Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Μυστική δύναμηΦιλιπ.δ:12-13 το μυστικό της πραγματικής ικανοποίησης, της ικανοποίησης εν Χριστώ, μπορώ να κάνω τα πάντα μέσω του Χριστού.


Φαντάσου ότι έχεις μια μυστική συνταγή που σε κάνει ισχυρότερο από κάθε ασθένεια, δοκιμασία, δυσκολία, ανεπάρκεια, απώλεια, διωγμό, κακομεταχείριση, οικονομικό πρόβλημα, πρόβλημα σχέσης - τα πάντα!Μια μυστική φόρμουλα που όχι μόνο σου επιτρέπει να λύσεις το πρόβλημα, αλλά σου δίνει ειρήνη και ικανοποίηση σ’ αυτό.


Εγώ έχω αυτή τη μυστική συνταγή... την έχεις κι εσύ, αν γνωρίζεις τον Ιησού σαν Κύριό σου και Θεό σου (Ιωάν.κ:28).


Η επιστολή προς Φιλιππησίους αποκαλύπτει το μυστικό:


Φιλ.δ:13 τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντος με Χριστού.


Μπορώ να κάνω τα πάντα που με κάλεσε να κάνω. Αυτός με ενισχύει και με δυναμώνει να εκπληρώσω το σκοπό του. Είμαι αυτάρκης με τον Ιησού. Είμαι έτοιμος για οτιδήποτε.

Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι σε κάθε περίπτωση από τη δική μας δύναμη, και δεν πρέπει να είμαστε!