Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Γένεσις

Το λεξικό του Ιωάν. Δρ. Σταματάκου, καθηγητή της αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών – Ακαδημαϊκού, γράφει για τη λέξη «Γένεσις»: Αρχή, πηγή, γέννησις, γένος, ράτσα, καταγωγή

Η Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των H.G. Liddell & R. Scott  (εκδ. Πελεκάνος 2007) γράφει:

γένεσις, -εως, ἡ (γίγνομαι), I. αρχή, καταγωγή, προέλευση, παραγωγική αιτία, σε Ομήρ. Ιλ.· ξεκίνημα· στον δυϊκ., τοῖν γενεσίοιν, σε Πλάτ. II. τρόπος γέννησης, σε Ηρόδ.· καταγωγή, γενιά, στον ίδ.· γένεσιν, από καταγωγή, σε Σοφ. III. παραγωγή, δημιουργία, αντίθ. προς το φθορά, σε Πλάτ. κ.λπ. IV.δημιούργημα, δημιουργημένα πράγματα, στον ίδ. V. γενιά, φυλή, οικογένεια, στον ίδ. VI.γενιά, ηλικία, εποχή, στον ίδ.


To «ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Liddell – Scott» συντάχθηκε από τους Henry George Liddell και Robert Scott. Η πρώτη έκδοση έγινε το 1843 και τυπώθηκε από τον οίκο Oxford University Press.

Το Λεξικό μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Ξενοφώντα Π. Μόσχο, επιμελήθηκε από τον Μιχαήλ Κωνσταντινίδη και εκδόθηκε το 1904 από τον ίδιο. Έκτοτε, το Λεξικό, λόγω τού ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο έργο για την κλασσική ελληνική γλώσσα έγινε σημείο αναφοράς σε όλους όσοι ασχολούνται με κλασσικές σπουδές είτε ως εκπαιδευτικοί είτε ως εκπαιδευόμενοι. Με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκε σε πολιτιστική κληρονομιά, μέρος της ιστορίας της Ελλάδος.

Σήμερα, το Λεξικό παραμένει ως κορυφαία αναφορά στη βιβλιογραφία όλων των εργασιών κλασικών σπουδών.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα δύο εγκυρότατα λεξικά, η λέξη «Γένεσις», σημαίνει: αρχή, καταγωγή, προέλευση, ξεκίνημα.

Στο Ματθ.α:18, συναντάμε αυτή τη λέξη, όσο αφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού:

τοῦ δὲ [Ἰησοῦ] Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.

Τι μας λέει αυτό το εδάφιο; Ότι η αρχή, η καταγωγή, η προέλευση, το ξεκίνημα του Ιησού Χριστού, ήταν έτσι: μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.

Δηλαδή, πριν η Μαρία βρεθεί εν γαστρί έχουσα, δεν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός, γιατί η αρχή Του, το ξεκίνημά Του, η προέλευσή του ήταν στη Ναζαρέτ.

Δεν μπορούμε να αλλάζουμε το λόγο του Θεού για να ταιριάζει με το πιστεύω μας. Αν αυτό το εδάφιο δεν μας βολεύει, θα πρέπει να ψάξουμε που έχουμε κάνει λάθος, γιατί αυτή η λέξη μπήκε εκεί από το Πνεύμα του Θεού και είναι απόλυτα σωστή.

Όταν λοιπόν ανέβασα στο FB μια ανάρτηση μ’ αυτή την αλήθεια:

βρέθηκαν κάποιοι που άρχισαν να χλευάζουν:


  • ΕΜΕΛΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ... Η.Μ.Α.Ρ.Τ.Ο.Ν. .Θ.Ε.Ε. .Μ.Ο.Υ ! ΤΙ ΠΑΘΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΟΥ...
  • Αυτά συμβαίνουν όταν αγράμματοι και προκατηλλειμένοι προσπαθούν να κάνουν τους ερμηνευτές σε αυτά που δεν καταλαβαίνουν.
  • Θα πρόκειται για μετάφραση από τα αγγλικά, υποθέτω, από κάποιους οι οποίοι θα άνοιξαν το λεξικό, είδαν κάποιες σημασίες του «γένεσις» και ύστερα τις εφάρμοσαν και ... όποιον πάρει ο χάρος!!!
Και αναρωτιέμαι, με τι στοιχεία τα γράφουν όλα αυτά; Με τη θεολογία τους; Γιατί ο λόγος του Θεού λέει:


Μάλιστα, κάποιος, κάνοντας τον ειδήμονα, προσθέτει:

1Πέτ. 1:20 όστις ήτο μεν .π.ρ.ο.ω.ρ.ι.σ.μ.έ.ν.ο.ς. .π.ρ.ο. .κ.α.τ.α.β.ο.λ.ή.ς. .κ.ό.σ.μ.ο.υ, εφανερώθη δε εν τοις εσχάτοις καιροίς διά σας,

Θα ήθελα εδώ να σημειώσω, ότι στο πρωτότυπο κείμενο δεν λέει «προωρισμένος προ καταβολής κόσμου», αλλά «προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου».

Και συνεχίζει ο αγράμματος και προκατηλλειμένος που προσπαθεί να κάνει τον ερμηνευτή σε αυτά που δεν καταλαβαίνει, δηλαδή εγώ:

Η έννοια της λέξης προγνωρίζω είναι ότι γνωρίζω κάτι πριν υπάρξει, γιατί αν υπάρχει δεν το προγνωρίζω, αλλά το γνωρίζω. Ο Ιησούς λοιπόν, σύμφωνα με το λόγο του Θεού ήταν προγνωρισμένος, άρα δεν υπήρχε, προ καταβολής κόσμου!

Και συνεχίζει ο ειδήμων να παραθέτει εδάφια χωρίς να ξέρει τι λένε:

Αποκ. 13:8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς .τ.ο.ῦ. .ἀ.ρ.ν.ί.ο.υ. .τ.ο.ῦ. .ἐ.σ.φ.α.γ.μ.έ.ν.ο.υ. .ἀ.π.ὸ. .κ.α.τ.α.β.ο.λ.ῆ.ς. .κ.ό.σ.μ.ο.υ.

Ερώτηση: πότε εσφάγη το Αρνίο; Όλοι ξέρουμε ότι αυτό έγινε περίπου το 33 ½ μ.Χ. στο Γολγοθά.

Όμως, γιατί λέει ότι ήταν εσφαγμένο από καταβολής κόσμου; Η απάντηση είναι απλή: Ο Ιησούς, το Αρνίο, εσφάγη από καταβολής κόσμου στο λόγο του Θεού, στη σκέψη του Θεού, στο σχέδιο του Θεού. Βάσει αυτής της θυσίας που ο Θεός είδε πριν ακόμα δημιουργήσει οτιδήποτε, ξεκίνησε τη δημιουργία. Έτσι ήταν το Αρνίο εσφαγμένο από καταβολής κόσμου, έτσι υπήρχε ο Ιησούς πριν γεννηθεί στο πλήρωμα του χρόνου, στη σκέψη και στο σχέδιο του Πατέρα, στο λόγο Του.

Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Ιησούς γεννήθηκε (Γαλ.δ:4) και έτσι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκί (Α’ Τιμ.γ:16). Σε κάποια άλλη χρονική στιγμή πέθανε πάνω στο σταυρό, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, μέσα στον οποίο κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας (Κολ.β:9), όχι το 1/3 ούτε η θεότητα του θεού υιού!

Κάποιος άλλος προσθέτει: «ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΒΡΑΑΜ, ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ» !!!! με πολλά θαυμαστικά. Αλλά δεν καταλαβαίνει ότι κανονικά θα έπρεπε να λέει: «ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΒΡΑΑΜ, ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ», ο λόγος του Θεού δεν κάνει γραμματικά και συντακτικά λάθη. Κάτι θέλει να πει εδώ. Το ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ είναι το όνομα του Θεού στην Παλιά Διαθήκη. Όταν λοιπόν ο Ιησούς τους είπε ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ, οι Εβραίοι κατάλαβαν τι υπονοούσε, ότι είναι ο Πατέρας,  και γι’ αυτό έπιασαν πέτρες για να Του ρίξουν (Ιωάν.η:58,59).

Προηγουμένως τους είχε πει: «εάν δεν πιστεύσητε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών» (Ιωάν.η:24), και αμέσως μετά: «δεν ενόησαν ότι έλεγε προς αυτούς περί του Πατρός» (η:27). Όταν δηλαδή τους έλεγε ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ, έλεγε προς αυτούς περί του Πατρός!