Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Θέλεις να ξέρεις πως μπορείς να οικοδομήσεις ενότητα; Ορίστε:
Κολ.γ:5-18

Να θυμάσαι ότι η ζωή σου είναι  «κεκρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ» εδ.3

Μη ζεις όπως κάποτε (5-8) (απορρίψατε . . .)

Μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλο (9)

Ξεκίνα ενθυμούμενος ότι είσαι εκλεκτός του Θεού, είσαι άγιος κι ότι ο Θεός σε αγαπάει πολύ (12).


Επικεντρώσου λοιπόν ώστε να ντυθείς με . . . (12-14):


  • σπλάγχνα οικτιρμών,
  • χρηστότητα,
  • ταπεινοφροσύνην,
  • πραότητα,
  • μακροθυμίαν
  • υποφέροντες αλλήλους
  • συγχωρούντες εις αλλήλους
  • και εν πάσι τούτοις ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος


Υποθέτω, αυτό σημαίνει ότι η ενότητα είναι κάτι που θα πρέπει να εργαστούμε γι’ αυτό! Αξίζει τον κόπο αδελφοί μου;  Με φόβο και τρόμο, λέω ναι.