο: Μέσα στην κιβωτό:ζωή – έξω από την κιβωτό:θάνατος.

Ο πλούσιος σώζεται με τον ίδιο τρόπο που θα σωθεί και ο άπορος. Ο μορφωμένος με τον αμαθή.

Θεμέλιο άλλο δεν μπορεί να θέσει κανείς. Μάταια αναρριχάται ο άνθρωπος στις ψηλότερες κορυφές της αξίας του, τα νερά θα τον φτάσουν όπου κι αν πάει! Πως θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία (Εβρ.β:3).

Το μέγεθος της κιβωτού ήταν αρκετό αναρίθμητο πλήθος μπροστά στο θρόνο του Θεού.

Βέβαια, δεν υπάρχει χώρος για το Φαρισαίο, γι’ αυτόν που δεν αισθάνεται την ανάγκη να μετανοήσει, για τον υποκριτή, τον τυπολάτρη, αλλά υπάρχει άπλετος χώρος για κάθε αμαρτωλό που έχει αφυπνιστεί.

Ασφαλές καταφύγιο. Το καλύτερο ξύλο για να μην «κάνει νερά». Άλειψε με πίσσα. Σ’ όλο το ταξίδι δεν παρουσίασε τίποτα! Όλος ο κόσμος πλημμύρισε, αλλά η κιβωτός έπλεε θριαμβευτικά πάνω απ’ τα νερά. Το ευαγγέλιο δεν έχει κανένα ελάττωμα! Δεν μπορεί ν’ αποτύχει. Επειδή Αυτός ζει, θα ζήσουμε κι εμείς!

Δεν πήραν εργαλεία μέσα στην κιβωτό για να επισκευάζουν τυχόν προβλήματα, ήταν όλα τέλεια! Οι οδηγίες από τον ίδιο το Θεό. Ο Ιησούς είπε τετέλεσται, κι ήταν όλα τέλεια!

Ένα παράθυρο, ένα φως, ψηλά. 

Δωμάτια, οι διάφορες συναθροίσεις.

Μία πόρτα: ο Χριστός. (Γαλ.α:9 & Ιωάν.ι:1). Η καμηλοπάρδαλη έπρεπε να σκύψει. Για άλλα ζώα αυτό ήταν φυσικό (πάπια). Οι γραμματείς κι οι Φαρισαίοι με τον ίδιο τρόπο που μπαίνουν οι πόρνες, αλλιώς θ’ αποκλειστούν. Αν κάποιο ζώο έμενε απ’ έξω απαιτώντας να μπει με άλλο τρόπο, θα πνιγόταν.

Διάφοροι όροφοι, διάφοροι Χριστιανοί. Όλοι ασφαλείς. Αν βούλιαζε (αδύνατον), όλοι θα πνιγόταν.

Διάφορα είδη ζώων: θα έσωζε και τα καθαρά και τα ακάθαρτα. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που «θεωρούνται» αξιοπρεπείς. Η διαγωγή τους στην κοινωνία άμεμπτη.
Τα καθαρά κτήνη έπρεπε να μπουν στην κιβωτό για να σωθούν.  Δεν υπάρχει κανείς τόσο καλός που να μην έχει ανάγκη το Χριστό. Μπορεί να είσαι καλός στον υπέρτατο βαθμό, αλλά χρειάζεσαι Σωτήρα. Μπορεί να είσαι πνευματικός στον υπέρτατο βαθμό, αλλά χρειάζεσαι ποιμένα, εκκλησία.

Η κιβωτός έγινε και για τα ακάθαρτα, και για τους κακούς. Αν συναισθάνεσαι την ακαθαρσία σου, υπάρχει έλεος για σένα, όσο ακάθαρτος κι αν είσαι.

Αν η αμαρτία σ’ έχει κάνει ένα γουρούνι, δεν υπάρχει άλλη κιβωτός για σένα, έλα μέσα στη μόνη κιβωτό της σωτηρίας.

Ερπετά και πετούμενα: Υπάρχουν κάποιοι που πετάνε τόσο ψηλά στις γνώσεις, αλλά και κάποιοι άλλοι που δεν ξέρουν ούτε τη Γραφή να διαβάσουν. Μη σας νοιάζει. Ο αετός πρέπει να κατέβει για να μπει και το σαλιγκάρι πρέπει ν’ ανέβει για να περάσει την πόρτα. Μόνο μία είσοδος. Κάποιοι είναι σαν τις χελώνες: έχουν ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια κι ακόμα εξακολουθούν να έρπουν. Αν και είναι κοντά στην κιβωτό, είναι ακόμα έξω.

Δεν μ’ ενδιαφέρει ποιος είσαι και τι είσαι. Αυτό που μ’ ενδιαφέρει είναι αν είσαι ΜΕΣΑ στην κιβωτό.

Κάποιοι κορόιδευαν το Νώε: τρελόγερε, φτιάχνεις καράβι στη στεριά, εμείς θα τρώμε και θα πίνουμε κι αν αύριο πεθάνουμε τι πειράζει; Θάχουμε διασκεδάσει τη ζωή μας.

Μάταια ο Νώε τους προειδοποιούσε πως θα βρέξει. Ξαφνικά έγινε. Οι πηγές της αβύσσου άνοιξαν. Ο ουρανός άνοιξε και τα νερά ανέβαιναν. Φανταστείτε αυτούς που τρέχανε να σωθούν στις ψηλές κορφές, όταν το νερό τους πλησίαζε και αυτοί απεγνωσμένα φώναζαν για βοήθεια. Θα θεωρούσαν και τότε το Νώε τρελό;

Ψεύτικες ελπίδες τους οδήγησαν στην απελπισία και την καταστροφή.

Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ;